Pulje udbudt til behandling af børn og unge fra misbrugsfamilier

 I

– offentlige, private og frivillige aktører kan søge.

Socialministeriet åbner nu for ansøgninger til satspuljemidlerne vedr. udbredelsen af gratis behandlingstilbud til børn og unge under 25 år. Der er tale om en permanent bevilling. Ansøgningsfristen er den 30. september 2015.

Puljen kan søges af kommuner samt private og frivillige organisationer. Det er vores håb, at psykologer med ekspertise inden for familiebehandling og misbrugsbehandling vil være stærkt repræsenteret i ansøgerfeltet.

Formålet med puljen er at styrke barnets eller den unges håndtering af de udfordringer, følelser, tanker og reaktionsmønstre, der kan følge af deres opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer. Det er endvidere et formål at de behandlingstilbud, der gives, er velbeskrevne og baseret på viden om, hvilke indsatser der er velegnede til det enkelte tilbuds målgrupper.

Læs mere på ministeriets hjemmeside

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge