Puljeopslag: Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse

 I

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018 – 2021 afsat midler til et initiativ, der ved hjælp af psykologsamtaler, fremmer trivsel og livsglæde hos ældre, som er ramt af sorg og livsfortrydelse.

Sygdom, funktionstab og tanker om livets afslutning kan nedsætte livsglæde og trivsel for nogle ældre i den sidste del af livet. For mange ældre er det også tidspunktet at gøre status over det levede liv, og for nogle ældre kan fortrydelser over ting, man fx ikke fik gjort eller gerne ville have gjort anderledes være en alvorlig psykisk belastning, fordi tiden til at gøre tingene om, er begrænset.

Der er afsat 1,9 mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje. Læs mere om puljen her.

Foreningens arbejde for at sikre borgerne en god alderdom

Dansk Psykolog Forening har fra 2016-2018 via Arbejdsprogramudvalget for Gerontopsykologi arbejdet for at psykologer i højere grad anvendes i kommunale indsatser for at sikre borgerne en god og sund alderdom.

Budskabet om psykologers kompetencer på ældreområdet – og gode eksempler såsom f.eks. Center for Livskvalitet i Aarhus – er promoveret i en lang række forskellige fora; i Sundhedsstyrelsen, via demensalliancen, via kurser og samarbejder med andre foreninger og videnscentre, møder med politikere, kommuner, og via årsmøder og artikler i Fagmagasinet P mv. Se mere om arbejdet under arbejdsprogrammet på hjemmesiden her.

Dansk Psykolog Forening finder det glædeligt, at der nu frigives midler, som kan anvendes af psykologer til at sikre endnu flere borgere en god og sund alderdom.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge