Puljer til udvikling og analyse af brugerinddragelse

 I

I forbindelse med finansloven afsatte regeringen i alt 55 mio. kr. til to puljer om udvikling og evaluering af brugerinddragelsesindsatser – som fx beslutningsværktøjer. Sundhedsstyrelsen formidler de to puljer.

Pulje til udvikling af værktøjer

Puljens formål er at sikre udvikling af flere beslutningsstøtteværktøjer, da der endnu er en mangel af disse på dansk. Helt konkret kan sygehuse, almen praksis og kommunale sundhedsforvaltninger søge puljen.
Beslutningsstøtteværktøjerne kan fx bestå af:

  • Skriftlige dialogpakker
  • Film
  • IT-baserede redskaber

Puljen, på i alt 40 mio. kr., har ansøgningsfrist d. 11. april 2016.

Læs mere om puljen

Pulje til analyse og evaluering af indsatser

Derudover har Sundhedsstyrelsen oprettet en pulje, der har til formål at indsamle viden om indsatser, der fremmer patientinddragelsen. Der er fortsat et underskud af systematiske undersøgelser om effekten af forskellige initiativer og indsatser til brugerinddragelse, hvilket denne pulje skal imødegå. Puljen kan bl.a. søges af regioner, kommuner, patientforeninger og videnscentre.

Puljen, på i alt 15 mio. kr., har ansøgningsfrist d. 9 maj 2016.

Læs mere om puljen

BESLUTNINGSVÆRKTØJER

Brugerinddragelse er det nye sort inden for sundhedsvæsenet

Målet med brugerinddragelse er at optimere og tilpasse valget af behandling til den pågældende borger/patient samt dennes livssituation og ønsker.

Beslutningsstøtteværktøjer er et redskab til at understøtte dette. De skal sikre og støtte den fælles beslutningsproces ml. borger/patient og behandler ved valget mellem forskellige behandlings- og sundhedstilbud.

Find mere information om beslutningsstøtteværtøjer på VIBIS’s hjemmeside

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge