Rådgivning til adoptivfamilier og gratis undervisning

 I

Ankestyrelsens post adoption service – i daglig tale PAS – tilbyder psykologfaglig rådgivning til adoptivfamilier. Tilbuddet gælder de første fem år efter hjemtagelsen af et barn og giver mulighed for op til 20 timers rådgivning mod en egenbetaling på 100 kr./time. I særlige tilfælde kan der gives dispensation til rådgivningsforløb, hvor familien ikke opfylder kriteriet om hjemtagelse inden for fem år.

Ordningen omfatter desuden tilbud om børnegrupper for adopterede i alderen 12-14 år, særlig rådgivning til forældre umiddelbart før/efter hjemtagelse af et barn og endelig kurser i at tage hånd om adoptionsspecifikke problemer til professionelle i kommunerne på eksempelvis skoler, PPR og børneinstitutioner. I 2015 etableredes flere initiativer, herunder også eneadoptantgrupper.

Ordningen varetages af 23 PAS-konsulenter med psykologisk eller terapeutisk baggrund. Konsulenterne er fordelt rundt om i landet, og Ankestyrelsen arbejder løbende på at forbedre ordningen, herunder at opdyrke nye områder.

Læs mere om tilbuddene til adoptanter og adopterede på Ankelstyrelsens hjemmeside, der også indeholder mere information om Ankestyrelsens gratis undervisningsforløb til institutioner og kommunale forvaltninger her.

Danmark har ifølge Haagerkonventionen en forpligtigelse til at tilbyde offentlig Post Adoption Services. Konventionen blev implementeret definitivt i 2003, og ved satspuljeforhandlingerne i 2006 afsatte politikerne midler til en 4-årig forsøgsperiode med rådgivning af adoptivfamilier og undervisning af fagpersonale. Evalueringer af PAS-rådgivningen og -kurserne var positive og viste blandt andet, at en tidlig rådgivningsindsats kan bidrage til, at forældre bliver i stand til at håndtere problemer, der kan opstå i adoptivfamilier. På baggrund af de succesfulde forsøgsprojekter er bevillingen til PAS blevet gjort permanent, så rådgivning og undervisning kan fortsætte.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge