Overenskomster og forhåndsaftaler

Sidst opdateret 12.05.2023 Af konsulent Kim Rønsholt

Når du ansættes i en offentlig stilling, er du ansat efter AC’s overenskomst. Det betyder, at dine ansættelsesvilkår er aftalt i overenskomsten. På nogle private arbejdspladser er der også indgået overenskomst. Her kan du se og downloade alle overenskomster og forhåndsaftaler, DP er part i.

Overenskomster

Overenskomsten indeholder bestemmelser om generelle aftaler omkring bl.a. løn, arbejdstid, barns 1. sygedag, forhandlingskompetence m.m. Bestemmelserne gælder for ansatte i det offentlige. Med mindre andet er aftalt, er du også via overenskomsten omfattet af funktionærlovens vigtigste bestemmelser om bl.a. opsigelse og øvrige ansættelsesvilkår.

Overenskomsterne på de offentlige områder er fællesoverenskomster for en lang række akademikere. Særbestemmelser for psykologer fremgår af protokollater til overenskomsterne.

Forhåndsaftaler

I AC’s overenskomst er der adgang til lokalt at aftale løndele i form af funktions- og kvalifikationsløn samt resultatløn til medarbejderne. Dette sker enten som en individuel lønaftale eller ved en forhåndsaftale. Begge typer af aftaler indgås mellem kommunen, regionen, staten og DP/TR som forhandlingsberettigede organisation.

Individuel lønaftale

En individuel lønaftale er en aftale om løn for en eller flere medarbejdere. Denne type aftaler kaldes også konkrete lønaftaler. Individuelle lønaftaler indgås mellem regioner/kommuner, staten og DP/TR som forhandlingsberettigede organisation.

Forhåndsaftale

En forhåndsaftale er en aftale, der definere hvilke betingelser, der skal være opfyldt for, at en ansat kan opnå en lønforbedring, og hvor lønnen uden yderligere aftale kommer til udbetaling, når betingelserne i forhåndsaftalen er opfyldt.

Find din forhåndsaftale for offentligt ansatte