Arbejdsgiverrådgivning

Sidst opdateret 08.05.2023 Af forhandlingschef Lis Ethelberg

Er du selvstændig psykolog med en eller flere ansatte medarbejdere, kan du få ekstern hjælp i spørgsmål om arbejdsforhold eller tvister med medarbejderne.

Få rådgivning om

Som privatpraktiserende psykolog med ansatte kan vi hjælpe dig med specialiseret bistand om ansættelsesret på hele det ansættelsesretlige- og arbejdsretlige område.

  • Hjælp til konfliktløsning og håndtering af ansættelsesretlige tvister
  • Personalejuridiske problemstillinger i forhold til at ansætte og gennemgang af ansættelseskontrakter
  • Personalejuridiske problemstillinger i forhold til afskedigelse og fratrædelse
  • Rådgivning om ansættelsesvilkår om fx barsel og barselsorlov, ferie – og feriefridage, sygdom og sygefravær.

Om arbejdsgiverrådgivningen

Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning varetages af Tandlægeforeningen. Vi har indgået en samarbejdsaftale med Tandlægeforeningen, hvor rådgivningen varetages af professionelle eksperter, der har erfaring med at håndtere forhold for klinikejere.

Arbejdsgiverrådgivningen bliver varetaget af Tandlægeforeningen for at skabe tryghed ved at etablere vandtætte skotter mellem rådgivningen af henholdsvis arbejdsgivere og privatansatte psykologer blandt medlemmerne.

Kontakt arbejdsgiverrådgivningen

Mandag til torsdag kl. 9-16

Fredag kl. 9-15.30

Telefon: 33 48 77 08.
Email: dparbejdsgiverraadgivning@tdl.dk

Oplys dit medlemsnummer, når du henvender dig til rådgivningen.
Har du glemt dit medlemsnummer?