Vi hjælper dig, mens du hjælper andre

Dansk Psykolog Forening arbejder for at sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for medlemmer i offentlig og privat ansættelse samt at sikre bedst mulige vilkår for medlemmer med selvstændig virksomhed. Her finder du rådgivning om:

Offentlig ansættelse

På det offentlige arbejdsmarked har Dansk Psykolog Forening retten til at forhandle og aftale løn- og ansættelsesvilkår for psykologer. Basisløn og øvrige ansættelsesvilkår reguleres således af de overenskomster, som foreningen har indgået.

Privat ansættelse

De fleste privatansatte psykologer er ansat på såkaldt individuel kontrakt, dvs. en kontrakt som beskriver alle løn- og ansættelsesvilkår, og som den enkelte selv indgår med arbejdsgiver. På nogle private arbejdspladser har Dansk Psykolog Forening indgået overenskomster, som regulerer løn- og ansættelsesvilkår. Vi tilbyder, at du kan få gennemgået din kontrakt i Dansk Psykolog Forening, før du skriver den under.

Konflikt eller afskedigelse

Du kan få råd og vejledning i foreningens sekretariat, hvis du kommer ud i en konflikt på din arbejdsplads. Hvis der er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, kan du også hente hjælp der. Du kan ligeledes få hjælp, hvis du bliver afskediget. Hvis afskedigelsen ikke er rimelig og saglig begrundet vil foreningen optage forhandlinger med modparten.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge