En ansættelsesklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at når du ikke længere er ansat i virksomheden, så er der bestemte personer og virksomheder, som du ikke må arbejde for. Det kan også være en aftale om, at du efterfølgende ikke må starte egen virksomhed inden for et nærmere angivet område.

Arbejdsgivere bruger ansættelsesklausuler til at sikre sig, at den interne viden om virksomhedens økonomiske og konkurrencemæssige forhold, som du igennem din ansættelse opnår, ikke bliver brug på en måde, der kan skade virksomhedens økonomi. Det kan f.eks. være ved, at du tager ansættelse hos konkurrenten og her deler din viden eller hvis du starter selvstændig virksomhed og på den baggrund bruger din viden til at skaffe dig en konkurrencemæssig fordel.

Ansættelsesklausuler kan være udformet som konkurrenceklausuler, kundeklausuler eller kombineret konkurrence – og kundeklausuler og de begrænser på forskellige måder dine muligheder for at få et nyt job. Det kan medføre arbejdsløshed og mistet indkomst efter ophør af din ansættelse, men også under selve ansættelsen vil en ansættelsesklausul have en negativ virkning. Den kan f.eks. påvirke dine chancer for lønforhøjelse, da din arbejdsgiver ved, at dine muligheder for at finde nyt job er begrænsede og derfor behøver de ikke tilbyde dig en højere løn for at fastholde dig.

Det er derfor vigtigt, at du er særligt opmærksom, inden du indgår sådan en aftale med din arbejdsgiver og det er vores anbefaling, at du siger nej til en ansættelsesklausul.

I princippet er ansættelsesklausuler ikke nødvendige, da markedsføringsloven opstiller regler for videregivelse af intern viden om virksomhedens forhold. I markedsføringsloven står der, at man, i en periode på 3 år efter at man har forladt sit job, ikke må benytte sig af eller viderebringe erhvervshemmeligheder, som man har fået kendskab til i forbindelse med sit arbejde. Erhvervshemmeligheder er oplysninger eller særlig viden, som man har opnået i forbindelse med sin stilling. Det kan f.eks. være metoder, konstruktioner, markedsføringstiltag, kundekreds, forhold om salg og indkøb, interne tal og regnskaber eller priskalkulationer og særlige rabataftaler.
I vurderingen af om noget er en erhvervshemmelighed, er det væsentligt, at:

  1. Der er tale om oplysninger, som ikke er alment tilgængelige og forudsætter et vist internt kendskab til virksomheden.
  2. Der er tale om specielle informationer om den pågældende virksomhed.
  3. Der er tale om oplysninger, som har betydning for virksomhedens konkurrencemæssige og økonomiske forhold.

Hvis du overtræder markedsføringsloven, kan du blive dømt til at betale erstatning for det tab som din arbejdsgiver har haft, men du kan i værste fald også blive pålagt fængselsstraf, hvis overtrædelsen har været rigtig grov.

Markedsføringslovens regler dækker bredt og konsekvenserne ved brud kan være alvorlige og derfor er det ikke nødvendigt for arbejdsgivere at benytte sig af ansættelsesklausuler.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge