Overenskomster offentlig ansatte

Når du ansættes i en offentlig stilling, er du ansat efter AC’s overenskomst som betyder, at dine ansættelsesvilkår er aftalt i overenskomsten.

En overenskomst er en aftale, som er indgået mellem AC, Dansk Psykolog Forening og din arbejdsgiver.

Overenskomsten indeholder bestemmelser om generelle aftaler omkring bl.a. løn, arbejdstid, barns 1. sygedag, forhandlingskompetence m.m. Bestemmelserne gælder for ansatte i det offentlige. Med mindre andet er aftalt, er du også via overenskomsten omfattet af funktionærlovens vigtigste bestemmelser om bl.a. opsigelse og øvrige ansættelsesvilkår.

Overenskomsterne på de offentlige områder er fællesoverenskomster for en lang række akademikere. Særbestemmelser for psykologer fremgår af protokollater til overenskomsterne.

Forhåndsaftaler

Individuel lønaftale

En individuel lønaftale er en aftale om løn for en eller flere medarbejdere. Denne type aftaler kaldes også konkrete lønaftaler. Individuelle lønaftaler indgås mellem regioner/kommuner, staten og DP/TR som forhandlingsberettigede organisation.

Forhåndsaftale

En forhåndsaftale er en aftale, der definere hvilke betingelser, der skal være opfyldt for, at en ansat kan opnå en lønforbedring, og hvor lønnen uden yderligere aftale kommer til udbtaling, når betingelserne i forhåndsaftalen er opfyldt.

Region Hovedstaden og kommunerne i regionen

Region Hovedstaden og kommunerne i regionen

Region Hovedstaden

Neurocentret
Botilbudet Orion
Trekløveren
Den Sociale virksomhed
Region Hovedstaden, Psykiatri
Psykiatrisk Center København
Herlev hospital, Gentofte hospital, Glostrup hospital
Psykiatrisk Center Gentofte
Psykiatrisk Center Glostrup
Bornholms Regionskommune

Kommunerne i region Hovedstaden

Albertslund kommune

Funktionstillæg for tillidsvalgte

Allerød Kommune, Børne- og Ungerådgivningen
Ballerup Kommune, Børne- og Ungerådgivningen
Frederiksberg Kommune, PPR
Frederikssund Kommune
Gentofte kommune
PPR
Gladsaxe Kommune
Glostrup Kommune
KABS, Glostrup
Gribskov Kommune
Halsnæs Kommune
Herlev Kommune, PPR
Hørsholm Kommune
Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Støtte- og Rådgivning
Distrikt Amager
Distrikt Bispebjerg
Københavns Kommune, Socialforvaltningen
Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Demenscentret Pilehuset
Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen
Københavns Kommune, Børnehus Hovedstaden
Psykologhuset for Børn og Unge
Lyngby-Taarbæk Kommune
Rudersdal Kommune
Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Midt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Specialområde autisme
Sclerosecentrene (begge centre i Haslev på Sjælland og Ry i Jylland)

Kommunerne i region Midtjylland

Hedensted Kommune
Herning Kommune
Horsens Kommune
Ikast-Brande Kommune
Familiehuset Ikast-Brande
Lemvig Kommune
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skive Kommune
Viborg Kommune
Aarhus Kommune

MST, Aarhus Kommune

Aarhus Kommune, Langagerskolen

Aarhus Kommune, PPR og Videnscenter for Rådgivning og Specialpædagogik
Aarhus Kommune, Sociale forhold og Beskæftigelse
Region Sjælland og kommunerne i regionen

Region Sjælland og kommunerne i regionen

Region Sjælland

Region Sjælland, Psykiatrien
Autisme Center Vestsjælland
Misbrugscentret (tidl. Vestsjællands Amt)
Nebs Møllegård (tidl. Vestsjællands Amt)
Epilepsihospitalet Filadelfia

Kommunerne i region Sjælland

Greve Kommune
Kalundborg Kommune
Køge Kommune

Lejre Kommune

Lolland Kommune
Næstved Kommune, AC-psykologer
Ringsted Kommune, PPR/Kompetenceenheden
Slagelse Kommune, PPR
Sorø Kommune
Stevns Kommune
Vordingborg Kommune
Odsherred Kommune
Region Syddanmark og kommunerne i regionen

Region Syddanmark og kommunerne i regionen

Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark
Somatikken i Region Syddanmark
Amtskommunalt ansatte AC’ere
Uddannelses- og Socialforvaltningen

Kommunerne i region Syddanmark

Billund Kommune
Esbjerg Kommune
Fredericia Kommune
Haderslev Kommune
Kolding Kommune

Nordfyns kommune

Odense Kommune
Sønderborg Kommune
Varde Kommune
Vejen Kommune
Vejle Kommune
Aabenraa Kommune
Specialpsykolog

Specialpsykolog

Dansk Psykolog Forening har forhandlet forhåndsaftaler i de 5 regioner om lønvilkårene for de nye specialpsykologer. Her vil du kunne læse om forhandlingerne og finde forhåndsaftalerne vedr. specialpsykologer.

Region Sjælland

Region Syddanmark

Uddannelsesstillinger til specialpsykolog

Psykologer ansat i specialpsykologstillinger

Region Hovedstaden

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Forhåndsaftale for chefer

Forhåndsaftaler for chefer

Her finder du de forhåndsaftaler Dansk Psykolog Forening har indgået for chefer.

FORHÅNDSAFTALER

I AC´s overenskomst er der adgang til lokalt at aftale løndele i form af funktions- og kvalifikationsløn samt resultatløn til medarbejderne. Dette sker enten som en individuel lønaftale eller ved en forhåndsaftale. Begge typer af aftaler indgås mellem kommunen, regionen, staten og DP/TR som forhandlingsberettigede organisation.

NYE GRUNDBELØB I REGIONERNE

På det regionale område blev det aftalt at man pr. 31. marts 2018 overgår til nye grundbeløb, som har virkning fra 1. oktober 2018.

Der blev ved denne lejlighed ikke afsat midler  til at man kunne runde de nye grundbeløb op til nærmeste hundrede kroner, hvorfor vi nu har nogle meget skæve grundbeløb på det regionale område.

Vi forventer at indgåede forhåndsaftaler justeres til undervejs og at man evt. lokalt vil vælge at runde op til hele beløb.

Overenskomster privat ansatte

Dansk Psykolog Forening har egen overenskomst med følgende arbejdspladser:

Tiltrædelsesoverenskomster og forhåndsaftaler

Dansk Psykolog Forening har indgået tiltrædelsesoverenskomst eller forhåndsaftaler med følgende private arbejdspladser:

papir

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge