Fysisk arbejdsmiljø

Her samler vi god råd og relevante informationer om fysisk arbejdsmiljø:

Psykisk arbejdsmiljø

Oplever du problemer i dit psykiske arbejdsmiljø, kan arbejdsmiljørepræsentanten måske hjælpe dig. Du kan også tage kontakt til din tillidsrepræsentant, som kan rådgive dig og evt. involvere sig i det videre forløb. I nogle tilfælde kan det ligefrem være nødvendigt at tale med lægen om en sygemelding eller en arbejdsskadeanmeldelse.

Hvad kan vi gøre for dig

Du er altid velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig i det videre forløb.

Her samler vi god råd og relevante informationer om psykisk arbejdsmiljø:

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår

Ordene på bordet!

Som kommunalt ansatte psykologer kan du og dine kolleger have brug for at sætte arbejdsmiljø og -vilkår på dagsordenen.

Her kan dialogværktøjet fra Dansk Psykolog Forening hjælpe på vej.

Med dialogværktøjet fortsætter vi i sporet fra en stor undersøgelse af kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår, som foreningen gennemførte i 2009.

Værktøjet bringer relevante temaer fra undersøgelsen i spil ude på de enkelte arbejdspladser.

LÆS MERE

Dansk Psykolog Forening har i samarbejde med cand.psych.aut Pia Ryom fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Aalborg udarbejdet to pjecer om stress til hjælp til ledere og medarbejdere.

Hvad gør du, når du er stresset? er en pjece til alle og handler om, hvad du selv kan gøre, og hvordan du opdager, om en kollega har stress.

Sådan gør du, når en medarbejder har stress henvender sig til ledere med en række praktiske råd om, hvad du kan gøre, hvis din medarbejder har stress.

Læs også intro til pjecerne: Hvad er stress?

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø Velfærd og Offentlig administration har derudover udgivet publikationen “Forstå og forebyg stress” med anbefalinger til ledere med personaleansvar.

Hent materiale til dialogmøde om jeres arbejdsvilkår

Materialet er et dialogværktøjet, der består af:

  • Mødeinvitation, brug den, når du indkalder dine kolleger til dialogmøde.
  • Dialogguide, hjælper dig med at forberede og afholde mødet.
  • 5 dialogkort, lægger ordene på bordet.
  • Referatskabelon, samler konklusioner og beslutninger til videre arbejde.

Med dette enkle værktøj er det nemt for dig, din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant at afholde et dialogmøde med kollegerne om temaer som motivation, arbejdspres, kvalitet udvikling og kultur. Dialogmødets konklusioner og beslutninger samles i en referatskabelon, så der kan arbejdes videre med emnerne internt i gruppen eller i dialog med ledelsen.

I dialogguiden kan du læse, hvordan du benytter værktøjet.

HENT MATERIALE

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge