Research

Vi anbefaler, at du researcher grundigt på stillingen, inden du skriver en ansøgning. Det giver dig både mulighed for at overveje, om jobbet er relevant for dig og for at skrive en vedkommende ansøgning.

Ring til ansættelsesstedet

Ofte er der i stillingsannoncen navn og tlf.nr. på en kontaktperson, som kan fortælle mere om stillingen. Hav nogle relevante spørgsmål parat, når du ringer, og bed evt. om yderligere materiale.

Find oplysninger på internettet

Find oplysninger om virksomhedens holdninger, værdigrundlag, opbygning og evt. organisationsplan.

Dansk Psykolog Forenings hjemmeside

Her kan du finde styrelsesmedlemmerne i selskaber, regioner og sektioner, som har specialviden, du kan bruge til at få viden om arbejdsstedet.

RESSOURCER

Psykologjob.dk
Find ledige psykolog-stillinger på:
www.psykologjob.dk

“På vej mod det første job”
Pjecen fortæller kort om elementer i et ansættelsesforløb, om hvordan du sikrer dig den rette løn – og om at der er gode råd at hente hos Dansk Psykolog Forening undervejs.
Hent pjecen som PDF

Forslag til disponering af en ansøgning

Der findes ikke en fast model til at skrive en ansøgning. Vi er alle forskellige og vælger at præsentere os forskelligt. Hvis du ikke kommer til samtale, kan du få råd og vejledning til, hvordan du forbedrer din ansøgning hos din a-kasse eller i vores Karriererådgivning. For psykologer har vi god erfaring med følgende disposition af ansøgningen:

Sørg for at formalia er i orden
  • Skriv dit navn, adresse og tlf. øverst på forsiden, så modtageren altid ved, hvem der skriver.
  • Skriv fuldt navn og adresse på modtager øverst på ansøgningen.
  • Skriv dato på din ansøgning.
  • Afslut ansøgningen med navn og underskrift.

Selve ansøgningen

Start selve ansøgningen med at referere til, hvor du har set stillingsopslaget.

Motivation

Beskriv din motivation for at søge stillingen, så din ansøgning får god mening for ansættelsesudvalget. Vær opmærksom på, at arbejdsstedet kigger efter motivationer, som relaterer sig til arbejdet og ikke efter dine ønsker om supervision, efteruddannelse mm.

Faglige kvalifikationer

Beskriv dine kvalifikationer i forhold til de opgaver, som du skal løse på arbejdsstedet. Vær opmærksom på, at en opremsning af dine kvalifikationer ikke altid kan forklare, hvilke opgaver du er kvalificeret til at løse.

Personlige kvalifikationer

Beskriv dine personlige kvalifikationer i relation til det arbejde, du skal udføre. Vær især opmærksom på, at du får beskrevet samarbejdsevner, selvstændighed mm. Referer gerne til tidligere arbejde, som ikke har forbindelse med psykologarbejde. Læs altid korrektur på ansøgningen på såvel indhold som stave og slåfejl.

Bilag

Vedlæg cv og relevante bilag. Relevante bilag er eksamensbevis, gode anbefalinger og lignende.

Vedlæg ikke revl og krat, men vælg det mest relevante. Husk, at du skal gøre det let for udvalget at overskue din ansøgning og dine bilag, ofte i en ansøgerbunke på 30-60 ansøgere.

NÅR DU HAR SENDT DIN ANSØGNING...

Når du har sendt din ansøgning, kan du følge ansøgningen på vej ved at få bekræftet, at ansøgningen er modtaget.

Virksomhederne har forskellige procedurer for, hvordan indkomne ansøgninger behandles. Ofte vil du få en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget, og at du vil høre nærmere. Modtager du ikke en bekræftelse senest et par dage efter ansøgningsfristen er udløbet, er det i orden at ringe og få bekræftet, at ansøgningen er modtaget.

Har du sendt en uopfordret ansøgning, skal du bevare initiativet. Ring til virksomheden og spørg, om modtageren har fået din ansøgning. Skriv i ansøgningen, at du vil kontakte virksomheden 8 – 14 dage efter de har modtaget ansøgningen.

ansogning

Ansøgning efter annonce

Når du har fundet et relevant stillingsannonce, og du har foretaget en overordnet research i forhold til arbejdsstedet, er det en god idé at lave en analyse af stillingsannoncen.

Analyse af stillingsannoncen

Hvem skriver jeg til?

Vær opmærksom på, at du skal tilpasse dit sprog til arbejdsstedet og den eller de personer, der skal læse din ansøgning. På de fleste offentlige arbejdspladser er det et ansættelsesudvalg, der læser din ansøgning og tager stilling til, hvorvidt du skal kaldes til samtale. Ansættelsesudvalget består som regel af lederen for den afdeling, du søger ansættelse i, repræsentanter for de forskellige faggrupper på arbejdsstedet samt en psykolog, f.eks. psykologtillidsmanden på stedet. Hvis der i er annoncen er opgivet en kontaktperson, er vedkommende oftest også med i udvalget. På det private arbejdsmarked er det tit en personalechef eller en HR-konsulent, der læser din ansøgning. Det vil sige, at du sikkert skriver til en person, du ikke skal samarbejde med i det daglige. Vedkommende skal vurdere ansøgerne i forhold til de definerede arbejdsopgaver, virksomhedens profil og de ønskede kvalifikationer. Her vil fokus være dine formelle faglige og personlige kvalifikationer, da chefen eller konsulenten skal træffe et valg for andre i organisationen.

Hvilke opgaver skal jeg løse?

Du skal i din ansøgning forholde dig til de opgaver, du skal løse. Finde ud af, hvad der er for opgaver. Ofte står det i annoncen. Ellers må du undersøge, hvad der er de mest almindelige opgaver for det job, du søger på arbejdsstedet. Ring evt. til kontaktpersonen eller kontakt dit netværk og få input til opgaver og arbejdsgange på den type arbejdsplads, du skriver til.

Hvilke krav stilles der til mig som ansøger?

Find ud af hvilke krav, både fagligt og personligt, arbejdspladsen stiller til ansøgeren. Du skal forholde dig til disse krav. Det forventes ikke, at du kan opfylde alle krav. Et stillingsopslag skal opfattes som en liste over de kvalifikationer, den ideelle ansøger ville have. På den pågældende arbejdsplads ved man, at en sådan ansøger sjældent findes. Måske står der i stillingsopslaget, at autorisation er et krav, men man er faktisk indstillet på at ansætte en psykolog, som ikke er autoriseret, hvis ansøgeren opfylder en række af de andre krav. Forhold dig også til krav, som er uafhængige af stillingsbetegnelsen, f.eks. samarbejde, selvstændighed, udviklingsorienteret mm. Der er en grund til, at disse ord er nævnt i stillingsopslaget.

CV

CV’et er en kronologisk oplistning af dine tidligere erfaringer samt andre faktuelle oplysninger, som du vil have med i vurderingen af din baggrund for din jobsøgning.

CV’et vedlægges din ansøgning og fungerer som baggrundsoplysninger for ansætterne.

Vi anbefaler, at du skriver dit CV i omvendt kronologisk orden, og at du inddeler dine oplysninger i emneområder. Det gør CV’et let at læse for ansætteren.

Læs mere om CV her

Uopfordret ansøgning

Når du vælger at lave en uopfordret ansøgning, skal du være klar over, at du selv skal lave alt arbejdet i forhold til arbejdsstedet, da du ikke har en beskrivelse af en stilling at gå ud fra. Der kan være gode grunde til at søge uopfordret:

  • Du bliver ikke sammenlignet med 30-60 konkurrenter.
  • Dine jobmuligheder bliver større, idet mange job besættes udenom jobopslag.
  • Du kan få kontakt med arbejdsgivere, som ikke har tænkt på, at de kunne bruge en psykolog.

Vær opmærksom på, at du har hele initiativet, når du henvender dig til en mulig arbejdsplads eller sender en uopfordret ansøgning.

Research inden uopfordret henvendelse

Overvejer du at skrive en uopfordret ansøgning, vil din research være meget vigtig (se under Research). Du skal gøre dig bekendt med arbejdsstedets opgaver, aftagere af ydelser (klienter, firmaer m.m.) og de behov dette medfører samt stedets organisation. Du skal orientere dig om, hvem der har kompetencen til at ansætte dig og rette din ansøgning eller henvendelse til vedkommende. Når du har fundet ud af, hvilke virksomheder, private som offentlige, du ønsker at henvende dig til, kan du følge flere strategier.

Send en uopfordret ansøgning

Når du skriver en uopfordret ansøgning, skal du skrive en kort begrundet ansøgning. Formuler dig bredt om dine kvalifikationer, og fortæl hvilke typer opgaver, du kunne forestille dig, at du kunne løse for virksomheden. Undersøg, hvem der har ansættelseskompetencen og send din ansøgning til denne navngivne person, ellers risikerer du, at ansøgningen ender i papirkurven. Tag kontakt til arbejdsstedet ca. 8-14 dage, efter du har sendt ansøgningen, og spørg, om man har læst ansøgningen, og om der er en mulighed for at uddybe den ved en samtale. Spørg evt. om gode råd til din videre jobsøgning, og forhør dig om andre, du kan kontakte i din jobsøgning.

Besøg arbejdspladsen

Spørg den pågældende arbejdsplads, om du må komme på virksomhedsbesøg. Fordelen er, at du får mulighed for at se arbejdsstedet, og du får mulighed for at præsentere dig mundtligt. Mange ledere husker bedre de personer, de har mødt personligt frem for nogen, de kun har haft kontakt med i telefonen eller pr. mail. Når du tager på virksomhedsbesøg, så tag dit cv med.

Uddyb kendskabet til arbejdsområdet

Det kan være hensigtsmæssigt at henvende sig til arbejdspladsen med det udgangspunkt, at man søger oplysninger frem for at søge arbejde. Det giver kontaktpersonen mulighed for at give dig oplysninger uden at føle sig presset af at skulle afvise dig. Du får viden og oplysninger, som kan kvalificere dig til at skrive bedre og mere vedkommende ansøgninger. Gennem mødet med arbejdspladsen får du mulighed for at præsentere dig selv og efterlade dit visitkort. Spørg altid, om de kender andre virksomheder, du kan henvende dig til for at få mere viden. På denne måde kan du udbygge et netværk af virksomheder, som er opmærksomme på dig, hvis de får et job til besættelse.

JOBSAMTALEN

Når du er blevet indkaldt til samtale følger forberedelsen til jobsamtalen. Falder samtalen heldigt ud, modtager du et tilbud om job. Faldet den mindre heldigt ud, kan du med fordel følge op på din ansøgning og samtalen.

Læs mere om jobsamtalen her

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge