Færre ledige, færre nyuddannede og fortsat høj vækst i nye stillinger bevirker, at det alt andet lige bliver nemmere at finde det første job som nyuddannet psykolog.

8. juni 2018.

Lige nu er rigtig mange ved at afslutte specialet på universitetet og dermed starter jagten på det første job som psykolog.
Heldigvis er der betydelig lavere ledighed her i første halvdel af 2018 end i 2017. Samtidig kommer der færre kandidater ud på arbejdsmarkedet i 2018 og den sidste gode nyhed er, at væksten på alle psykologernes ansættelsesområder forsætter.

Færre ledige, færre nyuddannede og fortsat høj vækst i nye stillinger bevirker, at det alt andet lige bliver lettere at finde det første job som nyuddannet psykolog i år.

Gjort op i tal
Ad de seneste tal fra Akademikernes A-Kasse (AKA) kan man læse, at psykologerne i april måned 2018 havde en ledighedsprocent på 4,2 mod 6,6 i april 2017. Der er dermed tale om et markant fald på 2,4 procentpoint.

I 2017 blev over 700 psykologistuderende kandidater – et tal, der forventes at falde til langt under 600 i 2018. Dette fald skyldes ikke, at flere dumper, men at fremdriftsreformen i en årrække har gjort, at flere er kommet hurtigere igennem studierne.

Nu er antallet af kandidater kommet ned på det normale antal igen, hvor der både i 2016 og 2017 var flere, der gennemførte deres kandidateksamen pr. år end der blev optaget på en årgang.

Når det gælder væksten på arbejdsmarkedet, viser de nyeste tal fra kommuner og regioner, at der det seneste år har været en vækst på 7,15 % i nye stillinger, hvilket svarer til 253 nye psykologjobs på disse to områder.
Dette er en flot vækst, der kun bliver flottere af, at den samlede offentlige sektor kun er vokset med 0,51 %. Udover kommuner og regioner ses væksten også i staten, i privatansættelser og på det liberale område.

Kort og godt går det den rigtige vej – også i de kommende år:
Ledigheden falder, fordi der er en vækst på 300-400 nye psykologstillinger pr. år, kombineret med at over 300 går på pension hvert år (og det tal er stigende) samt at der bliver uddannet lige knap 600 nye psykologer årligt de kommende år, gør, at den nuværende ledighed på 300 medlemmer vil falde med op mod 100 psykologer pr. år.

God jobjagt – brug A-kassen

Der er dog stadig udfordringer, fordi ledigheden og væksten ikke er ligeligt geografisk fordelt. Flest psykologer, foretrækker fortsat at arbejde i de store byer, og da ikke alle nye stillinger bliver skabt der, skal de fleste nyuddannede flytte sig for at få det første job.

Den gode nyhed er altså, at det hen over sommeren 2018 bliver nemmere at få det første job, end det har været i både i 2016 og 2017. Så der er kun at sige: held og lykke med jobsøgningen til de nyuddannede. Husk at bruge den gode vejledning, som tilbydes i A-kassen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge