En kombineret ansættelsesklausul er en af de måder, som man kan udforme ansættelsesklausuler på.
En kombineret ansættelsesklausul er en aftale om, at du efter fratrædelse fra din arbejdsplads, bliver bundet af både en konkurrenceklausul og en kundeklausul på samme tid.

Det betyder, at du hverken må tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed eller udøve selvstændig virksomhed, der er i konkurrence med din tidligere arbejdsgiver. Du må desuden ikke tage ansættelse hos din tidligere arbejdsgivers kunder og andre af dennes forretningsmæssige forbindelser og du må heller ikke have direkte eller indirekte erhvervsmæssig kontakt med dem.

En kombineret ansættelsesklausul er meget omfattende og kan have stor betydning for din fremtid.

For at en aftale om en kombineret ansættelsesklausul skal være gyldig, så skal både kravene til konkurrenceklausuler og kravene til kundeklausuler være opfyldt.

Hvis du er underlagt en separat konkurrenceklausul og en separat kundeklausul på samme tid, vil du ligeledes blive omfattet af reglerne for kombinerede ansættelsesklausuler, også selvom du først blev omfattet af en konkurrenceklausul og først senere i din ansættelse desuden blev omfattet af en kundeklausul.

Fordi den kombinerede ansættelsesklausul er så omfattende, betyder det dog også, at du ikke kan blive bundet af den i mere end højest 6 måneder. Hvis en aftale om kombineret ansættelsesklausul indeholder bestemmelser, der forpligter dig i mere end 6 måneder, vil aftalen i sin helhed være ugyldig.

Hvis du bliver opsagt:

En kombineret klausul træder i kraft efter ansættelsesperiodens ophør. Det betyder, at hvis du selv siger dit job op eller hvis du bliver opsagt på grund af forhold, der kan tilskrives dig, som fx manglende evne til at varetage dine arbejdsopgaver, sygdom, misligholdelse, overtrædelse af klar ledelsesordre eller hvis du optræder illoyalt, så vil du blive bundet af klausulen og modtage den aftalte kompensation.

Hvis du bliver opsagt på grund af misligholdelse af dine forpligtelser og misligholdelsen er så grov, at du bliver bortvist, vil du stadig være bundet af den kombinerede klausul, men du vil ikke være berettiget til nogen former for kompensation.

Bliver du derimod opsagt uden selv at have haft nogen egentlig skyld heri, dvs. hvis din opsigelse skyldes virksomhedens forhold, f.eks. stillingsbortfald, fyringsrunder, økonomiske nedskæringer, så vil du ikke være bundet af klausulens konkurrencedel. Det samme gør sig gældende, hvis du selv siger op, fordi din arbejdsgiver ikke overholder sine forpligtelser i forhold til din ansættelse, f.eks. ikke udbetaler din løn til tiden.
Selvom klausulens konkurrencedel bortfalder, fortsætter klausulens kundedel i den aftalte klausulperiode, dog ikke mere end højst 6 måneder efter fratrædelsen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge