Her kan du læse om reglerne for kompensation, tabsbegrænsningspligt og konventionalbod i forhold til ansættelsesklausuler.

Kompensation

Hvis du er underlagt en ansættelsesklausul, så har du krav på kompensation for den ulempe, som klausulen påfører dig.

Kompensationen vil udgøre en procentdel af din samlede løn på fratrædelsestidspunktet. Reglerne for hvordan din ”samlede løn” – og dermed også kompensationen – udregnes er detaljerede. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os for at høre mere om, hvad du har krav på i kompensation.

Du skal være opmærksom på, at kompensationen nedsættes, såfremt du finder et nyt passende arbejde, der ikke er i strid med klausulen. Du vil dog ikke blive modregnet, hvis du finder et arbejde, der ligger uden for dit faglige område og kvalifikationer og du vil heller ikke blive modregnet, selvom om du modtager dagpenge, herunder arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge eller barselsdagpenge. Hvis du modtager efterløn påvirker det ikke kompensationens størrelse, men går du på folkepension, vil du sandsynligvis miste retten til kompensation på grund af tabsbegrænsningspligten.

Tabsbegrænsningspligt

Du har pligt til aktivt at søge efter et nyt passende arbejde, da arbejdsgivers udgifter til kompensation begrænses, såfremt du måtte finde et passende arbejde i klausulens bindingsperiode.

”Passende arbejde” dækker stillinger inden for dit faglige felt, som modsvarer dine uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige kvalifikationer. Der kikkes både på din uddannelsesmæssige baggrund og på din tidligere beskæftigelse. Hvis du finder et ”passende arbejde”, der matcher dine faglige kvalifikationer uden at være et brud på klausulen, vil kompensationen blive nedsat.

Da du har pligt til aktivt at søge efter et passende arbejde, kan du ikke benytte tiden i klausulperioden til at tage på en længere rejse, ligesom du heller ikke må gå på folkepension.

Overholder du ikke tabsbegrænsningspligten, kan du risikere at miste retten til at modtage kompensation. Selvom du mister retten til kompensation, er du stadig bundet af klausulen i den fulde periode.

Konventionalbod

Mange ansættelsesklausuler indeholder bestemmelser om konventionalbod. En konventionalbod er en aftalt bøde, som du skal betale til arbejdsgiver, hvis du overtræder din ansættelsesklausul.

Tanken bag en konventionalbod er, at den skal afskrække dig fra at afprøve klausulens grænser. Jo større beløb du kan risikere at komme af med, jo mindre sandsynlighed er der for, at du tør tage risikoen og derfor er konventionalboden ofte på flere hundrede tusinde kroner.

En konventionalbod skal betales uanset om din arbejdsgiver har haft et økonomisk tab eller ej i forbindelse med din overtrædelse af klausulen og i mange ansættelsesklausuler er det aftalt, at konventionalboden skal betales for hver måned overtrædelsen står på. Hvis der ikke specifikt står skrevet i klausulen, at konventionalboden er en månedlig betaling, så er boden kun et engangsbeløb. Hvis du bryder klausulen og din arbejdsgiver på den baggrund lider et tab, kan du stadig risikere at blive erstatningsansvarlig efter reglerne i markedsføringsloven.

Hvis du er underlagt en klausul og fortsat er ansat hos den pågældende arbejdsgiver, men måske overvejer at skifte arbejde, så kan det være svært at gå til din nuværende arbejdsgiver og spørge vedkommende til råds om en mulig ansættelse et andet sted. På den måde kan en stor konventionalbod vanskeliggøre nye jobmuligheder, da der kan opstå tvivl om, hvorvidt et potentielt job er i strid med din ansættelsesklausul.

Opsigelse af klausulen

En ansættelsesklausuler udløber på det tidspunkt, der er angivet i klausulen, men derudover har din arbejdsgiver også mulighed for at opsige klausulen. Dette kan gøres, når som helst med én måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis klausulen bliver opsagt, betyder det, at du ikke længere skal overholde betingelserne i klausulen, men du vil heller ikke modtage kompensationen.
Hvis din arbejdsgiver opsiger din klausul, har du stadig krav på engangsbeløbet, såfremt du bliver opsagt eller selv siger op, inden 6 måneder efter klausulen er blevet opsagt. Det forudsætter dog, at du på tidspunktet har været ansat i minimum 3 måneder.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge