OVERENSKOMSTER

Når du ansættes i en offentlig stilling, er du ansat efter AC’s overenskomst som betyder, at dine ansættelsesvilkår er aftalt i en af de tre offentlige overenskomster.

overenskomst
ÅREMÅLSANSÆTTELSER

Ansættes du på åremål, findes der aftaler om dette på de tre offentlige område.

Direktørkontrakter

Direktørens kontrakt er et særligt område, fordi den ansættelsesretlige lovgivning ikke gælder. Derfor er det vigtigt, at du søger rådgivning hvis du skal indgå en direktørkontrakt. Dansk Psykolog Forening yder rådgivning og advokatbistand i forbindelse med indgåelse af sådanne kontrakter.

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge