LØNPOLITIK FOR LEDERE

Dansk Psykolog Forenings overordnede mål er at sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og ved at udnytte lokal lønforhandling bedst muligt. Dansk Psykolog Forening arbejder derfor målrettet for:

 • At psykologlederen skal være med til at skabe og definere lederstillinger
 • At lederen har et højt fagligt ledelsesniveau
 • At der er psykologledere på alle niveauer i organisationen
 • At psykologledere har en central position i organisationen
 • At det overordnede ledelsesansvar varetages af en psykologleder

Det er altid DP´s mål at opnå den højest mulige løn for ledere i forhandlinger ved nyansættelser både på det offentlige og det private område. Det samme gælder naturligvis også ved de årlige forhandlinger, hvor der altid arbejdes for at løfte niveauet så meget som muligt blandt andet gennem sammenligning med andre lignende stillinger. Et andet væsentligt værktøj til forhandlingsbrug er foreningens statistik over lederlønninger.

DP’s mål for ledere er:

 • At psykologer skal være med til at skabe og definere lederstillinger
 • At psykologer har en central position i ledelse både formelt og uformelt

Se DPs lønpolitik for ledere i fuld længde

RESULTATLØN

En resultatlønskontrakt er en aftale med arbejdsgiver om at levere et nærmere defineret arbejde som skal være færdiggjort til et bestemt tidspunkt, mod at få et nærmere aftalt tillæg, enten i form af et engangsbeløb eller det kan være et varigt tillæg. Som eksempel har vi set emner som nedbringelse af sygefravær indenfor et år, gennemførelse af et projekt, overholdelse af budgetter m.v.

Under en resultatløns kontrakt er det ikke meningen at man skal ”måles” hele tiden, idet det kan give dårligt arbejdsklima.

En del ledere har indgået sådanne resultatlønskontrakter. Hvis du skal indgå i en resultatløns kontrakt, er det vigtigt at alle vilkår bliver aftalt på forhånd herunder også hvornår processen skal ”måles”, og helst i en skriftlig aftale.

På “Viden på Tværs” kan du finde et eksempel på hvilke elementer der som minimum skal med i aftalen.

Hvad der bør være beskrevet i en aftale:

 • Formålet med aftalen
 • Aftalens konkrete mål og fastsættelse af kriterier
 • Aftalens varighed
 • Varetagelse af opgaver udenfor resultatlønsaftalen
 • Kvantitativ effektivisering og kvalitativ effektivisering
 • Personer / grupper der er omfattet af aftalen
 • Resultatlønnens form. Udmøntningen
 • Gyldighedsperiode – genforhandling – opsigelse af aftalen
 • Evaluering af aftalen

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge