Regulering af lønningerne i det offentlige aftales ved overenskomstforhandlingerne. Reguleringer kan aftales på tre måder, nemlig i form af aftalte reguleringer af satserne, automatiske reguleringer af satserne og ændring af satserne.

Ved overenskomstforhandlingerne anvendes typisk alle tre måder for stigninger.

Aftalte reguleringer af satserne er, når parterne er enige om, at alle lønninger, dvs. både basistrin og tillæg på et givent tidspunkt reguleres med en vis procent. Denne procent tillægges så den aktuelle reguleringsprocent, der regulerer alle basistrin og tillæg.

Udover de aftalte reguleringer af satserne er der selve reguleringsordningen, der med jævne mellemrum regulerer lønningerne i forhold til lønudviklingen i den private sektor. Dette sker med en procentregulering der både kan være positiv og negativ, alt efter om lønudviklingen er størst i den private sektor eller den offentlige sektor. Denne procent tillægges eller fratrækkes den aktuelle reguleringsprocent, der regulerer alle basistrin og tillæg.

Den sidste mulighed for stigninger er aftalte stigninger i basistrinene. Dette kan enten ske ved at værdien af de enkelte trin sættes op eller at enkelte trin springes over.

De forskellige typer reguleringer vil som regel blive fordelt over hele den treårige overenskomstperiode således at lønnen som udgangspunkt reguleres hver d. 1. april og 1. oktober. Der kan dog være perioder, hvor der ikke er aftalt regulering og andre hvor der kommer yderligere reguleringer.

Tillæg og basistrin i kommunerne opgøres i 31/3-2000 niveau. Det betyder, at alle tillæg og basistrin opgøres i en værdi i årlig grundbeløb efter hvad de ville have været d. 31. marts 2000. Denne værdi ganges så med den aktuelle reguleringsprocent for at få den aktuelle sats.

I regionerne blev der aftalt nye grundbeløb pr. 31/3-2018. Tillæg og basistrin i regionerne opgøres derfor i 31/3-2018 niveau. Det betyder, at alle tillæg og basistrin opgøres i en værdi i årlig grundbeløb efter hvad de ville have været d. 31. marts 2018. Denne værdi ganges så med den aktuelle reguleringsprocent for at få den aktuelle sats.
Der blev ikke afsat midler ved overenskomstforhandlingen til at man kunne runde de nye grundbeløb op til nærmeste hundrede kroner, hvorfor vi nu har nogle meget skæve grundbeløb på det regionale område.

På staten har man en tredje sats. Her blev der i 2012 aftalt nye grundbeløb, hvorfor tillæg og basistrin opgøres i 31/03-2012 niveau. Man kan således ikke umiddelbart sammenligne tillæg og basistrin mellem regioner, kommuner og staten.

Dansk Psykolog Forening udgiver løbende Løn, Takster og Honorarer, der viser de aktuelle lønninger. Du kan hente pjecen til højre.

NYE GRUNDBELØB I REGIONERNE

På det regionale område blev det aftalt at man pr. 31. marts 2018 overgår til nye grundbeløb, som har virkning fra 1. oktober 2018.

Der blev ved denne lejlighed ikke afsat midler  til at man kunne runde de nye grundbeløb op til nærmeste hundrede kroner, hvorfor vi nu har nogle meget skæve grundbeløb på det regionale område.

Vi forventer at indgåede forhåndsaftaler justeres til undervejs og at man evt. lokalt vil vælge at runde op til hele beløb.

RESSOURCER

Se seneste udgave af “Løn, takster og honorarer” i højreboksen her.

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge