Hvordan er du stillet lønmæssigt i forbindelse med konkurs?

Som udgangspunkt har du i en opsigelsesperiode ret til løn fra Lønmodtagernes Garantifond (LG). Hvis der er tale om et længere opsigelsesvarsel end det, som står i funktionærloven, vil LG formentlig kun ertsatte lønnen i den periode, som fremgår af funktionærloven.

Du skal afvente kurators (den advokat, der er udpeget til at godkende din arbejdsgivers beslutninger) meddelelse om, at du er opsagt og evt. fritstillet.

Herefter skal du søge om at få dækket din løn mv. Det gør du ved at sende en anmeldelse til LG. Du finder blanketten her.

Du skal selv udfylde blanketten og fremskaffe de nødvendige dokumenter som lønsedler, ansættelseskontrakt mv.

Har du problemer med at udfylde blanketten, hjælper vi dig gerne.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi hjælper dig i din dialog med LG og tilbyder, at du kan give os fuldmagt til at varetage sagen på dine vegne. Det gør du, når du udfylder blanketten til LG.

Som udgangspunkt erklærer vi ikke en arbejdsgiver konkurs. Det er nemlig ikke en forudsætning for, at LG kan behandle sagen. Hvis LG efter anmeldelsen kræver et konkursdekret, kan vi på det tidspunkt erklære arbejdsgiveren konkurs.

Vi kan heller ikke rådgive dig om LG’s vurdering af sagen.

VIDSTE DU DET?
Fakta om konkurssager

Lønmodtagernes Garantifond dækker ansatte på en konkursramt arbejdsplads.

Lukker din arbejdsplads ved konkurs, skal du anmelde det til Garantifonden for at få dækket det, du har til gode hos din arbejdsgiver.

Du skal anmelde dit krav til Lønmodtagernes Garantifond senest 4 måneder efter, at din arbejdsplads er erklæret konkurs.

Læs mere her om Lønmodtagernes Garantifond.

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge