Der findes en lang række love og regler, der påvirker dig i dit daglige arbejde som psykolog. Her får du et overblik over de mest almindelige regler og fortolkninger. Nogle arbejdsgivere har lokale bestemmelser, der vil afvige fra det vi har skrevet – i de tilfælde er det arbejdsgivers regelsæt der gælder.

Kontakt vores juridiske konsulenter, hvis du har brug for rådgivning.

TAVSHEDSPLIGT

Tavshedspligten udspringer af et grundlæggende princip om, at patienter/klienter skal kunne give oplysninger til psykologen i tillid til, at de ikke videregives.

Læs mere

OPLYSNINGER

Oplysninger om patienters helbredsforhold, øvrige private forhold og behandling kan som udgangspunkt kun videregives med patientens samtykke.

Læs mere

AKTINDSIGT

Klienter og andre vil i forskellige situationer bede om adgang til de journaler du fører. Dine klienter har ret til at få aktindsigt i alt, der er skrevet om dem.

Læs mere

JOURNALPLIGT OG OPBEVARINGSPLIGT

Journalpligten fremgår af henholdsvis Lov om psykologer mv. og Lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven).

Læs mere

TITELBESKYTTELSE

Det er kun personer, der  har bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed eksamen, der har ret til at kalde sig psykolog.

Læs mere

PLIGTER

Du er som medlem af Dansk Psykolog Forening underlagt psykologloven samt de etiske principper for nordiske psykologer.

Læs mere

KLAGER

Hvis der klages over dig, er du velkommen til at kontakte os og høre om, hvordan den slags sager forløber og hvilke konsekvenser de kan have.

Læs mere

MYNDIGHEDER

Når en myndighed henvender sig ifm. tilsyns eller kontrolopgaver, kan du videregive oplysninger uden samtykke fra klienten.

Læs mere

SUNDHEDSPERSONER

Psykologer er sundhedspersoner når de arbejder indefor sundhedsloven. Det er et faktum, men DP arbejder til stadighed på at sikre at det også er gældende i praksis.

Læs mere

HVAD KAN VI HJÆLPE DIG MED

Vi kan rådgive dig om, hvordan du håndterer en konkret og afgrænset problemstilling.

Der er oftest tale om problemstillinger inden for disse områder:

  • Tavshedspligt
  • Pligt til at videregive oplysninger
  • Journalpligt
  • Aktindsigt
  • Mindreårige klienter – især samtykke til behandling og psykologens tavshedspligt
  • Klager
  • Myndigheder

HER KAN VI IKKE HJÆLPE

Vi rådgiver ikke om opbygning og indretning af IT-/journalsystemer.

Hvad kan du selv gøre:
Det kan være en god idé at tage en konkret problemstilling op i din supervision.

Har problemet væsentlige etiske aspekter, kan du kontakte Etiknævnets rådgivning.

 

NY PSYKOLOGLOV PR. 1. JULI 2017

Psykologloven blev ændret i 2017. Den vigtigste ændringer er, at alvorlige afgørelser fra Psykolognævnet fremover bliver offentliggjort. Samtidig er der ændret på sammensætningen af Psykolognævnet, og nævnets sanktionsmuligheder er blevet præciseret og udvidet med lovændringer.

Læs mere om lovændringen her

NYE RETNINGSLINJER FRA PSYKOLOGNÆVNET

Psykolognævnet har offentliggjort retningslinjerne for de afgørelser, der bliver truffet i nævnet. Retningslinjerne forklarer hvad du skal leve op til som psykolog. Retningslinjerne omhandler både gældende lovgivning og den praksis som Psykolognævnet fastlægger. Derfor er det vigtigt, at du læser dem.

Du kan læse retningslinjerne her

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge