Der findes en lang række love og regler, der påvirker dig i dit daglige arbejde som psykolog. Her får du et overblik over de mest almindelige regler og fortolkninger. Nogle arbejdsgivere har lokale bestemmelser, der vil afvige fra det vi har skrevet – i de tilfælde er det arbejdsgivers regelsæt der gælder.

Kontakt vores juridiske konsulenter, hvis du har brug for rådgivning.

TAVSHEDSPLIGT

Tavshedspligten udspringer af et grundlæggende princip om, at patienter/klienter skal kunne give oplysninger til psykologen i tillid til, at de ikke videregives.

Læs mere

OPLYSNINGER

Oplysninger om patienters helbredsforhold, øvrige private forhold og behandling kan som udgangspunkt kun videregives med patientens samtykke.

Læs mere

AKTINDSIGT

Klienter og andre vil i forskellige situationer bede om adgang til de journaler du fører. Dine klienter har ret til at få aktindsigt i alt, der er skrevet om dem.

Læs mere

JOURNALPLIGT OG OPBEVARINGSPLIGT

Journalpligten fremgår af henholdsvis Lov om psykologer mv. og Lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven).

Læs mere

TITELBESKYTTELSE

Det er kun personer, der  har bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed eksamen, der har ret til at kalde sig psykolog.

Læs mere

PLIGTER

Du er som medlem af Dansk Psykolog Forening underlagt psykologloven samt de etiske principper for nordiske psykologer.

Læs mere

KLAGER

Hvis der klages over dig, er du velkommen til at kontakte os og høre om, hvordan den slags sager forløber og hvilke konsekvenser de kan have.

Læs mere

MYNDIGHEDER

Når en myndighed henvender sig ifm. tilsyns eller kontrolopgaver, kan du videregive oplysninger uden samtykke fra klienten.

Læs mere

SUNDHEDSPERSONER

Psykologer er sundhedspersoner når de arbejder indefor sundhedsloven. Det er et faktum, men DP arbejder til stadighed på at sikre at det også er gældende i praksis.

Læs mere

 

RETNINGSLINJER FRA PSYKOLOGNÆVNET

Psykolognævnet retningslinjer for de afgørelser, der bliver truffet i nævnet forklarer, hvad du skal leve op til som psykolog. De handler både om gældende lovgivning og den praksis som Psykolognævnet fastlægger. Derfor er det vigtigt, at du læser dem.

Læs dem her.

PSYKOLOGLOVENS ÆNDRINGER I 2017

De vigtigste ændringer var, at alvorlige afgørelser fra Psykolognævnet som noget nyt blev offentliggjort, sammensætningen af Psykolognævnet blev ændret, og nævnets sanktionsmuligheder blev præciseret og udvidet.

Læs mere om lovændringen her

HVAD KAN VI HJÆLPE DIG MED

  • Tavshedspligt
  • Pligt til at videregive oplysninger
  • Journalpligt
  • Aktindsigt
  • Mindreårige klienter – især samtykke til behandling og psykologens tavshedspligt
  • Klager
  • Myndigheder

HER KAN VI IKKE HJÆLPE

  • Vi rådgiver ikke om opbygning og indretning af IT-/journalsystemer.
  • Hvad kan du selv gøre: Det kan være en god idé at tage en konkret problemstilling op i din supervision.
  • Har problemet væsentlige etiske aspekter, kan du kontakte Etiknævnets rådgivning.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge