Ændringen af psykologloven i 2017 medførte en offentliggørelsesordning af alvorlige afgørelser fra Psykolognævnet. Formålet hermed har været at sikre borgerens mulighed for at se, hvilke autoriserede psykologer der har modtaget alvorlig kritik, har modtaget et påbud eller er under skærpet tilsyn og ikke mindst hvorfor. Den samme ordning med offentliggørelse findes allerede for fx læger på sundhedsområdet.

I forbindelse med ændringen af psykologloven er Psykolognævnet blevet pålagt at offentliggøre de retningslinjer, som de træffer deres afgørelser ud fra. På den måde får man som psykolog bedre mulighed for at få kendskab til, hvilke regler man skal efterleve. Retningslinjerne kan du finde på vores hjemmeside.

Psykolognævnet bliver fremover sammensat af seks medlemmer og en dommer som formand. Hermed kommer der forholdsmæssigt flere psykologer i nævnet, idet DP skal udpege tre af de seks medlemmer. Tidligere udpegede DP to af de ni medlemmer.

Sanktionsmulighederne, når Psykolognævnet træffer afgørelse, kommer til at fremgå tydeligt af loven, idet der står, at nævnet kan udtale kritik eller alvorlig kritik. Samtidig får nævnet mulighed for at give et fagligt påbud eller at iværksætte skærpet tilsyn.

Loven tydeliggør også, at både titlen psykolog og titlen autoriserede psykolog er beskyttet.

I forhold til reglerne om tavshedspligt og journalpligt er den eneste ændring, at journaler fremover skal opbevares i fem år frem for de tre år, der er gælder i dag efter psykologloven.

Ændringerne trådte i kraft den 1. juli 2017. Dog trådte offentliggørelsesordningen først i kraft den 1. januar 2018.

LÆS MERE OM

Du kan læse den nye psykologlov her

Du kan læse vores notat her.

Se også foreningens høringssvar om psykologloven den 4. oktober 2016 og den 8. maj 2017.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge