Psykologer er sundhedspersoner

Psykologer er sundhedspersoner, når de arbejder inden for sundhedsloven. Det er et faktum, men DP arbejder til stadighed på at sikre, at det også er gældende i praksis.

Dansk Psykolog Forening har igennem længere tid arbejdet på at synliggøre, at psykologer er sundhedspersoner, når de arbejder inden for sundhedsområdet. Heldigvis har det medført, at psykologer i stadig flere sammenhænge bliver anerkendt og brugt som sundhedspersoner.

Faktum er, at autoriserede psykologer, der arbejder inden for sundhedsområdet, er omfattet af begrebet sundhedspersoner i sundhedsloven. Det fremgår af sundhedslovens § 6. Lovgivningsmæssigt er der således ikke tvivl om, at psykologer er sundhedspersoner, når de arbejder inden for sundhedsloven.

 

Adgang til journaler for psykologer i uddannelsesstilling

På sundhedsområdet oplever psykologer til tider tilstødende problemer, som skyldes, at nogle sundhedspersoner må mere end andre sundhedspersoner. Dette problem ser vi for psykologer i uddannelsesstillinger.

Nogle sundhedspersoner har adgang til at slå op i journaler i forbindelse med dokumentation af deres kvalifikationer under et uddannelsesforløb. Denne adgang gælder kun for læger, tandlæger og jordemødre.

Psykologer, der er ansat i en uddannelsesstilling til specialpsykolog, kan altså ikke lovligt slå op i en journal for at dokumentere deres kvalifikationer. Det gør det svært at leve op til kravene i bekendtgørelsen om specialpsykologuddannelsen, da psykologen skal have sine kvalifikationer godkendt for at gennemføre uddannelsen.

Sundhedsministeriet er ved at se på en ændring af sundhedsloven på det område, og vi har i DP derfor gjort opmærksom på problemet i vores høringssvar til lovændringen. Vi forventer, at Sundhedsministeriet vil ændre dette område, så psykologer også bliver omfattet af bestemmelsen og får adgang til journaler i uddannelsesøjemed.

Sundhedspersoner med udvidet adgang til journaler

Endnu et tilstødende problem opstår, fordi sundhedspersoner har forskellig adgang til elektroniske journaler.

Ifølge sundhedsloven har nogle sundhedspersoner en udvidet adgang til journaler. Det gælder fx for læger og sygeplejersker. Kiropraktorerne fik også denne udvidede adgang til journaler ved en ny bekendtgørelse i 2013.

Med den udvidede adgang til journaler har de adgang til to områder: De kan slå op i historiske journaler, fx om en patients tidligere kontakt til sundhedsvæsenet. Og de kan slå op i journaler for patienter på andre afdelinger. Alle andre sundhedspersoner, herunder psykologer, har kun adgang til på almindelig vis at slå op i aktuelle journaler på egen afdeling.

Ledelsen har dog mulighed for lokalt at give psykologer udvidet adgang til journaler, hvis der er behov for det. Hvis problemet ikke i tilstrækkelig grad løses lokalt er DP opmærksom på, at der kan blive behov for at arbejde for en udvidet adgang for psykologer på samme måde som kiropraktorerne fik udvidet deres adgang i 2013.

Psykologers arbejde med hjerneskaderehabilitering

Endelig arbejder vi også med at skabe klarhed over området med hjerneskaderehabilitering, hvor opgaverne i nogle situationer er omfattet af sundhedsloven og i andre situationer af serviceloven.

KONTAKT DP HVIS DU OPLEVER PROBLEMER

Du er meget velkommen til at skrive til os, hvis du oplever problemer på din arbejdsplads om manglende kendskab til, at psykologer er sundhedspersoner, eller hvis du støder ind i andre barriere, som forhindrer psykologer i at arbejde som sundhedspersoner. Så vil vi arbejde på at løse problemerne i de konkrete sager og sikre psykologers vilkår som sundhedspersoner. Skriv til: Kira Hallberg khh@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge