Psykologer er sundhedspersoner

Psykologer er sundhedspersoner, når de arbejder inden for sundhedsloven. Det er et faktum, men DP arbejder til stadighed på at sikre, at det også er gældende i praksis.

Dansk Psykolog Forening har igennem længere tid arbejdet på at synliggøre, at psykologer er sundhedspersoner, når de arbejder inden for sundhedsområdet. Heldigvis har det medført, at psykologer i stadig flere sammenhænge bliver anerkendt og brugt som sundhedspersoner.

Faktum er, at autoriserede psykologer, der arbejder inden for sundhedsområdet, er omfattet af begrebet sundhedspersoner i sundhedsloven. Det fremgår af sundhedslovens § 6. Lovgivningsmæssigt er der således ikke tvivl om, at psykologer er sundhedspersoner, når de arbejder inden for sundhedsloven.

 

Adgang til journaler for psykologer i uddannelsesstilling

På sundhedsområdet oplever psykologer til tider tilstødende problemer, som skyldes, at nogle sundhedspersoner må mere end andre sundhedspersoner. Dette problem ser vi for psykologer i uddannelsesstillinger.

Nogle sundhedspersoner har adgang til at slå op i journaler i forbindelse med dokumentation af deres kvalifikationer under et uddannelsesforløb. Denne adgang gælder kun for læger, tandlæger og jordemødre.

Psykologer, der er ansat i en uddannelsesstilling til specialpsykolog, kan altså ikke lovligt slå op i en journal for at dokumentere deres kvalifikationer. Det gør det svært at leve op til kravene i bekendtgørelsen om specialpsykologuddannelsen, da psykologen skal have sine kvalifikationer godkendt for at gennemføre uddannelsen.

Sundhedsministeriet er ved at se på en ændring af sundhedsloven på det område, og vi har i DP derfor gjort opmærksom på problemet i vores høringssvar til lovændringen. Vi forventer, at Sundhedsministeriet vil ændre dette område, så psykologer også bliver omfattet af bestemmelsen og får adgang til journaler i uddannelsesøjemed.

Psykologer har udvidet adgang til journaler

Tidligere stod der, at udvalgte faggrupper havde udvidet adgang til at slå op i journaler. Dette blev ændret i sundhedsloven i 2019 til, at “sundhedspersoner” og dermed også psykologer, har en udvidet adgang til at slå op i journaler.

KONTAKT DP VED BRUG FOR HJÆLP

Du er meget velkommen til at skrive til os, hvis du oplever problemer på din arbejdsplads om manglende kendskab til, at psykologer er sundhedspersoner, eller hvis du støder ind i andre barrierer, som forhindrer psykologer i at arbejde som sundhedspersoner.

Vi hjælper med at løse problemerne i de konkrete sager og sikre psykologers vilkår som sundhedspersoner.

Skriv til: Kira Hallberg khh@dp.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge