Få hjælp til at afklare, om der er tale om et ansættelsesforhold eller et samarbejdsforhold og læs, hvilke konsekvenser det kan have.

Det kan i nogen tilfælde være vanskeligt at gennemskue, om man bliver tilbudt ansættelse, eller i stedet bliver tilbudt at indgå i et samarbejde mellem to virksomheder, hvor man – vel at mærke – selv er den ene virksomhed og dermed er selvstændig erhvervsdrivende.

Det kan gøre en væsentlig forskel, og have store økonomiske konsekvenser, om man bliver ansat som lønmodtager eller indgår i et samarbejde som selvstændig, og vi ser jævnligt eksempler på kontrakter, der er i gråzonen mellem samarbejde og ansættelse.

Er du selv i tvivl, opfordrer vi dig derfor til at rette henvendelse til Psykologforeningen, så vi kan hjælpe med at afklare, om der er tale om ansættelse eller samarbejde.

Sådan hjælper Dansk Psykolog Forening ved samarbejdsaftaler

Dansk Psykolog Forening hjælper med at afklare, hvorvidt der er tale om ansættelse eller et samarbejde. Hvis der er tale om en samarbejdsaftale, giver vi råd om:

  • Hvilke elementer kan være relevante at afklare i en samarbejdsaftale
  • Hvad man skal være særligt opmærksom på, hvis man vælger at indgå i samarbejdsforhold fremfor et ansættelsesforhold

Samarbejdsaftaler kan være omfattende og juridisk komplekse.

Dansk Psykolog Forening gennemgår ikke det juridiske indhold af samarbejdsaftaler, og vores råd til, hvad der kan være relevant at afklare i en samarbejdsaftale er ikke udtømmende. Derfor anbefaler vi, at du opsøger en advokat til at bistå dig, hvis du vælger at indgå i en samarbejdsaftale med en anden virksomhed, og hvis samarbejdets økonomiske eller tidsmæssige omfang står mål med udgifterne til advokaten.

Du kan søge efter advokater på advokatsamfundets hjemmeside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge