Vi hører ofte fra psykologer, der er af den opfattelse, at de er blevet tilbudt ansættelse eksempelvis hos en psykologklinik.

Men ved nærmere gennemgang af kontrakten viser det sig, at der ikke er tale om en ansættelse men i stedet et samarbejde mellem to virksomheder.

Vi ser også tilfælde, der indikerer, at psykologklinikken, der tilbyder arbejdet, ikke selv er sikker på, hvorvidt der er tale om samarbejde eller ansættelse.

Det kan gøre en væsentlig forskel og have store økonomiske konsekvenser.

Hvis der er tale om en ansættelse

Ved en ansættelse, er der tale om et lønmodtager/arbejdsgiverforhold, hvor arbejdsgiveren har en række forpligtigelser overfor lønmodtageren.

Klinikejeren/arbejdsgiveren kan få hjælp, herunder til at udforme ansættelseskontrakten, hos Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning.

Lønmodtageren kan få kontrakten gennemgået og få rådgivning, herunder om lønforhandling, hos Dansk Psykolog Forening.

Hvis der er tale om et samarbejde

Hvis der er tale om et samarbejde, er der tale om to selvstændige virksomheder, der begge driver deres virksomhed for egen regning og risiko.

I det tilfælde, har ingen af parterne lønmodtagerrettigheder, hvilket har betydning i tilfælde af sygdom, ferie, optjening af anciennitet, opsigelsesvarsel mm.

Dansk Psykolog Forening har begrænsede muligheder for at rådgive om samarbejdsaftaler og for at hjælpe i tilfælde af en konflikt mellem to selvstændige psykologer, der har indgået et samarbejde.

Særligt om økonomiske konsekvenser

Det kan have store økonomiske konsekvenser for såvel den privatpraktiserende psykolog og den psykolog, der enten tilbydes ansættelse eller samarbejde som psykolog – i det følgende kaldet henholdsvis psykologvirksomheden og konsulenten – hvis de to parter mener, de har indgået en samarbejdsaftale mellem to selvstændige virksomheder/praksis, og det efterfølgende viser sig, at det ifølge lovgivning og retspraksis er et ansættelsesforhold.

Derfor er det vigtigt, at der skabes klarhed om, hvorvidt, der er tale om en samarbejdsaftale eller ansættelseskontrakt.

Her er eksempler på, hvilke økonomiske konsekvenser det kan have, hvis samarbejdsaftalen senere viser sig at være en ansættelseskontrakt:

 • Hvis SKAT ved kontrol efter indgåelsen af samarbejdsaftalen omklassificerer den til et ansættelsesforhold, indebærer det bl.a.
  – Konsulentens mulighed for at kunne fratrække driftsudgifter begrænses væsentligt
  – Konsulenten skal typisk betale mere i skat med tilbagevirkende kraft
  – Konsulenten skal personligt betale skat af de honorarer, som psykologvirksomheden har betalt til konsulentens selskab
 • Anses konsulenten for ansat, kan SKAT overfor psykologvirksomheden rette krav om betaling af den A-skat, som burde have været indeholdt hos psykologvirksomheden med tilbagevirkende kraft
 • Hvis det i henhold til funktionærloven og anden lovgivning for ansatte bedømmes, at samarbejdsaftalen i virkeligheden er et ansættelsesforhold vil det bl.a. indebære
  – Konsulenten har ret til løn under sygdom
  – Konsulenten har mulighed for at kræve godtgørelse for usaglig afskedigelse
  – Funktionærlovens opsigelsesbestemmelser gælder
  – Konsulenten har ret til løn under ferie og afregning af feriegodtgørelse ved fratrædelse

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge