Psykologer udfærdiger erklæringer til forskellige myndigheder og med forskelligt formål.

Er du i tvivl om, hvordan man skriver en erklæring, eller ønsker du blot at forbedre den, kan du nedenfor finde lidt vejledning.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en momserklæring er momspligtig eller ej, kan du orientere dig under menupunktet Moms.

Hvis en kommune beder dig om en attestation, en aktuel situation, en vurdering eller en undersøgelse i forbindelse med Det Socialt-psykologiske Samarbejde, kan du læse mere her.

ERKLÆRINGERNES FORM OG INDHOLD

 • undgå lange erklæringer
 • undgå negativt ladede udtryk – brug objektive
 • undgå lange referater af samtaler
 • sorter i oplysningerne – kun de relevante oplysninger skal indgå de faktiske oplysninger skal tjekkes og være korrekte
 • angiv kilde ved oplysninger, som stammer fra andre
 • opbygningen i erklæringen skal være systematisk
 • undgå henvisning til faglitteratur
 • foretag en grundig analyse med angivelse af de forhold, der lægges vægt på analysen skal lede frem til konklusionen
 • konklusionen må ikke favne mere, end der grundlag for i analysen
 • erklæringen skal kunne stå alene

Drøft evt. erklæringen i anonymiseret form med en anden psykolog/supervisor

 • hvis tiden tillader det, kan det anbefales at sparre med en anden

Gennemgang med klienten

 • afsæt fornøden tid til gennemgang med klienten
 • bliv i første omgang enig med klienten om de faktiske oplysninger
 • giv derefter klienten konklusionen
 • lad klienten få tid til at gennemgå erklæringen
 • forvent en reaktionstid
 • vær tro mod dine konklusioner, selv hvor disse beskriver negative sider af klienten
KONTAKT

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på her eller i startpakken? Eller brug for sparring?

Telefon: 35 26 99 55. E-mail: dp@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge