Foreningens politik er, at autorisation bør være en forudsætning for, at man nedsætter sig som privatpraktiserende. Autorisation er en sikkerhed for både psykolog og klient. Se Psykolognævnet og Patienterstatningen

Opnåelse af offentlig autorisation

For at opnå offentlig autorisation skal du have bestået kandidateksamen i psykologi (cand.psych., cand.pæd.psych. eller mag.art. i psykologi) og have gennemgået minimum 2 års praktisk psykologarbejde på fuld tid og af en vis bredde. Arbejdet skal være udført under kvalificeret faglig vejledning (supervision).

Autorisationen udstedes af Psykolognævnet, der er en selvstændig myndighed under Socialministeriet. Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologers faglige virke. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Rettigheder og pligter

Med opnået autorisation og maksimalt 15 timers anden beskæftigelse kan du optages i Selvstændige Psykologers Sektion under Dansk Psykolog Forening.

Som autoriseret psykolog er du omfattet af Psykologlovens regler om omhu og samvittighedsfuldhed i arbejdet, samt særlige journaliseringskrav.

Patienter, der er blevet behandlet, undersøgt eller lignende af en autoriseret sundhedsperson, kan opnå erstatning efter Patientforsikringsloven.

Foreningens anbefaling bygger på:

  • Hensynet til klienterne: Autoriserede psykologer er forpligtede af psykologlovens journaliseringsregler og står under Psykolognævnets tilsyn. Patienten kan opnå erstatning ved skade som følge af psykologens behandling/undersøgelse.
  • Hensynet til psykologstanden: Henvendelse til en privatpraktiserende psykolog bør indebære en sikkerhed for god og professionel behandling, hvor eventuel utilfredshed kan indklages til Psykolognævnet.
  • Hensynet til psykologen: Mange timers ugentlig klinisk konfrontation er belastende. Den praktiske efteruddannelse til autorisation skaber et fundament, der sammen med fortsat supervision og (anden) videreuddannelse samt fastholdelse af psykologfagligt netværk værner psykologen.
KONTAKT

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på i startpakken eller her på hjemmesiden? Eller brug for sparring om det at være selvstændig psykolog?

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til Dansk Psykolog Forening.

Telefon: 35 26 99 55. E-mail: dp@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge