Kliniknavn

Navnet på din klinik skal være sagligt og signalere, at der er tale om en psykologvirksomhed.

Det er vigtigt, at kliniknavnet ikke er brugt i forvejen. Du kan undersøge dette hos Erhvervsstyrelsen.

Vær opmærksom på, at et navn knyttet til et bestemt geografisk sted kan være en ulempe, hvis du senere flytter klinik. Ligesom valg af eget navn som klinikkens navn kan være en ulempe ved senere overdragelse.

Hvis du søger overenskomst med Regionernes Lønnings- og takstnævn (sygesikringen), er det smart fra starten at følge overenskomstens retningslinje om, at det af kliniknavnet skal fremgå, at det er psykologisk klinik.

Etablerer du et anpartsselskab, skal det indeholde betegnelsen: ”Psykolog/psykologerne … ApS”.

Lokaleindretning

Man kan drive psykologpraksis fra sin bolig eller fra en dertil indrettet klinik.

Ønsker du på et senere tidspunkt at opnå ydernummer, kan det være hensigtsmæssigt, at du allerede ved etableringen indretter din klinik i overensstemmelse med overenskomstens krav til en kliniks fysiske forhold.

Da psykologer ofte har fortrolige samtaler med personer i krise/belastede situationer, er der en række forhold, man skal overveje, når man skal indrette psykologers arbejdspladser.

DP’s anbefalinger til fysisk indretning af psykologarbejdspladser:

 • Enkeltmandskontor
 • Mulighed for lokaler beregnet til klientsamtaler
 • Lokaler til klientsamtaler skal være indrettet til formålet, dvs.
  • lyse og venlige lokaler
  • møbler til ligeværdig samtale
  • børnevenligt, hvis der modtages børn
 • Ved indretning af terapilokale skal der tages hensyn til, at udefrakommende støj skal reduceres mest muligt for ikke at forstyrre samtalen
 • ”Optaget”-skilt på døren, så psykologen og klienten ikke forstyrres i samtalen
 • Kun rygning i ganske særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt af hensyn til dialogen med klienten fx i psykiatrien
 • Såfremt psykologen af arbejdsmæssige hensyn opholder sig i lokaler, hvor rygning er tilladt skal der være effektiv ventilation
KONTAKT

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på i startpakken eller her på hjemmesiden? Eller brug for sparring om det at være selvstændig psykolog?

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til Dansk Psykolog Forening.

Telefon: 35 26 99 55. E-mail: dp@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge