Gode råd om, hvordan du som selvstændig psykolog kan sikre et godt socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

Der er mange fordele ved at være selvstændige. Når vi spørger selvstændige psykologer, fremhæver flest ønsket om større frihed og fleksibilitet som begrundelse for, at de er blevet selvstændige. Men også tanken om at være sin egen chef og have rammerne for at udnytte sin faglige viden bedst muligt rangerer bliver fremhævet af mange.

For mange er det fristende selv at kunne tilrettelæggelse arbejdstid og arbejdsopgaver og selv at bestemme over efteruddannelse og ferie.

På den anden side indebærer arbejdslivet som selvstændig psykolog ofte elementer, der kan udfordre et godt arbejdsmiljø, og som du som selvstændig psykolog derfor bør være opmærksom på:

  • Mange selvstændige psykologer arbejder alene
  • Mange selvstændige psykologer har et højt antal ugentlige konsultationer
  • Selvstændige psykologers arbejde med andre menneskers lidelse kan over tid udgøre en helbredsrisiko
  • Vi ser tegn på, at de økonomiske vilkår for selvstændige psykologer de senere år er forringet, hvilket presser flere selvstændige psykologer til at have flere ugentlige konsultationer

Fokus på sekundær traumatisering

Selvstændige Psykologers Sektion har fokus på sekundær traumatisering som fagligt tema, hvilket har afdækket et behov blandt selvstændige psykologer. Samtidig får sekretariatet mange henvendelser fra selvstændige psykologer, der føler sig udbrændte og udviser forskellige tegn på et dårligt socialt og organisatorisk arbejdsmiljø.

Læs artikel fra Magasinet P om sekundær traumatisering.

Overgangen fra lønmodtager til selvstændig

Overgangen fra lønmodtager medfører en række omvæltninger. Den største omvæltning er, at du nu ikke længere har en arbejdsgiver men i stedet er blevet ejer af en virksomhed og driver den for egen regning og risiko.

Du skal nu på nye måder gøre dig tanker om dit økonomiske sikkerhedsnet, dit arbejdsmiljø, dit faglige netværk og din faglige udvikling.

Få overblik over, hvad det indebærer at gå fra lønmodtager til selvstændig.

Mængden og tyngden af arbejdet

Mange oplever en sammenhæng mellem mængden og tyngden af arbejdet og arbejdsmiljø.

Hvis du har privat praksis og din ydelse primært er psykologbehandling, skal du være opmærksom på, at der er meget arbejde udenom selve konsultationen/konfrontationstimen med klienten. Det tager blandt andet tid at forberede konsultationen, at skrive journal, at føre kalender og holde trit med det administrative arbejde.

Vi har tidligere undersøgt selvstændige psykologers arbejdstid. Undersøgelsen viste, at mange selvstændige bruger en time på ”alt det andet” for hver gang, de har brugt en time på konsultation. Du kan overveje selv at registrere din arbejdstid for at få et billede af forholdet mellem konfrontationstimer og øvrigt arbejde. Hvis du ønsker en ugentlig arbejdstid på 37 timer og skal arbejde to timer for hver konfrontationstime – ja, så kan du i snit have 18,5 konfrontationstimer pr. uge.

Der er meget stor variation i, hvor mange konfrontationstimer selvstændige psykologer har pr. uge. Og der er stor forskel på, hvad den enkelte selvstændige psykolog kan holde til over tid. Du skal gøre dig dine egne erfaringer.

Men vær opmærksom på, at for mange konfrontationstimer over tid kan føre til udbrændthed.

Mange selvstændige psykologer har god erfaring med, at variation i arbejdsopgaverne kan forebygge udbrændthed. Det kan fx være en god idé at kombinere den individuelle behandling med undervisning, udviklingsopgaver eller noget helt tredje.

Budget og honorarniveau

Et problem for den privatpraktiserende kan være at begrænse arbejdsmængden. Lav et budget og et mål for indtjening og find ud af hvor meget du maksimalt skal arbejde for at holde dit mål. Brug dette som støtte hvis du oplever dig presset af klienter der ofte – med god grund – argumenterer for at få en tid hurtigt. Aftal evt. med samarbejdspartnere eller selvstændige psykologer i dit netværk, hvem du kan viderehenvise til, hvis du selv må afvise en opgave.

Ved at lægge et budget, får du også et billede af, hvor højt dit honorar skal være. Husk, at dit honorar skal være højt nok til at sikre et bæredygtigt arbejdsliv som selvstændig psykolog i mange år.

Når du lægger dit budget, skal du være opmærksom på, at det tager højde for al din arbejdstid og alle de elementer, som indgår i en selvstændig virksomhed.

Fra undersøgelser af de selvstændige medlemmers tidsforbrug ved vi, at selvstændige psykologer bruger meget tid på arbejde, der ligger ud over selve konsultationen med klienten. Forberedelse, journalskrivning, telefontid, mail korrespondance, regnskab, kalenderstyring og anden administration er nødvendige opgaver for at drive en selvstændig praksis. Vi anbefaler, at du lægger et budget, der bygger på, at du får betaling for maksimalt 20 klienttimer om ugen.

Netværk og faglig udvikling

Som selvstændig er det vigtigt at have et godt netværk. Det kan hjælpe dig til både faglig udvikling, nye kunder og forretningsmuligheder og bidrage til et bedre arbejdsmiljø.

Sørg for at prioritere netværk, supervision og faglig udvikling, blandt andet gennem efteruddannelse. Det er en rigtig god investering i din faglighed, dit arbejdsmiljø og dermed din virksomhed.

Læs mere om netværk.

Vær forberedt på sygdom

En sygedag kan være belastende for selvstændige psykologer, der arbejder alene, fx mht. aflysning af aftaler. Overvej hvem der i tilfælde af sygdom kan hjælpe med at aflyse dine aftaler og hvem der i tilfælde af permanent uarbejdsdygtighed/død kan afvikle dine patientrelaterede aktiviteter. Skriv eventuelt ind i en samarbejdskontrakt, hvordan en sådan situation skal håndteres.

Sørg også for at sikre dig økonomisk i tilfælde af sygdom. Læs mere om sikring ved sygdom.

Klinik- og kontorfællesskab

Mange privatpraktiserende psykologer arbejder alene, hvilket både fagligt og socialt kan være belastende. Overvej klinikfællesskab, sammen med andre psykologer eller tværfagligt.

Brug energien på det, du er god til og få hjælp til resten

Hjemmeside, markedsføring, regnskab, bogføring, rengøring og snerydning. Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed har du ansvaret for det hele. Mange selvstændige fortæller, at de har god erfaring med at få hjælp til en række forskellige opgaver, så de kan bruge deres energi til det, de er gode til: Nemlig udvikling og levering af kerneproduktet. Du kan eksempelvis overveje at få andre til at lave og skrive tekster til din hjemmeside og stå for den online markedsføring.

Efteruddannelse og supervision

Husk i dit budget at afsætte penge til kurser, supervision og pension. Det er vigtigt at vedligeholde det faglige niveau ved kurser og supervision, men også ved at sørge for variation i de faglige opgaver du påtager dig.

Er jeg klar til opgaven

Som selvstændig psykolog vil du – særligt i opstartsfasen – skulle tage stilling til, om du rent fagligt er klar til at håndtere de opgaver, der åbner sig for dig. Har du ex. den faglige tyngde, der er nødvendig til at håndtere de problemstillinger, klienterne kommer med.

Dansk Psykolog Forening anbefaler, at psykologer først nedsætter sig med privat praksis, når de er autoriserede. Det er blandt andet af hensyn til psykologen selv, herunder arbejdsmiljøet. Læs mere om vores autorisationsanbefaling.

Som medlem af Dansk Psykolog Forening skal du efterleve de Etiske Principper for Nordiske Psykologer. De etiske principper indeholder blandt andet et afsnit om psykologers kompetencer, du bør ligge til grund, når du overvejer, om du er klar til opgaven:

Psykologen bestræber sig på at udvikle og opretholde højt fagligt kvalifikationsniveau i sit arbejde. Psykologen tilstræber bevidsthed om sine faglige og menneskelige stærke og svage sider, således at han realistisk kan vurdere, med hvilken kompetence han kan påtage sig opgaver. Psykologen påtager sig kun de opgaver, tilbyder kun de ydelser og bruger kun de metoder, han er kvalificeret til i kraft af uddannelse, træning og erfaring

Læs mere om Etiknævnet og de etiske principper.

Få sparring og rådgivning

Sørg for at få al den gratis hjælp, sparring og rådgivning, du har adgang til gennem ex. Dansk Psykolog Forening, Skat og din kommunes erhvervsservice.

Hvad er socialt og organisatorisk arbejdsmiljø?

I Dansk Psykolog Forening er vi fortalere for at bruge begrebet socialt- og organisatorisk arbejdsmiljø fremfor psykisk arbejdsmiljø, da begrebet psykisk arbejdsmiljø ofte individualiserer problemet, så pilen kommer til at pege på den enkelte.

Ved i stedet at tale om socialt og organisatorisk arbejdsmiljø trækker vi problemerne væk fra den enkelte og ud i den sammenhæng, hvor de hører hjemme:

Socialt arbejdsmiljø handler bl.a. om, hvordan vi påvirkes af de personer, der er omkring os, det sociale samspil, samarbejde og socialt støtte.

Organisatorisk arbejdsmiljø handler bl.a. om, hvilke ressourcer og forudsætninger, der er for at udføre arbejdet, og hvilket krav der stilles til den, der skal udføre arbejdet.

KONTAKT

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på i startpakken eller her på hjemmesiden? Eller brug for sparring om det at være selvstændig psykolog?

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til Dansk Psykolog Forening.

Telefon: 35 26 99 55. E-mail: dp@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge