Vi er faglig organisation for alle psykologer i Danmark – og samtidig brancheorganisation for selvstændige psykologer, uanset om du har organisationspsykologisk virksomhed, privat praksis eller noget helt tredje.

Vi arbejder hver dag på mange måder for at gøre en positiv forskel for både den enkelte psykologvirksom-hed og for den samlede gruppe af selvstændige psykologer gennem interessevaretagelse, blandt andet på sundhedsforsikringsområdet.

Som selvstændig psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening har du altid adgang til faglige og kontante fordele, herunder:

 • Hjælp i opstartsfasen
 • Adgang til arrangementer – både de faglige og dem med fokus på din virksomhed
 • Rådgivning, herunder juridisk rådgivning og rådgivning om samarbejde med forsikringsbranchen
 • Gratis erhvervsansvarsforsikring
 • Rabat på fx hjælp til årsregnskab og revision
 • Profilering på vores borgervendte site www.psykologeridanmark.dk
 • Arbejdsgiverrådgivning
 • Rådgivning og støtte i håndtering af klagesager

Som selvstændig har du også adgang til de medlemsfordele, der dækker alle medlemmer. Dem kan du læse mere om her

Og så har du selvfølgelig – som alle andre medlemmer – adgang til at deltage i alle vores øvrige kurser og kan være aktiv i vores faglige netværk og decentrale enheder.

Vi arbejder altid for at skabe endnu flere gode aftaler for vores medlemmer. Har du et ønske eller et bud på en aftale, er du meget velkommen til at skrive ind til os.

Vores rådgivnings til selvstændige

Som selvstændig psykolog og medlem af DP har du mulighed for at benytte dig af foreningens rådgivning. Du kan f.eks. få juridisk vejledning i spørgsmål om journaler og datasikkerhed og vejledning om opstart af virksomhed.

Rabataftaler

Som selvstændig psykolog har du særlig adgang til rabataftaler og andre medlemsfordele.

Rabat på økonomisk rådgivning

Vi har indgået aftale med en mindre regnskabsvirksomhed, Markman & Bechlund ApS, der har kontorer i hjertet af København og Aarhus. De kan hjælpe selvstændige psykologer med etablering af virksomheder, regnskab, økonomistyring, skat og alle de afledte opgaver som det at være en selvstændig virksomhed kan give.

De arbejder især med at etablere overskuelighed og enkle løsninger for den enkelte virksomhed. Der skal være tid til at fokusere på eget arbejdsområde uden at gå kold i styringen af virksomhedens driftsmæssige side og uden at dette bliver en byrde og forhindrer glæden og energien i at drive en virksomhed.

Som medlem af Dansk Psykolog Forening har du adgang til følgende pakker med fordelagtige priser hos Markman & Bechlund. Pakkeløsningerne er tilpasset de behov, mindre virksomheder typisk har:

 • PAKKE 1: Startpakke på 4 timer, hvor 4. time er gratis. Virksomheden oprettes, bankkontoen fastlægges og regnskabssystemet klargøres. Det vil således koste 3 x 500 kr. ex. moms.
 • PAKKE 2: Du får stiftet et selskab (ApS, IVS eller A/S) og evt. et holdingselskab. Du får rådgivning i forhold til bogføring af op til 400 bilag i løbet af året, hvor vi udfører slutrevision for det første regnskabsår inklusiv årsrapport og selskabsselvangivelse. For denne samlede pakke betaler du kr. 15.000 (inklusiv holdingselskab 19.000 kr.) ex. moms.
 • PAKKE 3: Du får stiftet en personlig virksomhed. Du får rådgivning i forhold til bogføring af op til 400 bilag i løbet af året, hvor vi udfører slutrevision for det første regnskabsår inklusiv årsrapport og udvidet selvangivelse. For denne samlede pakke betaler du kr. 10.000 ex. moms.

Pakkeløsningerne skal ses som en ramme. Når dit behov for hjælp er talt igennem, ønsker du muligvis en anden pakkesammensætning, hvilket også en mulighed.

For at gøre brug af aftalen, skal du blot henvende dig hos Markman & Bechlund og oplyse om dit medlemskab hos Dansk Psykolog Forening.

Link: www.markman-bechlund.dk

Link, Aarhus: www.markman-bechlund-Aarhus.dk

Sikker mail

Som medlem af Dansk Psykolog Forening har du nu mulighed for at indgå en aftale om sikker mail med RMail (danastar), en virksomhed som tilbyder kryptering af mails.

Der har været stor efterspørgsel på en løsning på problematikken omkring sikker mail, og vi har arbejdet intenst med at finde en både teknisk og økonomisk fordelagtig løsning for vores selvstændige medlemmer.

RMail krypterer dine e-mails i et lukket system, dvs modtager kan – selvom modtageren ikke selv har sikker mail – svare via et link i din mail, og på den måde svare sikkert inde i det lukkede system.

Systemet genererer derudover en dokumentation over levering og åbning.
Ved køb af standardpakke (200 e-mails per måned) koster det 1000 kr. i opstartsafgift, og ved en bindingstid på 12 måneder, får du de 3 første måneder gratis, derefter 159 kr./måned.

Dansk Psykolog Forening vurderer, at produktet har høj kvalitet og brugervenlighed. Vi kan dog ikke udelukke, at der også findes andre ligeværdige produkter, da vi ikke har fuldt markedsoverblik. Vejledning mv. skal iøvrigt hentes hos Danastar.

Klik her for at komme til aftalen.

 

Fakta:

 • Indholdet i korrespondance med klienter vil oftest være at betegne som personfølsomme oplysninger og skal derfor sikres i henhold til den nye Persondataforordning.
 • Ansvaret for, at personfølsomme data ikke kommer i uvedkommendes kendskab, ligger hos den dataansvarlige, dvs. hos dig som psykolog.
 • Ansvaret kan ikke samtykkes væk af den, der er i behandling, og det er således dig, som har ansvaret for, at mail og indholdet i mailen, er tilstrækkeligt sikret.

 

Kort spørgsmålsguide til din it-leverandør

Dansk Psykolog Forening har fremstillet en kort guide med spørgsmål, man – som selvstændig – kan stille sin it-leverandør med henblik på at sikre, at it-leverandøren har styr på it-sikkerheden.

 

De otte guidelines fremgår nedenfor:

 • Guidelines ifm. it-leverandører:
  Har du en databehandleraftale med din it-leverandør/hostingvirksomhed?
  Hvis du har en it-leverandør/hostingvirksomhed, som håndterer dine data, skal du have en databehandleraftale med vedkommende. Af databehandleraftalen skal det fremgå, hvordan ansvaret for it-sikkerheden er fordelt, og du skal sikre – uanset at du som dataansvarlig har det overordnede ansvar – at ansvaret også ligger hos leverandøren.
 • Kan din leverandør fremvise en privatlivspolitik?
  Det er vigtigt, at din leverandør kan fremvise en tilstrækkelig privatlivspolitik. Det betyder, at privatlivspolitikken blandt andet skal omfatte de tilfælde, hvor leverandøren/hostingvirksomheden casher (indsamler) data, når dine klienter fx bruger en kontaktformular på din hjemmeside, eller der bruges cookies vid tidsbestilling via nettet.
 • Opbevaring og transport af data
  Du skal høre om din leverandør sikrer din data, når den transporteres og opbevares.
 • Opbevares din data inden for EU?
  Du skal spørge, hvor og hvordan din leverandør opbevarer din data, herunder om din data opbevares inden for EU, eller i så kaldte ”sikre 3. lande” uden for EU.
 • Hvordan gemmes din data på server og på back-up?
  Din data bør gemmes krypteret. Det gælder både på selve serveren og i back-up. Hvis muligt skal din leverandør heller ikke have direkte adgang til din data.
 • Hvor ofte bliver der lavet back-up på dit journalmateriale?
  Du skal som dataansvarlig sikre – udover at dine journaler opbevares sikkert – at der også jævnligt laves back-up.
 • Er der andre der har journaladgang i din klinik?
  Hvis du fx har en vikar i din klinik skal du have styr på følgende:
 1. Logning: Hvis flere personer har adgang til dine journaler, skal dette kunne spores på den vis, at der skal logges, hvem der har læst i hvilke journaler.
 2. Styring af journaladgang: Adgangen skal være begrænset på baggrund af nødvendighedskriterium, dvs. adgangen skal være saglig, og din vikar skal ikke have adgang til flere journaler end nødvendigt.
 • Slettemuligheder hos leverandøren og din kliniks slettepolitik
  Din leverandørs mulighed for sletning skal være i overensstemmelse med din egen kliniks slettepolitik. Det betyder, at din leverandør teknisk bør kunne tilbyde et system, som finder frem journaler, som er blevet opbevaret i 5 år efter sidste journalnotat, og som – såfremt ikke særlige omstændigheder foreligger for den konkrete journal – derfor skal slettes.

 

Tjekliste til databehandleraftale

På Dansk Psykolog Forenings hjemmeside har vi to skabeloner til databehandleraftaler.

Du skal som selvstændig huske at tilpasse indholdet specifikt til den situation, du konkret skal bruge den til.

I forbindelse hermed anbefaler vi også, at aftaleparterne kigger på Datatilsynets hjemmeside og den mere detaljerede version, som er tilgængelig her:
https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen/

 

Streaming af Persondataworkshops samt adgang til materiale

Der har været meget stor efterspørgsel på vores workshops om Persondataforordningen, og derfor gør vi nu workshopindholdet tilgængeligt for samtlige selvstændige medlemmer via MitDP.

Workshoppen om Persondatasikkerhed kan fra d. 26. marts 2018 streames via MitDP, og du har her ligeledes adgang til alt materiale, som er blevet uddelt til workshoppen.

Du kan således streame workshoppen, når det passer dig, og der er ikke nogen begrænsning på, hvor mange gange du kan se det.

Workshoppen giver et overblik over den kommende Persondataforordning og giver dig viden om følgende:

 • Hvilke aktiviteter du skal lave for at blive compliant med persondataforordningen
 • Hvordan du gennemgår dine procedurer, samt hvilke dokumenter du har behov for at udarbejde
 • Udarbejdelse af databehandlingsaftale med vores skabelon
 • Udarbejdelse af privatlivspolitik osv. (dokumentation til brug for Datatilsynet)
 • Hvad du mangler for at komme i mål

Oplægsholdere er Torben Nordquist, CEO, og Kristian Boe Helweg Hansen. Begge er certificeret i persondataret.

Det skal bemærkes, at du ikke må sprede materialet, idet det er ophavsretligt beskyttet.

Materialet er tilgængeligt via MitDP frem til og med den 31. maj 2018.

Kollektiv erhvervsansvarsforsikring

Dansk Psykolog Forening har tegnet en kollektiv erhvervsansvarsforsikring i Runa for selvstændige medlemmer. Forsikringen dækker erstatningsansvaret for skade tilføjet personer eller ting, som medlemmet eller dennes ansatte bliver pålagt i et skadestilfælde – fx hvis en klient snubler i et løst tæppe og kommer til skade.

Læs mere her.

Sygedriftstabsforsikring

Som medlem af Dansk Psykolog Forening har du mulighed for at tegne en sygedriftstabsforsikring i forsikringsselskabet Codan A/S.

Forsikringen dækker dit driftstab i tilfælde af sygdom fra 3 uger efter sygdommens start og herefter i op til 52 uger. Der kan således maksimalt udbetales erstatning for 49 uger for samme lidelse.

Læs mere her.

Arbejdsgiverrådgivning

Selvstændige psykologer med ansatte kan få rådgivning om personalejuridiske problemstillinger ved ex. ansættelse og opsigelse, rådgivning om ansættelseskontrakter og hjælp i tvister med ansatte.

Læs mere her.

Profilering på www.psykologeridanmark.dk

Selvstændige psykologer, der er medlemmer af Dansk Psykolog Forening, kan få deres virksomhed profileret på vores psykologsøgeportal psykologeridanmark.dk

På portalen kan man søge psykologer ud fra f.eks. erfaringsområder, geografi og ventetid.

Sådan tilmelder du din virksomhed
Når du har registreret din virksomhed via MitDP, skal du skrive en mail til mg@dp.dk eller mro@dp.dk med forespørgsel om at blive tilmeldt psykologeridanmark.

SPØRGSMÅL TIL DIT MEDLEMSKAB?

Ring til os på tlf.: 35 26 99 55 eller kontakt os pr. mail: mg@dp.dk og mro@dp.dk

Kontakt os

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge