Ansættelse

Ansættelsesbevisloven gælder for alle lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer

I forhold til de medarbejdere, der herefter er omfattet af ansættelsesbevisloven, har du som arbejdsgiver pligt til skriftligt at give disse oplysning om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Og det følger af loven, at du skal opfylde denne pligt senest én måned efter, at ansættelsesforholdet er begyndt.

Selvom du for de medarbejdere, som efter ansættelsesbevisloven har krav på et ansættelsesbevis således kan vente med at udstede ansættelsesbeviset, indtil medarbejderen har været ansat i en måned, er det en god idé, at du sørger for, at ansættelsesbeviset altid er udfærdiget og underskrevet af såvel dig som din nye medarbejder inden medarbejderen starter. På den måde undgår I nemlig, at der opstår usikkerhed om de aftalte vilkår i den første tid af ansættelsesforholdet.

Din oplysningspligt som arbejdsgiver omfatter mindst følgende oplysninger:

  1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse
  2. Arbejdsstedets beliggenhed
  3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, stilling eller jobkategori
  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der ikke er tale om en fastansættelse
  6. Lønmodtagerens ret til ferie
  7. Lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler
  8. Den aftalte løn inkl. alle lønandele
  9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
  10. Hvilken overenskomst, der evt. er gældende i ansættelsesforholdet

Det kan koste dyrt, hvis man ikke overholder ansættelsesbevisloven

Overholder man som arbejdsgiver ikke sin oplysningspligt, kan lønmodtageren tilkendes en godtgørelse ved domstolene. Godtgørelsen, der for den enkelte ikke kan overstige 13 ugers løn, fastsættes under hensyntagen til sagens omstændigheder, herunder om manglen har haft konkret betydning for lønmodtageren. Godtgørelsen kan, hvis der foreligger skærpende omstændigheder, forhøjes op til 20 ugers løn. Godtgørelsen kan dog højst udgøre 1.000 kr., hvis manglen er undskyldelig og i øvrigt ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet.

Der er hjælp at hente

Hvis du bruger de kontrakter, du finder her på siden, og du udfylder dem korrekt, er du sikker på, at lovens krav til arbejdsgiverens oplysningspligt er opfyldt.

Du er altid velkommen til at kontakte Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning, hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med ansættelse af en ny medarbejder i din virksomhed.

Du kan kontakte arbejdsgiverrådgivningen på tlf.: 33 48 77 08 eller på mailadressen dparbejdsgiverraadgivning@tdl.dk

KONTRAKT

Dansk Psykolog Forening har i samarbejde med Tandlægeforeningen udarbejdet en kontrakt, som vi anbefaler til arbejdsgivere.

Du finder kontrakten til funktionærer her.

Du finder kontrakten til timelønnede her.

og endelig finder du en vejledning her.

ansogning
RESSOURCER

Du kan læse ansættelsesbevisloven her.

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge