Arbejdsgiverrådgivning 20. maj 2021
Vi har samlet syv personalejuridiske nyheder til dig. Læs bl.a. om arbejdsgiver må stille krav om danskkundskaber og  om hvilke oplysninger der må videregives om en medarbejders afskedigelse.

Arbejdsgiverrådgivning 20. april 2021
Læs om syv personalejuridiske nyheder – herunder bl.a. om bortvisning af medarbejdere, der tager bibeskæftigelse i anden virksomhed og om medarbejdere, der har samme arbejde med forskellige vilkår i ansættelsen.

Arbejdsgiverrådgivning 11. marts 2021
Foråret er på vej. Denne gang har vi samlet 9 relevante personalejuridiske nyheder til dig

Arbejdsgiverrådgivning 14. januar 2021
Velkommen til 2021 og årets første nyhedsbrev. Denne gang har vi samlet 11 relevante personalejuridiske nyheder til dig

Arbejdsgiverrådgivning 7. december 2020
Velkommen til årets sidste nyhedsbrev for 2020. Denne gang har vi samlet 9 relevante personalejuridiske nyheder til dig.

Arbejdsgiverrådgivning 13. november 2020
Denne gang har vi samlet fire relevante personalejuridiske nyheder til dig i nyhedsbrevet for oktober 2020.

Arbejdsgiverrådgivning 26. oktober 2020
Vi har samlet otte relevante personalejuridiske nyheder til dig i nyhedsbrevet for oktober 2020. Velkommen til efteråret og rigtig god læselyst.

Arbejdsgiverrådgivning 11. september 2020
Vi har samlet tre relevante personalejuridiske nyheder til dig i nyhedsbrevet for september 2020.

Arbejdsgiverrådgivning 8. juli 2020
Læs bl.a. om gode råd til opsigelsessamtalen, aftaler om lønnedgang efter genåbning, afklaringer om ferieafholdelse i lønkompensationsperioden og ferieafholdelse i den forlængede lønkompensationsordning til 29. august 2020.

Arbejdsgiverrådgivning 15. juni 2020
Læs om ny ordning, der skal sikre forsørgelse til medarbejdere med ekstra risiko ved COVID-19 og deres pårørende, hvad gælder gravide medarbejdere under COVID-19 og hvordan du håndterer dine medarbejderes udlandsrejser under COVID-19.

Arbejdsgiverrådgivning 6. april 2020
Få overblikket over tiltag, du kan anvende i forhold til dig selv og dine medarbejdere under COVID-19. Ferietillæg til udbetaling i det kommende miniferieår. Mangelfuld kundeklausul tilsidesat, da en medejer blev anset for at være omfattet af funktionærloven. M.fl.

Arbejdsgiverrådgivning 10. februar 2020
Opsagt 72-årig var ikke blevet aldersdiskrimineret. Kan man bruge en barnets 1. sygedag på en planlagt hospitalsundersøgelse? Er du opmærksom på muligheden for hurtigere at kunne opnå refusion under dine medarbejderes sygdom? M.fl.

Arbejdsgiverrådgivning 9. januar 2020
Datasikkerhed – se eksempler på spørgsmål, som Datatilsynet stiller under tilsyn. Opsigelse efter 120-sygedages reglen. Det kan være svært at tælle til 120! Planlægning af ferie i miniferieåret. Feriehindringer og den nye ferielov. Arbejdsmiljø og APV-værktøj.

Arbejdsgiverrådgivning 10. december 2019
Klinikker med mere end 50 ansatte skal etablere en whistleblowerordning. GDPR: bøde til fransk firma for videoovervågning af de ansatte. Hvilke regler gælder, hvis du vil indføre kontrolforanstaltninger på praksis? Kan man modregne i sygemeldt medarbejders løn, hvis kommunen stopper refusionen? M.fl.

Arbejdsgiverrådgivning 10. oktober 2019
Ny Ferielov: nu er indefrysningsperioden startet. Berettiget bortvisning af medarbejder, som udeblev fra en sygefraværssamtale. Medarbejder berettiget bortvist efter at have tilegnet sig 2 dåser cola på arbejdspladsen. Bortvisning af en sygeplejerske for brud på tavshedspligten. M.fl.

Arbejdsgiverrådgivning 12. september 2019
Ny ferielov: Den 1. september 2019 starter indefrysningsperioden. Det skal du gøre, hvis din lønsystemsudbyder kontakter dig om indefrysningsperioden. Placering af fravær og aflønning under dine medarbejderes fravær ved graviditetsundersøgelser – hvad gælder? M.fl.

Arbejdsgiverrådgivning 8. august 2019
Afgørelse: Virksomhed må stille krav om daglig sygemelding. Bruttolønsordninger: Hvilke regler gælder?. Ferie-årshjul for september 2019 til januar 2021. Datatilsynet indstiller virksomhed til millionbøde for ikke at slette oplysninger. Fritstilling.

Arbejdsgiverrådgivning, 13. juni 2019
EU-dom: Arbejdsgivere skal registrere alle medarbejderes arbejdstid. Hvad sker der, hvis en af dine medarbejdere bliver syg i ferien? Nu opkræves adm.gebyret for Lønmodtagernes Feriemidler. Ny ferielov: Hvornår skal du…. m.fl.

Arbejdsgiverrådgivning 10. maj 2019
Sag om skattefri kørselsfradrag: Arbejdsgiver skulle betale erstatning til medarbejder. Afslag med virksomhedspraktikaftale grundet køn kostede en godtgørelse. Få overblikket over den nye ferielov m.fl.

Arbejdsgiverrådgivning 11. april 2019
Ny ferielov: Få overblik over reglerne. Hvad er en uddannelsesklausul? Kend reglerne om refusion, når en medarbejder er syg eller på orlov. Arbejdsgiver fik bøde for afslag til jobansøger på grund af alder m.fl.

Arbejdsgiverrådgivning 20. marts 2019
Er det forbudt at forlænge en tidsbegrænset ansættelse? Dresscode udgjorde ikke forskelsbehandling. Ny EU-aftale skal sikre øremærket barsel til både mor og far. Bestemmelse om prøvetid var gyldig trods….. m.fl.

Arbejdsgiverrådgivning 8. februar 2019
Klinikejers frifindelse skal nu prøves for Højesteret. En ugentlig arbejdstid på over 50 timer udløste en godtgørelse. Ændring af arbejdstid for gravid vikar kostede ni måneders løn m.fl.

Arbejdsgiverrådgivning 10. januar 2019
Klinikejer frikendt i landsretten i sag anlagt af Danske Tandplejere. Bortvisning af medarbejder var i orden: Optog samtale med chef. Er hemmelige lydoptagelser af samtaler med chefen altid udtryk for grov misligholdelse? M.fl.

Arbejdsgiverrådgivning 6. december 2018
Julegaver til medarbejdere: Det skal du være opmærksom på. Er det en arbejdsulykke, når man kommer til skade under en julefrokost? Ny vejledning: Få styr på databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold m.fl.

Arbejdsgiverrådgivning 12. november 2018
Opsigelse af sygemeldt medarbejder: Er det forbudt? Opsigelse af gravid el. barslende medarbejder: Arbejdsgiver bærer bevisbyrden. Opsigelse af deltidssygemeldt medarbejder m/lange udsigter til helbredelse var i orden m.fl.

Arbejdsgiverrådgivning, 12. oktober 2018
Så er det tid til at varsle juleferie. KK har anlagt to sager vedrørende 120 sygedages reglen. Nyt lovforslag hæver godtgørelsesniveauet i sexchikanesager. En kvindelig jobansøger blev udsat for seksuel chikane. M.fl.

Arbejdsgiverrådgivning, 10. september 2018
Ny ferielov: 3 vigtige ændringer. Syg under ferien – hvilke regler gælder? Tabt sygepengerefusion: Sådan undgår du tab. Firmarejser uden fagligt islæt er skattepligtige. En samtale med chefen kan holde stress fra døren. M.fl.

Arbejdsgiverrådgivning 9. august 2018
2 ansatte tandlæger berettiget bortvist efter gratis behandling af bekendte. Uberettiget opsigelse trods forudgående advarsel. Anden orlov. Beskatning af fri telefon og internet afskaffes fra 1. januar 2020. M.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere, 8. juni 2018
Er det nu forbudt at modtage jobansøgninger på e-mail? Bedre mulighed for tildeling af medarbejderaktier. Hvor varmt må det være på klinikken? Tandlægeklinikejere frikendt i principiel sag i Afskedigelsesnævnet m.v.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere, 9. maj 2018
Forskudsopgørelser fra ATP om AUB. Håndterer du udbetaling af ferietillæg korrekt?
Nye afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet. Lov om forretningshemmeligheder vedtaget.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere, 9, april 2018
Privatansat tandlæge får 100.000 kr. i godtgørelse efter opsigelse. Regeringen har vedtaget lov om medarbejderinvesteringsselskaber. I hvilke tilfælde er det relevant at forlænge elevuddannelsesaftaler? M.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere, 7. marts 2018
Nye regler om fædreorlov. Kan det være lovligt i smug at optage samtaler med sin arbejdsgiver? Fokus på seksuel chikane. Ændring af reglerne om sorgorlov m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere, 5. februar 2018
Kan du huske reglerne for betalt frihed på helligdage? Afskedigelse af mandlig medarbejder med gravid kæreste kostede arbejdsgiver 180.000 kr. Opsigelse af fleksjobber kostede en godtgørelse på kr. 210.000 m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere, 10. januar 2018
Opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven kostede kr. 503.098 i godtgørelse. Opsigelse efter fravær som følge af datters sygdom udløste ikke godtgørelse. Tandlæges forkøbsret blev uberettiget opsagt m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere, 12. december 2017
Undgå overraskelser ved virksomhedsoverdragelse. Opsigelse af klinikass. med forkortet varsel efter funktionærlovens 120 sygedagsregel. Endnu en principiel dom fra Højesteret om funktionærlovens 120 sygedagsreglen m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere, 9. oktober 2017
Sæt spot på arbejdsmiljøet. Kan en fastholdelsesbonus undtages fra funktionærlovens bestemmelser om forholdsmæssig udbetaling ved fratræden? Opsagt medarbejder fik 9 måneders løn i godtgørelse. M.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere, 12. september 2017
Ophævelse af uddannelsesaftale var ikke forskelsbehandling. Har dine medarbejdere givet samtykke til, at du må indsamle og behandle deres personfølsomme oplysninger? M.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere, 9. august 2017
For mange toiletbesøg hindrede arbejdet. Flittig eller urimelig arbejdsbyrde? Højesteret frifinder arbejdsgiver. Hvor går grænserne for din medarbejders udtalelser? Løntilskud eller ej? Nye regler om G-dage fra 1. juli 2017 m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere, 14. juni 2017
Valg mellem ”pest eller kolera” kostede arbejdsgiver 3 måneders løn i godtgørelse. Registrering af virksomheders legale og reelle ejere. MUS-samtalen var ikke nok til at statuere forskelsbehandling pga. alder m.fl.

Rettelse til nyhedsbrev til arbejdsgivere, 15. maj 2017
Nyt om datasikkerhed, vi glemte at vedhæfte filerne, de kommer her.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere, 15. maj 2017
Nyt om datasikkerhed. Selvstændig eller ansat? Aldersdiskrimination ved afskedigelse af 62-årig medarbejder kostede 245.000 kr. i godtgørelse svarende til 9 måneders løn m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere, 7. april 2017
Principiel afgørelse: Advokat pålagt bøde for krænkende udtalelser. Hvad er op og ned på sikker mail? Bortvisning berettiget, da medarbejder med over 30 års anciennitet gentagne gange havde overtrådt arbejdsgivers rygepolitik m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere, 13. marts 2017
Planlægning af restferie – overførsel eller udbetaling. Højesteret skal tage stilling til en principiel sag vedrørende 120-sygedagesreglen. Betalt fri på forårets kommende søgnehelligdage. Guide til personalehåndbøger og -politikker.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere, 10. februar 2017
Diabetes 2 blev ikke i sig selv anset for at være et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Vestre Landsret: kr. 180.000 i godtgørelse for at opsige en fleksjobber i strid med forskelsbehandlingsloven m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere, 13. januar 2017
Ny ferielov: Ferielovsudvalgets arbejde udskydes. Hvordan tælles 120 sygedage? Det kostede kr. 25.000 at afvise en ansøger til en ledig stilling med henvisning til mangelfulde danskkundskaber. Fratrædelsesaftalen var bindende m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere, 19. december 2016
Berettiget bortvisning af medarbejder grundet mangelfuld lægeerklæring. Sygdom er ikke det samme som handicap. Hvor koldt må det være på klinikken? Principiel afgørelse fra Højesteret om omplacering af gravide medarbejdere m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 24. oktober 2016
Opsigelse af advokat var saglig, selvom advokaten lige var tilbagevendt fra barsel; Fagforenings opsigelse af medarbejder var i strid med forskelsbehandlingslovens regler om aldersdiskrimination m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 15. september 2016
Privatansat tandlæge får tilkendt godtgørelse på 240.000 kr. for opsigelse under graviditet; Bonus for ansættelse af flygtninge; Det var ikke forskelsbehandling at flytte en medarbejder på barsel til et andet arbejdssted; m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 14. juli 2016
Undgå at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft; Ret til fastholdelsesbonus eller ej?; Ansættelse af unge under 18 år; I hvilke situationer er sygdom en feriehindring? m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 9. juni 2016
Berettiget bortvisning af medarbejder, der havde forladt arbejdspladsen, ”Fuld og endelig afgørelse” betyder fuld og endelig afgørelse!, Har du husket at registrere ejerforholdene i dit selskab? m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 12. maj 2016
Feriegodtgørelse til provisionslønnede, Opsigelse af fleksjobber var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, Nyt skema til beregning af opsigelsesvarsler overfor funktionærer m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 25. april 2016
Ændring af ligelønsloven er vedtaget, Intet krav på omplacering eller assistent til handicappet medarbejder, Opsigelse af 53-årig medarbejder var ikke aldersdiskrimination m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 8. marts 2016
En piccoline kan også være en mand, Ændring af sygedagpengeloven, Barselsudligningsordningen for selvstændige ophæves pr. 1. april 2016 m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 10. februar 2016
Datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration, Sagligt begrundet opsigelse pga. mangelfuldt arbejde, Guide om ansættelse af nye medarbejdere m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 11. januar 2016
Opsigelse var ikke i strid med ”25 års reglen”, Højesteret frifinder arbejdsgiver i sag om aldersdiskrimination, Opsigelse af gravid medarbejder var ikke i strid med ligebehandlingsloven m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 8. december 2015
Hvor koldt må der være på klinikken?, Julefrokost og arbejdsulykker, Annoncering og afslag på stilling i strid med forskelsbehandlingsloven udløste ingen godtgørelse m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 9. oktober 2015
Generelt om opsigelser, Hvor går grænsen for at imødekomme medarbejders skånebehov?, Fleksjobber sagligt afskediget under omstrukturering, m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 9. september 2015
Fratrædelsesaftale tilsidesat, Afslag på jobansøgning kostede godtgørelse, Hvad må arbejdsgiver spørge om til jobsamtalen, m.fl.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 8. juli 2015
Deltidssygemelding kan udløse ny arbejdsgiverperiode!, Hvor varmt må det være på klinikken?, Saglig begrundet opsigelse 4 måneder efter barsel.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 13. maj 2015
Nye regler om konkurrence- og kundeklausuler på vej, Opsigelse af medarbejder på barsel kostede en godtgørelse på 225.000 kr.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 6. marts 2015
Nye minimumskrav for datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration, Saglig opsigelse trods handicap forårsaget af fødsel.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 6. februar 2015
Hvornår er man lønmodtager i ferielovens forstand?, Udvidelse af tilskud til voksenelever, Fedme er ikke i sig selv et ”handicap”.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 6. januar 2015
Ny lov om medarbejderinvesteringsselskaber er vedtaget, 70 års grænse for automatisk ophør af ansættelsesforhold er nu ophævet.

Nyhedsbrev til arbejdsgivere 10. december 2014
Ændring af reglerne om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer med lang anciennitet, Uenighed om opsigelse kostede arbejdsgiver 50.000 kr.

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge