Som selvstændig psykolog modtager du både Dansk Psykolog Forening store nyhedsbrev til alle medlemmer og vores nyhedsbrev målrettet selvstændige psykologer. Har du ydernummer, modtager du også et tredje nyhedsbrev målrettet psykologer med ydernummer.

Nyt til selvstændige psykologer 17. juni 21
Opdateret information fra Sundhedsstyrelsen.

Nyt til selvstændige psykologer 15. juni 21
Krav om mundbind i psykologpraksis er ophævet.

Nyt til selvstændige psykologer 27. maj 21
Læs om opdateret frist for henvisning til visitation af personale på sundheds-ældre og socialområdet til vaccination i målgruppe 4 og information om slutafregning i forbindelse med Covid hjælpepakker.

Nyt til selvstændige psykologer, marts 21
Økonomiopfølgning for marts

Nyt til selvstændige psykologer 26. marts 21
Læs bl.a. om genåbningsplanen: For nuværende ingen ændring i retningslinjer for aktivitet hos privatpraktiserende psykologer, honorarer reguleres pr. 1. april 2021 og økonomiske hjælpepakker.

Nyt til selvstændige psykologer 12. marts 21
Sundhedsstyrelsen informerer om vaccinationstilbud i målgruppe 4 i lyset af gårsdagens udmeldinger om AstraZeneca vaccinen.

Nyt til selvstændige psykologer 2. marts 21
Opdateret information fra Sundhedsstyrelsen om vaccination af målgruppe 4.

Nyt til selvstændige psykologer, februar 21
Økonomiopfølgning for februar 2021.

Nyt til selvstændige psykologer, januar 21
Økonomiopfølgning for januar 2021.

Nyt til selvstændige psykologer 27. januar 21
Læs blandt andet om: Sundhedsstyrelsen kan endnu ikke give svar om privatpraktiserende psykologers placering i vaccinationsprogrammet, Har du overvejet at blive ydernummerpsykolog? og Ny barselsfond til selvstændige.

Nyt til psykologer med ydernummer 27. januar 21
Sundhedsstyrelsen kan endnu ikke give svar om ydernummerpsykologers placering i vaccinationsprogrammet.

Nyt til selvstændige psykologer 18. januar 21
I forlængelse af de nuværende restriktioner og den nylige forlængelse heraf gengiver vi her information om de forskellige kompensationsordninger.

Nyt til selvstændige psykologer 7. januar 21
Nye afstandskrav i privatpraksis og opdaterede retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet

Nyt til selvstændige psykologer 4. januar 21
Privatpraktiserende psykologers placering i vaccinationsprogrammet er under afklaring

Nyt til psykologer med ydernummer 30. december
I dette nyhedsbrev kan du læse om økonomiopfølgningen for oktober 2020.

Nyt til selvstændige psykologer 15. december
Psykologpraksisser er ikke omfattet af nedlukning af liberale erhverv fra mandag d. 21. december

Nyt til psykologer med ydernummer 14. december 2020 
Finanslovsaftale om den vederlagsfri ordning og sænket omsætningsgrænse på 308.220 kr. i 2021.

Nyt til selvstændige psykologer, 9. december 2020
Ny finanslovsaftale giver gratis psykologbehandling til unge, undersøgelse om Videopsykolog og ændrede tilskud fra sygeforsikring “danmark” pr. 1.1.20.

Nyt til selvstændige psykologer, 5. oktober 2020
Orientering om retningslinjer vedr. COVID-19, Ny databehandleraftale fra EG ClinicCare og Dansk Psykolog Forenings budget- og timeprisberegner til selvstændige psykologer.

Nyt til psykologer med ydernummer, 23. oktober, 2020
Økonomiopfølgningen for august måned og muligheden for at afholde gruppesamtaler på VideoPsykolog.

Nyt til psykologer med ydernummer, 25. september 2020
Information om honorarregulering pr. 1. oktober 2020 og økonomiopfølgning for juli måned – masser af plads i den økonomiske ramme for indeværende år.

Nyt til psykologer med ydernummer, 28. august 2020
Økonomiopfølgning for juni måned samt information om Systematisk Efteruddannelse (forsinket), akkreditering og Kursus i litteratursøgning hos Praksissektorens Forskningsråd.

Nyt til psykologer med ydernummer, 29. juli 2020
Økonomiopfølgning for maj måned – Behandl så mange klienter du har tid og lyst til resten af året, men husk fortsat din individuelle omsætningsgrænse.

Nyt til psykologer med ydernummer, 20. juli 2020
Husk at overvej, hvor din indtægt kommer fra, når du bliver syg som selvstændig samt efterspørgsel på psykolog til Odense kommunes eksterne krisecentre.

Nyt til psykologer med ydernummer om akkreditering, 7. juli 2020
Information om akkreditering, herunder om hvordan akkrediteringsbesøget forløber, generelle erfaringer fra gennemførte akkrediteringsbesøg samt om dispensation for akkreditering.

Nyt til psykologer med ydernummer, 7. juli 2020
Nyt til ydernummerpsykologer om sammenlægning af økonomiske rammer og forhøjet omsætningsgrænse som følge af COVID-19-situationen.

Nyt til psykologer med ydernummer, 24. juni 20120
Økonomiopfølgning for marts og april 2020 – markant mindre forbrug og ingen risiko for samlet rammeoverskridelse i 2020

Nyt til psykologer med ydernummer, 6. april 2020
Fra i dag kan du bruge VideoPsykolog via Sundhed.dk

Nyt til psykologer med ydernummer, 1. april 2020
Økonomiopfølgning for januar 2020 – godt med plads i rammen.

Nyt til psykologer med ydernummer 18. marts 2020
Den nye reguleringsprocent pr. 1 april 2020. Økonomiopfølgning for 2019. Tilbud om vejledning til forskningsprojekter fra Praksissektorens Forskningsråd.

Nyt til selvstændige psykologer, 27. februar 2020
Dit økonomiske sikkerhedsnet ved sygdom. Sikker e-mail Permido. Forretningsudvikling for selvstændige psykologer. Infopjecer til klienter med privat sundhedsforsikring. Ledige ydernumre

Nyt til selvstændige psykologer, 14. januar 2020
Opfølgning på Dansk Psykolog Forenings dialog med AS3

Nyt til selvstændige psykologer, 19. december 2019
Dansk Psykolog Forening har indledt dialog med AS3 om deres rammeaftale og forsikringsdækkede psykologydelser

Nyt til psykologer med ydernummer, 4. december 2019
Økonomiopfølgning for september. Få svar på dine spørgsmål om praksisoverenskomsten. Gruppeterapi: Honorar når gruppen skifter størrelse og ved afbud/udeblivelse.

Nyt til selvstændige psykologer, 29. november 2019
Sygedriftstabsforsikring/nøglepersonforsikring: Selvstændige psykologer har nu et større udvalg på markedet for nøgleperson- og sygedriftstabsforsikringer. M.fl.

Nyt til psykologer med ydernummer, 25. oktober 2019
Økonomiopfølgning for august 2019 – rammen holdes

Nyt til psykologer med ydernummer, 7. oktober 2019
Den nye praksisoverenskomst er nu på hjemmesiden. Økonomistyring. Konsultationers varighed.

Nyt til selvstændige psykologer, 2. oktober 2019
Vidste du, at der er moms på erklæringer?

Nyt til psykologer med ydernummer, 30. september 2019
Nye ydelseskoder pr. 1. oktober 2019. Introduktionskursus i Den Danske Kvalitetsmodel hos IKAS. Forskningskursus for selvstændige psykologer i Region Hovedstaden

Nyt til psykologer med ydernummer, 26. september 2019
Medlemmerne har stemt JA til Praksisoverenskomsten

Nyt til psykologer med ydernummer, 11. september 2019
Regulering af honorarer i praksisoverenskomsten pr. 1. oktober 2019 – stigning på 1,05 procent. Økonomiopfølgning for juli måned 2019 – rammen holdes.

Nyt til psykologer med ydernummer, 11. september 2019
Nu kan du stemme: Den vejledende urafstemning om praksisoverenskomst 2019 er i gang.

Nyt til selvstændige psykologer, 11. september 2019
Journalopbevaring hvis klienten er afgået ved døden? Overvejer du at samarbejde med forsikringsnetværk?

Nyt til psykologer med ydernummer, 4. september 2019
Bestyrelsen anbefaler et ja til den ny aftale

Nyt til psykologer med ydernummer, 3. september 2019
Nu starter IKAS akkrediteringen af psykologer

Nyt til psykologer med ydernummer, 29. august 2019
Aftale om ny praksisoverenskomst indgået

Nyt til psykologer med ydernummer, 5. juli 2019
Økonomiopfølgning for april 2019 – rammen holdes

Nyt til psykologer med ydernummer, 21. juni 2019
Forhandlingerne om praksisoverenskomsten kræver mere tid

Nyt til Selvstændige Psykologer, 6. juni 2019
Har du styr på GDPR? FaceTime og almindelig Skype er ikke sikre løsninger til online-terapi

Nyt til psykologer med ydernummer, 6. juni 2019
Information om akkreditering

Nyt til psykologer med ydernummer, 28. maj 2019
Økonomiopfølgning for marts 2019 – rammen holdes. Vederlagsfri behandling af de 18-20-årige: OBS ikke en del af din omsætningsgrænse

Nyt til psykologer med ydernummer, 24. maj 2019
Forhandlinger om praksisoverenskomst forlænget. Infomøder om POK udsættes

Nyt til selvstændige psykologer, 25. april 2019
Akkreditering af psykologpraksis

Nyt til psykologer med ydernummer, 4. april 2019
Kommentar til fald i honorarer efter regulering 1. april 2019

Nyt til psykologer med ydernummer, 22. marts 2019
Økonomiopfølgning 2018 – rammen er overholdt. Vederlagsfri behandling af de 18-20-årige – ikke en del af din omsætningsgrænse. Økonomi for januar 2019 – plads til øget aktivitet. Regulering af honorarer – lille fald i …

Nyt til psykologer med ydernummer, 27. februar 2019
Nyhed om udskudt praksisoverenskomstforhandling

Nyt til selvstændige psykologer, 4. januar 2019
Ventetiden topper igen. Fortjenesten i ydernummerpraksis falder.

Nyt til selvstændige psykologer, 29. november 2018
Dansk Psykolog Forening retter kritik mod Falck Healthcare. Få tilsendt pjecer med info om sundhedsordninger med psykologhjælp. Pas på tilbud om markedsføring via platforme. Regler for gebyrer…

Nyt til selvstændige psykologer, 23. november 2018
Ny brancheanalyse: Markedet for psykologhjælp vokser over hele linjen

Nyt til psykologer med ydernummer, 2. november 2018
Økonomiopfølgning for juli-måned

Nyt til selvstændige psykologer, 12. oktober 2018
Medlemsarrangement om selvstændige psykologers samarbejde med forsikringsbranchen. Udlevering af journaloplysninger til 3. part.

Nyt til psykologer med ydernummer, 13. september 2018
Økonomiopfølgning for juni 2018

Nyt til selvstændige psykologer, 10. september 2018
Ledige ydernumre pr. 1.1 2019. Nyt blanketsamarbejde mellem DP og Forsikring & Pension. Medlemsarrangementer i København og Aarhus om samarbejde med forsikringsbranchen. M.fl.

Nyt til psykologer med ydernummer, 30. august 2018
Udsigt til, at de økonomiske rammer for angst og depression samt henvisningsårsag 1-9 overholdes i 2018. Revideret vejledning til tillægsaftale.

Nyt til selvstændige psykologer, 1. august 2018
Nyt blanketsamarbejde til udveksling af oplysninger mellem psykologer og forsikringsselskaber

Nyt til selvstændige psykologer, 29. juni 2018
Medieomtale af netværksfirmaers pres på psykologer

Nyt til selvstændige psykologer, 22. maj 2018
Om persondataforordning: Om logning, samtykke ved behandling, personfølsomme oplysninger, databehandleraftaler mv.

Nyt til selvstændige psykologer, 26. april 2018
Økonomiopfølgning for februar 2018

Nyt til Psykologer med ydernummer, 13. april 2018
Overholdelse af rammen i 2017. Lavere udgifter til angst og depression i januar 2018 end i januar 2017.

Nyt til selvstændige psykologer, 13. april 2018
Sikker mail. Samarbejde med forsikringsbranchen: Det nytter noget at forhandle vilkår. Har du det rigtige sikkerhedsnet for dig og din virksomhed?

Nyt til selvstændige psykologer, 23. marts 2018
Streaming af workshoppen om Persondataforordningen samt relevante filer er nu tilgængelige

Nyt til selvstændige psykologer, 16. marts 2018
Om Udskudt Honorarregulering Og Konflikt

Nyt til selvstændige psykologer, 16. marts 2018
Om datasikkerhed

Nyt til selvstændige psykologer, 9 marts 2018
Indtjening – og omkostningsundersøgelse. Et bæredygtigt arbejdsliv som selvstændig psykolog. Kortgebyr. Tilsyn med elinstallationer

Nyt til psykologer med ydernummer, 17. januar 2018
Udsigt til, at den økonomiske ramme for angst og depression samt henvisningsårsag 1-9 for 2017 overholdes

Nyt til psykologer med ydernummer, 5. december 2017
Udsigt til, at den økonomiske ramme for angst og depression samt henvisningsårsag 1-9 overholdes.

Nyt til psykologer med ydernummer, 31. oktober 2017
Fortsat udsigt til, at den økonomiske ramme for 2017 overholdes

Nyt til selvstændige psykologer, 26. september 2017
Dansk Psykolog Forening indleder dialog med Mølholm Forsikrings nye ledelse.

Nyt til psykologer med ydernummer, 19. september 2017
Udsigt til at den økonomiske ramme i 2017 bliver overholdt samt orientering om FMK

Nyt til psykologer med ydernummer, 31. august 2017
Udgifterne til angst og depression er fortsat faldende

Nyt til selvstændige psykologer, 22. juni 2017
Databehandleraftale til brug for selvstændige psykologer. Dynamik på markedet for forsikringsdækkede psykologydelser: Psykologforeningen opfordrer til konkurrere på kvalitet frem for et ræs mod bunden.

Nyt til psykologer med ydernummer, 21. juni 2017
Lavere udgifter til angst og depression i årets første fire måneder. Den økonomiske ramme holder.

Nyt til psykologer med ydernummer, 7. april 2017
Lille stigning i udgifter til angst og depression i januar 2017

Nyt til psykologer med ydernummer, 24. marts 2017
Nye takster pr. 1. april 2017 m.v.

Nyt til psykologer med ydernummer, 30. januar 2017
Økonomiopfølgning for november 2016

Nyt til selvstændige psykologer, 20. december 2016
Dialogen mellem Dansk Psykolog Forening og Falck Healthcare

Nyt til psykologer med ydernummer, 16. december 2016
Udsigt til at rammen for angst og depression overholdes

Nyt til selvstændige psykologer, 30. november 2016
Dialog med Falck Healthcare om samarbejdsaftale

Nyt til Selvstændige Psykologer, 23. november 2016
Selvstændig og efterløn. Forhøjet tilskud fra ”danmark” til behandling uden henvisning

Nyt til psykologer med ydernummer, 18. november 2016
Udsigt til at rammen for angst og depression overholdes

Nyt til selvstændige psykologer, 18. november 2016
Dansk Psykolog Forening har indledt dialog med Falck Healthcare

Nyt til psykologer med ydernummer, 4. november 2016
Udsigter til rammeoverskridelser for kategori 10 og 11. Guide til sygesikringssager, hvor egenbetaling dækkes af sundhedsforsikring.

Nyt til psykologer med ydernummer, 12. oktober 2016
Fortsat rammeoverskridelse, nye honorarer pr. 1.10.16., opdateret vejledning til ny POK m.v.

Nyt til psykologer med ydernummer, 8. august 2016
Stigende udgifter til behandling af angst og depression giver udsigt til rammeoverskridelser

Nyt til psykologer med ydernummer, 29. juni 2016
Ny bekendtgørelse om psykologbehandling: Målgruppen er uændret

Nyt til selvstændige psykologer, 9. juni 2016
Forsikringsselskaber skal melde klar ud om korte forløb

Nyt til psykologer med ydernummer, 2. juni 2016
Økonomiopfølgning: Omsætning for februar og marts 2016 for kategori 10 og 11

Nyt til psykologer med ydernummer, 10. maj 2016
Om omsætning og omsætningsloft

Nyt til psykologer med ydernummer, 19. april 2016
Medlemmerne har stemt ja til Praksisoverenskomsten

Nyt til selvstændige psykologer, 7. marts 2016
Aftalen om praksisoverenskomsten og invitation til medlemsmøder

Nyt til selvstændige psykologer, 27. februar 2016
Aftale om ny praksisoverenskomst indgået

Nyt til psykologer med ydernummer 5. februar 2015
Forhandlinger om praksisoverenskomst forlænget

Nyt til psykologer med ydernummer 18. november 2015
Udsigt til stor overskridelse og modregning i honoraret – Aftale om angst og depressionsbehandling forlænget til juni 2016 – Dækning af egenbetaling

Nyt til selvstændige psykologer, 21. oktober 2015
Informationsmøder om faglige standarder

Nyt til psykologer med ydernummer, 9. oktober 2015
POK forhandlinger: Udveksling af krav og første forhandlingsmøde

Nyt til Psykologer med Ydernummer, 30. september 2015
Sundhedsstyrelsens evaluering af psykologordningen, De kommende forhandlinger med Danske Regioner om fornyelse af praksisoverenskomsten, Økonomistyring af angst- og depressionsbehandling

Nyt til Selvstændige Psykologer 21. august 2015
Arrangementer for selvstændige

Nyt til Psykologer med Ydernummer 3. juli 2015
Samarbejde med netværk.

Nyt til Selvstændige Psykologer 25. juni 2015
Samarbejde med netværk.

Nyt til Psykologer med Ydernummer 1. juni 2015
Angst og depression første kvartal 2015 – Behov for opbremsning, Henvisningers gyldighed, Husk at opdatere din kliniks hjemmeside, Ventetid på to og en halv måned.

Nyt til Selvstændige Psykologer 4. marts 2015
Ny vejledning til psykologer, der samarbejder med netværk.

Nyt til Selvstændige Psykologer 19. december 2014
Foreningens arbejde med forsikringsselskaber og netværk, Vellykkede inspirationsarrangementer om sociale medier.

Nyt til Psykologer med Ydernummer 18. december 2014
Ventetider november 2014, Udvikling i økonomien for behandling af angst og depression, Udgifter på regionalt niveau, Fejlhenviste.

Nyt til Selvstændige Psykologer 27. november 2014
Husk at varsle lukning i juleferien, Særlige regler om lukning mellem jul og nytår.

Nyt til Selvstændige Psykologer 27. oktober 2014
Mentorer og mentees søges til mentorprogram, Gå-hjem-møde om det socialpsykologiske samarbejde, Barselsudligning, Samarbejde med netværk.

Nyt til Selvstændige Psykologer 30. september 2014
Udvikling i økonomien for behandling af angst og depression, 1. halvår 2014.

Nyt til Selvstændige Psykologer 8. august 2014
Kender du forskel på PSYK 115, PSYK 125 OG PSYK 135?

Nyt til Psykologer med Ydernummer 5. august 2014
Husk at opdatere ventetider på sundhed.dk.

Nyt til Selvstændige Psykologer 13. juni 2014
God dialog og gensidig forståelse med netværk.

Nyt til Selvstændige Psykologer 26. marts 2014
Praksisoverenskomstens økonomiske ramme for det første halvandet år blev overholdt.

Nyt til Selvstændige Psykologer 18. marts 2014
Status på arbejdet med forsikringsselskaber og netværk.

KONTAKT OS

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på her eller i startpakken? Eller brug for sparring?

Telefon: 35 26 99 55. E-mail: dp@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge