Læg et budget for din forretning

Det kan være en god idé, at du laver et budget for din forretning, for på den måde at være sikker på, at din forretning er lønsom – også på lang sigt.

På den måde finder du også ud af, hvilke indtægter der er nødvendige, og du kan være mere afklaret omkring fastsættelse af honorar og gå mere afklaret til forhandling om vilkår med netværksfirmaer eller andre samarbejdspartnere.

Det skal du tage højde for i dit budget

Når du lægger dit budget, skal du være opmærksom på, at det tager højde for al din arbejdstid og alle de elementer, som indgår i en selvstændig virksomhed.

Antal ugentlige klienttimer

Fra undersøgelser af de selvstændige medlemmers tidsforbrug ved vi, at selvstændige psykologer bruger meget tid på arbejde, der ligger ud over selve konsultationen med klienten.

Forberedelse, journalskrivning, telefontid, mail korrespondance, regnskab, kalenderstyring og anden administration er nødvendige opgaver for at drive en selvstændig praksis.

Vi anbefaler, at du lægger et budget, der bygger på, at du får betaling for maksimalt 20 klienttimer om ugen.

Ferie

Dit budget skal tage højde for, at du selv skal sætte penge til side til et antal årlige ferieuger, hvor du ikke har nogen indkomst. Hvis du eksempelvis holder seks ugers ferie, kan du kun regne med 46 ugers indkomst.

Husk desuden at tage højde for helligdage.

Særligt om ekstra administrationstid

Hvis du samarbejder med netværksfirmaer om at løse forsikringsopgaver, medfører det typisk mere administrationstid, end du er vant til fra arbejdet med klienter, der kommer direkte til dig. Den ekstra administrationstid forekommer fx i forbindelse med, at du skal:

 • Briefes af netværket om klienten ved opstart af forløbet
 • Udfylde netværkets skemaer og sætte dig ind i deres forskellige administrationssystemer
 • Indhente informeret samtykke fra klienten til at give oplysninger til netværket
 • Tale med netværket for at få yderligere timer til et forløb
 • Udfylde netværkets evalueringer

Dette skal du overveje, når du lægger dit budget

Oversigt over typiske udgifter

Ud over husleje og løbende udgifter skal du være opmærksom på administration, regnskab, markedsføring, supervision, efteruddannelse, sygdom, ferie og pension.

Herunder er der en oversigt over de udgifter, du som minimum skal tage højde for, når du lægger dit budget:

 • Egen supervision
 • Kursusudgifter
 • Bøger
 • Tidsskrifter
 • Lokaleomkostninger
 • Øvrigt klinikforbrug som el, varme, vand, rengøring
 • Forsikringer (fx sygedriftstabsforsikring)
 • Kontingenter
 • Hensættelse til egen pension
 • Administration og it
 • Markedsføring
 • Revision og anden assistance
 • Afskrivninger, finansieringsomkostninger og andet
 • Testmateriale
Budget- og timeprisberegner

Få styr på indtægter og udgifter og hjælp til at fastsætte din timepris.

Brug Dansk Psykolog Forenings Budget- og timeprisberegner til selvstændige psykologer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge