Gebyrer på betalingskort

Det er ikke lovligt at opkræve gebyrer på betalingskort

Det er ikke lovligt at kræve gebyrer fra kunder, der betaler med betalingskort. Virksomheden skal dog betale eventuelle gebyrer til kortudstederen.

Mobile betalingsløsninger som ex. Mobile Pay

Når en kunde betaler via en app, er betalingsløsningen tilknyttet et betalingskort. Derfor er det ifølge betalingsloven en kortbetaling, og det er ikke tilladt at opkræve gebyr, når kunden betaler med mobil betalingsløsning, der er tilknyttet betalingskort.

Særligt om firmakort og bestemte korttyper

For firmakort og enkelte korttyper såsom feks. American Express og Diners Club kan der fortsat være kortgebyrer. Det skyldes, at American Express og Diners Club indgår direkte aftaler med både forbrugeren og forretningen om brug af kortet. De er dermed ikke omfattet af reglerne for interbankgebyrer og forbuddet mod opkrævning af gebyrer.

Læs mere om gebyrer på betalingskort her.

Administrationsgebyr

I visse tilfælde har du mulighed for at opkræve administrationsgebyr.

Det er markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik, der regulerer området for gebyrer. Det er ikke er i strid med god markedsføringsskik at opkræve et administrationsgebyr, forudsat at gebyret kan anses for aftalt mellem parterne, og der er tale om et rimeligt gebyr baseret på de faktiske udgifter.

Det er derfor Dansk Psykolog Forenings opfattelse, at psykologer kan prissætte den tid, som det tager fx at fremsende en kopi af en klientjournal til et forsikringsselskab. Nogle selskaber angiver, at du skal gøre det gratis, men det behøver du ikke. Men husk, at du skal indgå aftale med selskabet om gebyret.

Du skal gøre opmærksom på, at det koster et gebyr, hvis du skal fremsende en kopi af en klientjournal. Herefter må selskabet afgøre, om det vil betale eller ej.

Hvis selskabet afviser at betale et gebyr, står det dig frit for, om du vil sende kopien gratis eller meddele, at du ikke kan efterkomme anmodningen.

Accepterer selskabet gebyrpålægget, er der indgået en aftale, hvorefter du kan opkræve gebyret.

Dit gebyr skal være rimeligt og baseret på de faktiske udgifter. Inden for disse rammer prisfastsætter du selv dit gebyr.

Husk i øvrigt, at udlevering af journaloplysninger altid kræver samtykke fra klienten.

FAKTA

I opgørelsen af antal ansatte tæller ejeren af virksomheden med, hvis ejeren udfører arbejde for virksomheden.

Branchekode 86.90.30 er psykologisk rådgivning.

P-nummeret (produktionsenhedsnummer) er et 10-cifret entydigt nummer, som virksomheden får tildelt ud over et CVR-nummer.

Du får et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, du driver virksomhed fra. Du kan altså have flere P-numre knyttet til dit CVR-nummer.

Affaldsgebyr

Har du en enkeltmandsvirksomhed med hovedarbejdsområde inden for psykologisk rådgivning, skal du være opmærksom på, at kommunen ikke kan opkræve affaldsgebyr.

I henhold til affaldsbekendtgørelsens kan kommunen ikke opkræve affaldsgebyr af en virksomhed, hvis to betingelser er opfyldt:

  1. der er mellem 0-1 ansatte i virksomheden på p-nummeradressen
  2. der er tale om en virksomhed, som driver psykologisk rådgivning, og som er registreret under branchekode 86.90.30 (branchekoden er registeret samtidig med oprettelse af virksomhedens cvr.nummer

Hvis du alligevel bliver afkrævet affaldsgebyr, så kontakt din kommune for at få fejlen rettet. Og hvis der er tale om en fejl, så husk at få evt. tidligere betalte gebyrer tilbagebetalt.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge