IT-systemer

Elektronisk afregning med det offentlige

Alle virksomheder, der sælger til det offentlige, skal kunne sende regninger i elektronisk format.

De fleste leverandører af IT-systemer kan hjælpe dig med et program til at håndtere den elektroniske afregning.

Har du ikke så mange opgaver for det offentlige, kan du anvende en Læs Ind Service. Du kan stort set fortsætte med at skrive og sende regninger som hidtil. Den eneste forskel er, at du skal påføre myndighedens EAN-nummer på din regning og derefter sende papirregningen til en Læs Ind Service (ved et certificeret bureau) i stedet for direkte til kunden. EAN-nummeret skal kommunen m.fl. oplyse dig om.

Læs mere om nem handel på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Hardware

En computer med internetadgang, tilstrækkelig kapacitet og hurtighed samt sikkerhedssystem anbefales.

Klienten har krav på at få en faktura og kvittering på papir, så klinikken bør have en printer.

Endvidere anbefales terminal til betalingskort, så du kan afregne direkte med klienterne og spare arbejde med udsendelse af fakturaer og evt. rykkere.

Information om elektronisk fakturering

Moderniseringsstyrelsens hjemmeside

På styrelsens hjemmeside er der også mulighed for yderligere rådgivning og support.

Særlige IT-krav til psykologer med ydernummer

Elektronisk kommunikation med sygesikringen

Alle psykologer, der praktiserer for Sygesikringen, skal kunne modtage elektroniske henvisninger og sende elektroniske epikriser samt anvende EDI-korrespondancemeddelelse efter gældende MedCom standarder. Den elektroniske kommunikation skal kunne ske sikkert ved anvendelse af kvitteringer.

MedCom standarder

Kommunikationen mellem læge og psykolog og mellem psykolog og regionen foregår elektronisk efter den standard som kaldes MedCom-standarden. MedCom er et samarbejde mellem offentlige myndigheder og organisationer på sundhedsområdet. MedCom står for udviklingen af det danske sundhedsdatanet, kvalitetssikringen heraf og godkendelsen af de tekniske systemer på området, fx det elektroniske sygesikringssystem.

MedCom-standarden sikrer, at psykologerne kan kommunikere med den øvrige del af sundhedsvæsenet. Opfyldelsen af kravene er en betingelse for, at man kan praktisere som ydernummerpsykolog.

Kravene er:
  • Henvisninger skal kunne modtages elektronisk af psykologen
  • Tilbagemelding til klientens læge (epikrise) skal kunne sendes elektronisk
  • Afregning skal foregå elektronisk

De tekniske krav til kommunikationen er i overenskomsten formuleret sådan, at gældende MedCom standarder skal anvendes, og at der skal kunne anvendes EDI-korespondancemeddelelser. Afregningen skal foregå efter MedRuc standarden.

Hardware

De Medcom-godkendte softwaresystemer stiller nogle krav til computerens kapacitet og hurtighed. Spørg din IT-leverandør om det.

Da klienterne har krav på et print af henvisning og afregning, bør klinikken endvidere have en printer.

En kortlæser til indlæsning af sundhedskort (tidligere sygesikringsbevis) er en fordel, for så har du dokumentation for, at klienten har været der. Ligeledes er det en fordel med terminal til betaling med elektroniske betalingskort, så du kan afregne direkte med klienterne, og sparer administration med udsendelse af fakturaer og evt. rykkere. På denne måde undgår du også dårlige betalere.

Leverandører af IT-software

For at kunne leve op til de tekniske standarder for den elektroniske kommunikation skal klinikken have et IT-system, der er godkendt af MedCom. Flere leverandører kan honorere dette.

Gå til Medcoms hjemmeside for at se, hvilke systemer der er godkendt på psykologområdet.

Dansk Psykolog Forening anbefaler, at du orienterer dig om de forskellige godkendte systemer og på baggrund af dine og klinikkens behov vælger det system, som matcher.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge