Tildeling af ydernumre

Opslag af ledige ydernumre er på siden nu – sidste ansøgningsfrist den 24.9.2021.

Der bliver afholdt virtuelt informationsmøde for de psykologer der får tildelt ydernummer i runden den 1.12.2021 kl. 17-21.

For at kunne praktisere efter overenskomst om psykologhjælp skal man have et ydernummer. Ydernumre kan kun besættes efter ansøgning og faglig bedømmelse i bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalget består af 2 repræsentanter fra den region, ydernummeret er opslået i, og 2 repræsentanter fra Dansk Psykolog Forening.

Ydernumre opslås ud fra specifikke krav til deres geografiske placering indenfor regionerne. Derfor er det kun ansøgerne, der falder inden for de opslåede geografier, som kan behandles af bedømmelsesudvalget.

Ledige ydernumre til besættelse 1. januar 2022.

Region Hovedstaden (21)

2 Bornholm
1 Frederiksberg Kommune
3 Indre by
1 Vanløse Bydel
1 Østerbro Bydel
1 Ballerup Kommune
3 Gentofte Kommune
1 Fredensborg Kommune
2 Hillerød Kommune
1 Albertslund Kommune
1 Dragør Kommune
2 Hvidovre Kommune
1 Tårnby Kommune
1 Valby Bydel

Gadefortegnelser over Københavns administrative inddeling

Region Sjælland (22)

1 Kalundborg Kommune
2 Faxe Kommune
3 Greve Kommune
2 Køge Kommune
3 Lolland Kommune
2 Næstved Kommune
1 Odsherred Kommune
1 Ringsted Kommune
1 Slagelse Kommune
1 Sorø Kommune
4 Vordingborg Kommune
1 Stevns Kommune

Region Syddanmark (21)

1 Nyborg Kommune
2 Odense Kommune
2 Haderslev Kommune
2 Billund Kommune
1 Sønderborg Kommune
1 Tønder Kommune
3 Varde Kommune
2 Aabenraa Kommune
1 Vejen Kommune
2 Fredericia Kommune
2 Kolding Kommune
1 Vejle Kommune
1 Middelfart Kommune

Region Midtjylland (7)

2 i Aarhus Kommune
1 i Holstebro Kommune
2 i Silkeborg Kommune
1 i Horsens Kommune
1 i Odder Kommune

Region Nordjylland (6)

1 Aars by
1 Thisted by
2 Hjørring by
1 Brovst by
1 Brønderslev by

Ansøgning og bilag

Brug det særlige ansøgningsskema, når du søger om ydernummer.

Hent ansøgningsskema del I og ansøgningsskema del II.

Hent generel vejledning
Hent vejledning til ansøgningsskemaets del II

 

Din ansøgning skal indsendes ansøgning elektronisk og til mailadressen: ydernummer@dp.dk.

Du vil få en kvittering på modtagelsen af din ansøgning.

Ydernummeransøgning fremsendt pr. mail skal (helst) fremsendes som 1 samlet PDF fil. Filen skal indeholde forside, ansøgningsskema del 2, autorisationsbevis, specialistuddannelsesbevis, evt. ApS vedtægter, og ansøgning om dispensation – og gerne i den rækkefølge.

Husk altid at vedlægge kopi af dit autorisationsbevis og specialistbevis.

NB. Selv om du har søgt om ydernummer på et tidligere tidspunkt, skal du indsende en ny ansøgning.

Ansøgningsfrist: 24. september 2021. Senere indkomne ansøgninger (og bilag) vil ikke blive behandlet.

Bedømmelsesudvalget

Alle rettidigt modtagne ansøgninger videresendes sammen med bilag til Bedømmelsesudvalget. Ansøgninger bliver alene bedømt på de oplysninger, som fremgår af ansøgningen.

Det er Bedømmelsesudvalget, der behandler ansøgninger og fordeler de ledige ydernumre. Fordelingen sker på baggrund af ansøgeres kompetencer og ud fra regionernes krav til geografi.

Ansøgerne vil inden udgangen af november 2021 modtage svar direkte fra den region, hvor der er søgt om ydernummer.

Øvrige oplysninger

Har du problemer med at downloade materialet, eller har du spørgsmål til ansøgningsprocedure, er du velkommen til at kontakte sekretær Britt Vestskov-Møller, på direkte tlf.: 3525 9722 eller mail: bvm@dp.dk.

Hvem kan få ydernummer

Baggrunden for hvem der kan tildeles ydernummer, er Overenskomst om Psykologhjælp § 8, som beskriver følgende krav:

  • At psykologen skal være autoriseret
  • At psykologen skal stå til rådighed i mindst 22 timer, og dermed maksimalt må have 15 timers ansættelse
  • At psykologen skal besidde de nødvendige psykologfaglige kompetencer, herunder erfaring med de af overenskomsten omfattede persongrupper og med privat praksis

Bedømmelsesudvalget lægger ved vurdering af ansøgninger om ydernummer vægt på følgende kriterier:

  • Psykologens faglige kompetencer, herunder at psykologen besidder de nødvendige psykologfaglige kompetencer fra såvel tidligere ansættelsesforhold, som fra arbejde i privat praksis.
  • At der er tale om psykologer, der på ansøgningstidspunktet og tidligere er/har været beskæftiget med den personkreds og de problemstillinger, der er omfattet af overenskomst om psykologhjælp.
  • At psykologen har et ønske om kun at arbejde som privatpraktiserende.
  • At der er tale om psykologer, der er etablerede som privatpraktiserende.

Bedømmelsesudvalget vurderer ansøgningerne i forhold til, hvorvidt de opfylder overenskomsten krav. I tilfælde af at der er flere psykologer, der søger det samme ydernummer, fortager bedømmelsesudvalget en vurdering af, hvilken af ansøgerne der er bedst kvalificeret.

Svar fra bedømmelsesudvalget

Efter mødet i Bedømmelsesudvalget sender de respektive regioner svar til ansøgerne, hvor det fremgår, om ansøgeren har fået tildelt ydernummer eller fået afslag.

Ansøgere, som har fået tildelt ydernummer, skal indenfor 1 måned bekræfte overfor regionen, at ydernummeret tiltrædes.

Ansøgerne, som har fået afslag, har mulighed for at kontakte Bedømmelsesudvalget for at få en uddybning af begrundelsen for afslag. Afslagsbrevene indeholder en af de nedenstående begrundelser:

A. Du er blandt flere kvalificerede ansøgere

Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du opfylder alle de faglige kriterier for tildeling af ydernummer.

Afslaget skyldes imidlertid, at I har været flere kvalificerede ansøgere om de samme ydernumre.

Bedømmelsesudvalget har derfor været nødsaget til at vælge de ansøgere, som udvalget vurderer, er bedst kvalificerede.

B. Du mangler den fornødne psykolog faglige kompetence

Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige psykologfaglige kompetence.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til § 7 i Overenskomst om Psykologhjælp.

C. Du mangler erfaring med personkredsen inden for overenskomsten

Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige erfaring med personkredsen indenfor overenskomsten.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til § 7 i Overenskomst om Psykologhjælp.

D. Du mangler praksiserfaring

Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige praksiserfaring.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til § 7 i Overenskomst om Psykologhjælp.

E. Din ansøgning er mangelfuld

Bedømmelsesudvalget har desværre ikke kunne vurdere din ansøgning, da den er mangelfuldt eller upræcist udfyldt.

HUSK, NÅR DU ANSØGER

Husk at overholde tidsfristen.

Indsend kun skemaerne, og vær omhyggelig med at udfylde dem.

Husk at vedlægge kopi af autorisationsbevis, specialistuddannelsesbevis og evt. vedtægter for Anpartsselskab.

Meddel, hvor du vil etablere dig, hvis du ikke har en praksisadresse på ansøgningstidspunktet.

Beskæftigelseskravet skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor du tiltræder overenskomsten, ellers skal du ansøge om dispensation.

Læs artikel om, hvordan Bedømmelsesudvalget arbejder

Læs forretningsorden for bedømmelsesudvalg for psykologer

NÅR DU FÅR YDERNUMMER

Når du arbejder med sygesikringsklienter, er dit arbejde omfattet af regler og retningslinjer, som er fastsat i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Dansk Psykolog Forening.

Se de mere i praksisoverenskomsten 2019-2022 samt fortolkningsbidraget

Find al information med særlig relevans for psykologer med ydernummer her.

ÅRSRAPPORTER FRA
BEDØMMELSESUDVALGENE

I rapporterne kan du se statistik over antallet af opslag, ansøgere og afslag i de to årlige ansøgningsrunder.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

TILDELTE YDERNUMRE PR. 1. JULI 2021 og 1. SEPTEMBER 2021

Region Hovedstaden pr. 1.9.2021
Ulrik Schneider, Allerød
Kenan Hansen, Amager
Josefine Dam Mejer, Dragør
Celal Deveci, Brøndby
Mette Essendrop, Egedal
Gitte Jönsson, Fredensborg
Henrik Olsborg, Valby
Jan Bentzen, Hvidovre
Zelal Önder, Rødovre
Liselotte Mølsted, Frederiksberg
Camilla Böcher, Nørrebro
Henrik Meleschko, Herlev
Vibe Capelle, Bispebjerg
Magnus Brammer, Gentofte
Trine Caspersen, Gentofte
Birgit Henning, Glostrup
Linette Hartvig, Glostrup
Hanne Voldby Jensen, Halsnæs
Finn Bjerke, Frederikssund
Grete Karlsen, Gribskov
Hanne Brit Aagaard, Helsingør
Simon Heide Petersen, Nørrebro
Kamilla Kjær Vad Odgaard, Høje-Taastrup
Tina Hjortsø, Høje-Taastrup
Marie Hjalmarsson, Tårnby
Carsten Thomas Hansen, Gladsaxe
Anne-Vibeke Boysen Schmidt, Lyngby
Betina Nørgaard Mathiassen, Rudersdal
Karoline Grønnehøj, Furesø
Mie Aagaard, Nørrebro
Pia Pedersen, Herlev
Malene Tomassen, Rudersdal
Lars Markussen, Vallensbæk
Birgitte Ellegaard Jensen, Vanløse
Lene Kragh, Vanløse
Vibeke Høgsted, Valby
Masi Mousavi, Brønshøj-Husum
Søren Fink, Vesterbro
Kenneth Leonhardt Ibervang, Rødovre
Trine Østergård, Vanløse
Dianna Bjørnkjær Loft, Brønshøj-Husum
Rene Sabransky, Østerbro
Ulrik Bohnsen, Østerbro
Flemming Pommer, Ishøj
Lone Andersen, Fredensborg
Anne Wennecke Kellner, Ballerup
Rikke Olsen Mørup, Brøndby

Region Sjælland pr. 1.7.2021
Anette Friis Holbæk Kommune
Cathriona Cantio Kalundborg Kommune
Genia Mosumgaard Kalundborg Kommune
Anette Kristiansen Suhr Faxe Kommune
Mette Bentzen Næstved Kommune
Mette Hemming Schaarup Ringsted Kommune
Emma Beck Roskilde Kommune
Helle Birkholm-Buch Roskilde Kommune
Marie Hjalmarsson Næstved Kommune
Lotte Fønss Solrød Kommune
Finn Bjerke Guldborgssund Kommune
Flemming Pommer Greve Kommune
Anne-Vibeke Boysen Schmidt Vordingborg Kommune

Region Syddanmark pr. 1.7.2021
Carsten Larsen Esbjerg Kommune
Maria Krogsgaard Esbjerg Kommune
Tove Kammersgaard Esbjerg Kommune
Louise Westergaard Fredericia Kommune
Mette Sloth Hylleberg Fredericia Kommune
Heidi Lundsteen Faaborg-Midtfyn Kommune
Philip Kjær Haderslev Kommune
Audhild Hagen Juul Kolding Kommune
Steen Landgreen Aabenraa Kommune
Marie Nielsen Kerteminde Kommune
Nicolai Siersted Haderslev Kommune

Region Midtjylland pr. 1.7.2021
Martin Møller Favrskov Kommune
Aletha Bertelsen Favrskov Kommune
Majken Nordborg Hjøllund Herning Kommune
Tine Bergmann Herning Kommune
Rosie Clark-Pedersen Holstebro Kommune
Louise Munk Randers Kommune
Magnolia Sommer Horsens Kommune
Leif Vind Horsens Kommune
Lena Brøgger Jepsen Odder Kommune
Anja Ranfelt Randers Kommune
Sara Holmelund Molsen Viborg Kommune
Anna de Cros Dich Aarhus Kommune
Elisabeth Gunge Fromm Aarhus Kommune
Katrine Rolighed Aarhus Kommune
Jytte Skau Aarhus Kommune
Lotte Haugsted Aarhus Kommune
Niels Baden Aarhus Kommune
René Martens Pedersen Aarhus Kommune
Line Rosenlund Syddjurs Kommune
Tove Haugaard Aarhus Kommune
Søren Petersen Randers Kommune
Stine Isidor Favrskov Kommune

Region Nordjylland pr. 1.7.2021
Julie Lee Kaufmann Frederikshavn Kommune, Sæby
Rikke Munk Madsen Frederikshavn Kommune, Sæby
Louise Hyldgaard Jammerbugt Kommune, Aabybro
Lisbet Bang Riecke Hjørring Kommune, Hjørring

Procedure

Meddelelse om ledige ydernumre og om ansøgningsprocedure gives 2 gange om året i Psykologernes Nyhedsbrev og på foreningens hjemmeside.

Ansøgninger skal indsendes på bestemte skemaer til Dansk Psykolog Forening. Du modtager en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.

Sekretariatet tjekker, om de formelle betingelser om autorisation og beskæftigelse er opfyldt, og forbereder sagerne til udvalgets behandling.

Ansøgningerne behandles herefter af bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalgets afgørelse er endelig, men du kan få uddybet begrundelsen for et afslag ved henvendelse til regionen eller foreningens repræsentanter i bedømmelsesudvalget.

Alle ansøgere modtager enten besked om, at de kan tiltræde overenskomsten, eller et begrundet afslag fra regionen.

Nye ydernummerindehavere vil modtage en velkomstpakke med informationsmateriale fra foreningen.
Foreningen tilbyder et kursus om overenskomsten for nye ydernummerindehavere.

TILDELTE YDERNUMRE PR. 1. JANUAR 2021

Region Hovedstaden
Stephan Lang Jørgensen, Vesterbro Bydel
Per Lindgreen, Valby Bydel
Marianne Kruse, Østerbro Bydel
Renate Sommerstad, Østerbro Bydel
Puk Egedal, Nørrebro Bydel
Jakob Skov Knudsen, Amager Bydel
Randi Meier Øibakken, Amager Bydel
Ivalo Hovmand, Bispebjerg Bydel
Kris Simonsen, Albertslund Kommune
Bea Fischer Hockerup, Hvidovre Kommune
Christina Schack Eyber, Vanløse Bydel
Lise Føns Voss, Valby Bydel
Karin Bisgaard, Gribskov Kommune
Martine Bunnage, Allerød Kommune
Hope Cedercrantz, Albertslund Kommune
Anne Soelberg, Furesø Kommune
Karina Wagtmann, Bornholms Regionskommune

Region Sjælland
Charlotte Igel, Roskilde Kommune
Annette Broberg, Kalundborg Kommune
Margit Novland, Holbæk Kommune
Angelika Enevoldsen, Lolland Kommune

Region Syddanmark
Mette Sonniks, Odense Kommune
Helle Kruse, Odense Kommune
Karsten Dyring Larsen, Kolding Kommune
Magdalena Bialy Riis, Fredericia Kommune

Region Midtjylland
Laila Nielsen, Ringkøbing-Skjern Kommune
Anne Hechmann Hansen, Herning Kommune
Tille Vedel Schøler, Skive Kommune
Helle Tadebæk Hansen, Aarhus Kommune
Ulla Høybye, Aarhus Kommune
Sven-Erik May, Skanderborg Kommune
Bente von Monrath, Skanderborg Kommune

Region Nordjylland
Anna Krzton, Aalborg Kommune, Nibe
Rikke Klattrup Linde, Aalborg Kommune
Mie Thostrup Pedersen, Aalborg Kommune
Li Ginnerup Skovsmose, Aalborg Kommune
Else-Marie Skyum, Aalborg Kommune
Trine Strands, Aalborg Kommune
Katrine Nissen, Jammerbugt Kommune, Brovst
Else Marie Toft Skadborg, Rebild Kommune
Frank Bundgaard Nielsen, Hjørring Kommune
Anette Dige Ovesen, Hjørring Kommune

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge