Tildeling af ydernumre

Informationsmøde for de psykologer, der får tildelt ydernummer afholdes den 2. december 2020 kl. 17.00-21.00 (foregår som videomøde).

For at kunne praktisere efter overenskomst om psykologhjælp skal man have et ydernummer. Ydernumre kan kun besættes efter ansøgning og faglig bedømmelse i bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalget består af 2 repræsentanter fra den region, ydernummeret er opslået i, og 2 repræsentanter fra Dansk Psykolog Forening.

Ydernumre opslås ud fra specifikke krav til deres geografiske placering indenfor regionerne. Derfor er det kun ansøgerne, der falder inden for de opslåede geografier, som kan behandles af bedømmelsesudvalget.

Ledige ydernumre til besættelse 1. januar 2021

Region Hovedstaden

1 Bornholms Regionskommune
1 Bispebjerg Bydel
1 Nørrebro Bydel
1 Vanløse Bydel
2 Østerbro Bydel
1 Furesø Kommune
1 Allerød Kommune
1 Gribskov Kommune
2 Albertslund Kommune
2 Amager Bydel
1 Hvidovre Kommune
2 Valby Bydel
1 Vesterbro Bydel

Alfabetisk liste over alle gader med oplysning om bydelstilhørsforhold

Region Sjælland

2 Roskilde Kommune
1 Kalundborg Kommune
2 Lolland Kommune
1 Næstved Kommune
1 Holbæk Kommune
1 Solrød Kommune

Region Syddanmark

1 Fredericia Kommune
3 Haderslev Kommune
2 Odense Kommune
1 Kolding Kommune

Region Midtjylland

1 Skive Kommune
2 Skanderborg Kommune
2 Aarhus Kommune
1 Herning Kommune
2 Ringkøbing-Skjern

Region Nordjylland

1 Jammerbugt Kommune, Brovst
2 Hjørring Kommune
1 Aalborg Kommune, Nibe
4 Aalborg Kommune i postnumrene 9000 eller 9220
1 Rebild Kommune, Skørping, Nørager, Terndrup

Ansøgning og bilag

Brug det særlige ansøgningsskema, når du søger om ydernummer.

Hent ansøgningsskema del I og ansøgningsskema del II.

Hent generel vejledning
Hent vejledning til ansøgningsskemaets del II

 

Du kan indsende din ansøgning elektronisk på ydernummer@dp.dk eller pr. post til:

Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

eller lægge den i DPs postkasse på ovenstående adresse.

Husk altid at vedlægge kopi af dit autorisationsbevis og specialistbevis.

NB. Selv om du har søgt om ydernummer på et tidligere tidspunkt, skal du indsende en ny ansøgning.

Ansøgningsfrist: 18. september 2020. Senere indkomne ansøgninger (og bilag) vil ikke blive behandlet.

Bedømmelsesudvalget

Alle rettidigt modtagne ansøgninger videresendes sammen med bilag til Bedømmelsesudvalget. Ansøgninger bliver alene bedømt på de oplysninger, som fremgår af ansøgningen.

Det er Bedømmelsesudvalget, der behandler ansøgninger og fordeler de ledige ydernumre. Fordelingen sker på baggrund af ansøgeres kompetencer og ud fra regionernes krav til geografi.

Ansøgerne vil inden udgangen af november 2020 modtage svar direkte fra den region, hvor der er søgt om ydernummer.

Øvrige oplysninger

Næste opslag af ledige ydernumre med besættelse pr. 1.1.2021 kan ses her på siden omkring den 28.8.2020.

Har du problemer med at downloade materialet, eller har du spørgsmål til ansøgningsprocedure, er du velkommen til at kontakte sekretær Britt Vestskov-Møller, tlf. 35 25 97 22.

Hvem kan få ydernummer

Baggrunden for hvem der kan tildeles ydernummer, er Overenskomst om Psykologhjælp § 8, som beskriver følgende krav:

  • At psykologen skal være autoriseret
  • At psykologen skal stå til rådighed i mindst 22 timer, og dermed maksimalt må have 15 timers ansættelse
  • At psykologen skal besidde de nødvendige psykologfaglige kompetencer, herunder erfaring med de af overenskomsten omfattede persongrupper og med privat praksis

Bedømmelsesudvalget lægger ved vurdering af ansøgninger om ydernummer vægt på følgende kriterier:

  • Psykologens faglige kompetencer, herunder at psykologen besidder de nødvendige psykologfaglige kompetencer fra såvel tidligere ansættelsesforhold, som fra arbejde i privat praksis.
  • At der er tale om psykologer, der på ansøgningstidspunktet og tidligere er/har været beskæftiget med den personkreds og de problemstillinger, der er omfattet af overenskomst om psykologhjælp.
  • At psykologen har et ønske om kun at arbejde som privatpraktiserende.
  • At der er tale om psykologer, der er etablerede som privatpraktiserende.

Bedømmelsesudvalget vurderer ansøgningerne i forhold til, hvorvidt de opfylder overenskomsten krav. I tilfælde af at der er flere psykologer, der søger det samme ydernummer, fortager bedømmelsesudvalget en vurdering af, hvilken af ansøgerne der er bedst kvalificeret.

Svar fra bedømmelsesudvalget

Efter mødet i Bedømmelsesudvalget sender de respektive regioner svar til ansøgerne, hvor det fremgår, om ansøgeren har fået tildelt ydernummer eller fået afslag.

Ansøgere, som har fået tildelt ydernummer, skal indenfor 1 måned bekræfte overfor regionen, at ydernummeret tiltrædes.

Ansøgerne, som har fået afslag, har mulighed for at kontakte Bedømmelsesudvalget for at få en uddybning af begrundelsen for afslag. Afslagsbrevene indeholder en af de nedenstående begrundelser:

A. Du er blandt flere kvalificerede ansøgere

Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du opfylder alle de faglige kriterier for tildeling af ydernummer.

Afslaget skyldes imidlertid, at I har været flere kvalificerede ansøgere om de samme ydernumre.

Bedømmelsesudvalget har derfor været nødsaget til at vælge de ansøgere, som udvalget vurderer, er bedst kvalificerede.

B. Du mangler den fornødne psykolog faglige kompetence

Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige psykologfaglige kompetence.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til § 7 i Overenskomst om Psykologhjælp.

C. Du mangler erfaring med personkredsen inden for overenskomsten

Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige erfaring med personkredsen indenfor overenskomsten.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til § 7 i Overenskomst om Psykologhjælp.

D. Du mangler praksiserfaring

Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige praksiserfaring.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til § 7 i Overenskomst om Psykologhjælp.

E. Din ansøgning er mangelfuld

Bedømmelsesudvalget har desværre ikke kunne vurdere din ansøgning, da den er mangelfuldt eller upræcist udfyldt.

HUSK, NÅR DU ANSØGER

Husk at overholde tidsfristen.

Indsend kun skemaerne, og vær omhyggelig med at udfylde dem.

Husk at vedlægge kopi af autorisationsbevis, specialistuddannelsesbevis og evt. vedtægter for Anpartsselskab.

Meddel, hvor du vil etablere dig, hvis du ikke har en praksisadresse på ansøgningstidspunktet.

Beskæftigelseskravet skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor du tiltræder overenskomsten, ellers skal du ansøge om dispensation.

Læs artikel om, hvordan Bedømmelsesudvalget arbejder

Læs forretningsorden for bedømmelsesudvalg for psykologer

NÅR DU FÅR YDERNUMMER

Når du arbejder med sygesikringsklienter, er dit arbejde omfattet af regler og retningslinjer, som er fastsat i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Dansk Psykolog Forening.

Se de mere i praksisoverenskomsten 2019-2022 samt fortolkningsbidraget

Find al information med særlig relevans for psykologer med ydernummer her.

ÅRSRAPPORTER FRA
BEDØMMELSESUDVALGENE

I rapporterne kan du se statistik over antallet af opslag, ansøgere og afslag i de to årlige ansøgningsrunder.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

TILDELTE YDERNUMRE PR. 1. JULI 2020

Region Hovedstaden

Søren Surlykke Fink, Egedal Kommune
Ivalo Hovmand, Tårnby Kommune
Mette Lise Vinum, Vesterbro Bydel
Tina Louv, Østerbro Bydel
Lone Husby, Nørrebro Bydel
Camilla Hartvig Nielsen, Valby Bydel
Merete Strømming, Amager Bydel
Inger Nyberg, Brønshøj-Husum Bydel

Region Sjælland

Badria Nawabi, Ringsted Kommune
Pia Pedersen, Næstved Kommune
Annette Groot, Roskilde Kommune
Charlotte Høyrup, Greve Kommune
Marianne Bredberg, Ringsted Kommune
Rikke Rahtkens, Sorø Kommune
Dorte Holde Nielsen, Kalundborg Kommune
Torben Kjeldsen, Odsherred Kommune
Lærke Trunjer, Stevns Kommune
Bolette Katborg, Lolland Kommune
Karin Rønnebæk-Kornum, Næstved Kommune
Puk Egedal, Lolland Kommune

Region Syddanmark

Maria Bergsø Dimotrov, Odense Kommune
Mariann Keis, Nordfyn Kommune
Ida Skytte Jakobsen, Middelfart Kommune
Mette Krüger S. Feldskov, Svendborg Kommune
Mie Hansen, Sønderborg Kommune
Irene Lipinski Andrä, Varde Kommune
Helen Laustsen, Esbjerg Kommune
Louise L.Riis-Brokhattingen, Esbjerg Kommune
Rikke Højberg Jeppsen, Vejle Kommune
Huong Nguyen, Vejle Kommune
Lotte Landgreen, Aabenraa Kommune
Hanne Koch, Haderslev Kommune
Anne Katrine Kruse Buch, Odense Kommune

Region Midtjylland

Sefika Arpaca Dehn, Herning Kommune
Camilla Weidick Hersant, Herning Kommune
Alexander Skovgaard Kvarning, Holstebro Kommune
Karen Skovgaard Kvarning, Ringkøbing-Skjern Kommune
Rikke K. Jensen-Johansen, Ikast-Brande Kommune
Lisbeth Lykke Lindhardt, Lemvig Kommune
Gitte Winther, Skive Kommune
Helle Blaase, Favrskov Kommune
Jens Jacob Prasse, Aarhus Kommune
Lise Lotte Frank, Silkeborg Kommune
Jannie Kildested, Horsens Kommune
Berit Møller Germansen, Viborg Kommune
Line Marie Kirkegaard, Viborg Kommune
Agnes Hastrup Andersen, Randers Kommune
Henriette Elkjær, Viborg Kommune
Majken Sonne Hjulmand, Aarhus Kommune
Greta Lassen Lund, Aarhus Kommune
Mia Nørskov, Aarhus Kommune
Christian Pasgaard, Aarhus Kommune
Dorte Petry, Aarhus Kommune
Frank Lundum, Randers Kommune

Region Nordjylland

Birgitte Nørgaard Holm, Thisted Kommune
Mette Winther Jørgensen, Aalborg Kommune
Janne Vedel Rasmussen, Aalborg Kommune
Pelle Hvidt-Nielsen, Mariagerfjord Kommune
Ann Fielsøe Petersen, Mariagerfjord Kommune
Rasmus Rose Christiansen, Rebild Kommune
Helene Hjørringgaard Kristiansen, Hjørring Kommune

Procedure

Meddelelse om ledige ydernumre og om ansøgningsprocedure gives 2 gange om året i Psykologernes Nyhedsbrev og på foreningens hjemmeside.

Ansøgninger skal indsendes på bestemte skemaer til Dansk Psykolog Forening. Du modtager en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.

Sekretariatet tjekker, om de formelle betingelser om autorisation og beskæftigelse er opfyldt, og forbereder sagerne til udvalgets behandling.

Ansøgningerne behandles herefter af bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalgets afgørelse er endelig, men du kan få uddybet begrundelsen for et afslag ved henvendelse til regionen eller foreningens repræsentanter i bedømmelsesudvalget.

Alle ansøgere modtager enten besked om, at de kan tiltræde overenskomsten, eller et begrundet afslag fra regionen.

Nye ydernummerindehavere vil modtage en velkomstpakke med informationsmateriale fra foreningen.
Foreningen tilbyder et kursus om overenskomsten for nye ydernummerindehavere.

TILDELTE YDERNUMRE PR. 1. JANUAR 2020


Region Hovedstaden

Jakob Skov Knudsen, Tårnby Kommune
Bente Bøtker Savi, Valby Bydel
Gitte Sjøgren Bowman Bak, Nørrebro Bydel
Henrik Bilstrup Nielsen, Amager Bydel
Louise Tønnesen, Brøndby Kommune
Claus Plenge Johansen, Rødovre Kommune
Annemarie Nyberg, Frederikssund Kommune
Kim Møller Hansen, Bornholms Regionskommune

Region Sjælland

Elin Andersen, Faxe Kommune
Niels Grangaard Olesen, Næstved Kommune
Jeppe Lenel, Slagelse Kommune
Catrine Hovgesen, Guldborgsund Kommune
Emma Beck, Faxe Kommune

Region Syddanmark

Samira Lutvica, Nyborg Kommune
Anne-Mette Rasmussen, Odense Kommune
Palle Giversen, Svendborg Kommune
Oliver Adams, Ærø Kommune
Brian Kok, Kolding Kommune
Helle Højvang, Vejle Kommune
Margit Lange, Vejle Kommune
Ellen Stenderup, Vejle Kommune

Region Midtjylland

Charlotte Gjørup Pedersen, Ringkøbing-Skjern Kommune
Lisbeth Kongsgaard Sloth, Holstebro Kokmmune
Herdis Østergaard Jacobsen, Lemvig Kommune
Niels Christian Urup Nielsen, Holstebro Kommune
Jack Brandholt, Randers Kommune
Ole Stjernholm, Syddjurs Kommune
Lisbeth Sloth, Holstebro Kommune
Birgitte Dahl Jeppesen, Norddjurs Kommune
Rasmus Hechmann Hansen, Ikast-Brande Kommune
Ole Horsholm, Silkeborg Kommune
Vesla Birkbak, Horsens Kommune
Dorte Sigrid Madsen, Horsens Kommune
Mattias Lindekilde, Ikast-Brande Kommune
Trine Flindt, Norddjurs Kommune
Ninna Kirk, Randers Kommune
Jens Morgenstjerne, Randers Kommune

Region Nordjylland

Kirsten Dahl Diechmann, Thisted Kommune, Thisted
Galina Thøgersen, Thisted kommune
Henning Bak, Aalborg
Rikke Klattrup Linde, Jammerbugt Kommune
Birgitte Petersen, Aalborg
Hanne Schmedes Sverenius, Brønderslev Kommune
Sabina Rokkedahl, Jammerbugt Kommune, Aabybro
Marianne Esdsahl, Hjørring Kommune
Inge Staub Nielsen, Frederikshavn Kommune, Skagen

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge