Næste opslag vil være at finde på siden den 31.8.2018. (med besættelse pr. 1.1.2019)

Tildeling af ydernumre

For at kunne praktisere efter overenskomst om psykologhjælp skal man have et ydernummer. Ydernumre kan kun besættes efter ansøgning og faglig bedømmelse i bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalget består af 2 repræsentanter fra den region, ydernummeret er opslået i, og 2 repræsentanter fra Danske Psykolog Forening.

Ydernumre opslås ud fra specifikke krav til deres geografiske placering indenfor regionerne. Derfor er det kun ansøgerne, der falder inden for de opslåede geografier, som kan behandles af bedømmelsesudvalget.

Ledige ydernumre til besættelse 1. juli 2018

Region Hovedstaden

1 Fredensborg Kommune
1 Herlev Kommune
1 Gladsaxe Kommune
1 Hvidovre Kommune
1 Dragør Kommune

Grundet det nyligt afholdte regionsvalg og afventende konstituering af de regionale samarbejdsudvalg er indrapporteringen af ledige ydernumre forsinkede til denne runde.

Forsinkelsen betyder, at der kan komme yderligere ledige ydernumre i perioden 16. februar 2018 – 2. marts 2018, hvorefter opslaget er endeligt.

Alfabetisk liste over alle gader med oplysning om bydelstilhørsforhold

Region Sjælland

1 Kalundborg Kommune
1 Sorø Kommune
2 Lolland Kommune

Grundet det nyligt afholdte regionsvalg og afventende konstituering af de regionale samarbejdsudvalg er indrapporteringen af ledige ydernumre forsinkede til denne runde.

Forsinkelsen betyder, at der kan komme yderligere ledige ydernumre i perioden 16. februar 2018 – 2. marts 2018, hvorefter opslaget er endeligt.

Region Syddanmark

1 Varde Kommune
1 Haderslev Kommune
1 Odense Kommune. Udmøntning af ydernumre i Vollsmose Sundhedscenter vil blive foretrukket.

Grundet det nyligt afholdte regionsvalg og afventende konstituering af de regionale samarbejdsudvalg er indrapporteringen af ledige ydernumre forsinkede til denne runde.

Forsinkelsen betyder, at der kan komme yderligere ledige ydernumre i perioden 16. februar 2018 – 2. marts 2018, hvorefter opslaget er endeligt.

Region Midtjylland

1 Ikast-Brande Kommune

1  Viborg Kommune

1  Herning kommune

1  Favrskov Kommune

2  Aarhus Kommune

Grundet det nyligt afholdte regionsvalg og afventende konstituering af de regionale samarbejdsudvalg er indrapporteringen af ledige ydernumre forsinkede til denne runde.

Forsinkelsen betyder, at der kan komme yderligere ledige ydernumre i perioden 16. februar 2018 – 2. marts 2018, hvorefter opslaget er endeligt.

Region Nordjylland

1 Frederikshavn Kommune, Frederikshavn By
1 Aalborg Kommune, Aalborg Øst
1 Aalborg Kommune, Aalborg C
1 Vesthimmerlands Kommune, Farsø foretrukket

Grundet det nyligt afholdte regionsvalg og afventende konstituering af de regionale samarbejdsudvalg er indrapporteringen af ledige ydernumre forsinkede til denne runde.

Forsinkelsen betyder, at der kan komme yderligere ledige ydernumre i perioden 16. februar 2018 – 2. marts 2018, hvorefter opslaget er endeligt.

Ansøgning og bilag

Brug det særlige ansøgningsskema, når du søger om ydernummer.

Hent ansøgningsskema del I og ansøgningsskema del II.

Hent vejledning til ansøgningsskemaet

Du kan indsende din ansøgning elektronisk på ydernummer@dp.dk eller pr. post til:

Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

eller lægge den i DPs postkasse på ovenstående adresse.

Husk altid at vedlægge kopi af dit autorisationsbevis og specialistbevis.

NB. Selv om du har søgt om ydernummer på et tidligere tidspunkt, skal du indsende en ny ansøgning.

Ansøgningsfrist: 16. marts 2018. Senere indkomne ansøgninger (og bilag) vil ikke blive behandlet.

Bedømmelsesudvalget

Alle rettidigt modtagne ansøgninger videresendes sammen med bilag til Bedømmelsesudvalget. Ansøgninger bliver alene bedømt på de oplysninger, som fremgår af ansøgningen.

Det er Bedømmelsesudvalget, der behandler ansøgninger og fordeler de ledige ydernumre. Fordelingen sker på baggrund af ansøgeres kompetencer og ud fra regionernes krav til geografi.

Ansøgerne vil inden udgangen af maj 2018 modtage svar direkte fra den region, hvor der er søgt om ydernummer.

Øvrige oplysninger

Der bliver afholdt informationsmøde for medlemmer af Dansk Psykolog Forening den 11. juni 2018, kl. 17-20.30, hvor Praksisoverenskomsten bliver gennemgået.
Mødet afholdes i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København.

Har du problemer med at downloade materialet, eller har du spørgsmål til ansøgningsprocedure, er du velkommen til at kontakte sekretær Britt Vestskov-Møller, tlf. 35 25 97 22.

Hvem kan få ydernummer

Baggrunden for hvem der kan tildeles ydernummer, er Overenskomst om Psykologhjælp § 8, som beskriver følgende krav:

  • At psykologen skal være autoriseret
  • At psykologen skal stå til rådighed i mindst 22 timer, og dermed maksimalt må have 15 timers ansættelse
  • At psykologen skal besidde de nødvendige psykologfaglige kompetencer, herunder erfaring med de af overenskomsten omfattede persongrupper og med privat praksis

Bedømmelsesudvalget lægger ved vurdering af ansøgninger om ydernummer vægt på følgende kriterier:

  • Psykologens faglige kompetencer, herunder at psykologen besidder de nødvendige psykologfaglige kompetencer fra såvel tidligere ansættelsesforhold, som fra arbejde i privat praksis.
  • At der er tale om psykologer, der på ansøgningstidspunktet og tidligere er/har været beskæftiget med den personkreds og de problemstillinger, der er omfattet af overenskomst om psykologhjælp.
  • At psykologen har et ønske om kun at arbejde som privatpraktiserende.
  • At der er tale om psykologer, der er etablerede som privatpraktiserende.

Bedømmelsesudvalget vurderer ansøgningerne i forhold til, hvorvidt de opfylder overenskomsten krav. I tilfælde af at der er flere psykologer, der søger det samme ydernummer, fortager bedømmelsesudvalget en vurdering af, hvilken af ansøgerne der er bedst kvalificeret.

Svar fra bedømmelsesudvalget

Efter mødet i bedømmelsesudvalget sender de respektive regioner svar til ansøgerne. Her meddeles det, om ansøgeren har fået tildelt ydernummer eller fået afslag på ansøgningen. Ansøgerne, som har modtaget afslag, har derefter mulighed for at kontakte bedømmelsesudvalget for at få en uddybning af begrundelsen. Afslagsbrevene indeholder en af de nedenstående begrundelser:

A. Du er blandt flere kvalificerede ansøgere

Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du opfylder alle de faglige kriterier for tildeling af ydernummer.

Afslaget skyldes imidlertid, at I har været flere kvalificerede ansøgere om de samme ydernumre.

Bedømmelsesudvalget har derfor været nødsaget til at vælge de ansøgere, som udvalget vurderer, er bedst kvalificerede.

B. Du mangler den fornødne psykolog faglige kompetence

Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige psykologfaglige kompetence.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til § 7 i Overenskomst om Psykologhjælp.

C. Du mangler erfaring med personkredsen inden for overenskomsten

Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige erfaring med personkredsen indenfor overenskomsten.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til § 7 i Overenskomst om Psykologhjælp.

D. Du mangler praksiserfaring

Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige praksiserfaring.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til § 7 i Overenskomst om Psykologhjælp.

E. Din ansøgning er mangelfuld

Bedømmelsesudvalget har desværre ikke kunne vurdere din ansøgning, da den er mangelfuldt eller upræcist udfyldt.

Procedure

Meddelelse om ledige ydernumre og om ansøgningsprocedure gives 2 gange om året i Magasinet P og på foreningens hjemmeside.

Ansøgninger skal indsendes på bestemte skemaer til Dansk Psykolog Forening. Du modtager en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.

Sekretariatet tjekker, om de formelle betingelser om autorisation og beskæftigelse er opfyldt, og forbereder sagerne til udvalgets behandling.

Ansøgningerne behandles herefter af bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalgets afgørelse er endelig, men du kan få uddybet begrundelsen for et afslag ved henvendelse til regionen eller foreningens repræsentanter i bedømmelsesudvalget.

Alle ansøgere modtager enten besked om, at de kan tiltræde overenskomsten, eller et begrundet afslag fra regionen.

Nye ydernummerindehavere vil modtage en velkomstpakke med informationsmateriale fra foreningen.
Foreningen tilbyder et kursus om overenskomsten for nye ydernummerindehavere.

ÅRSRAPPORTER FRA
BEDØMMELSESUDVALGENE

I rapporterne kan du se statistik over antallet af opslag, ansøgere og afslag i de to årlige ansøgningsrunder.

2017

2016

2015

2014

HUSK

Husk at overholde tidsfristen.

Indsend kun skemaerne, og vær omhyggelig med at udfylde dem.

Husk at vedlægge kopi af autorisationsbevis, specialistuddannelsesbevis og evt. vedtægter for Anpartsselskab.

Meddel, hvor du vil etablere dig, hvis du ikke har en praksisadresse på ansøgningstidspunktet.

Beskæftigelseskravet skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor du tiltræder overenskomsten, ellers skal du ansøge om dispensation.

Læs artikel om, hvordan Bedømmelsesudvalget arbejder

Læs forretningsorden for bedømmelsesudvalg for psykologer

Se praksisoverenskomsten 2016-2019 samt fortolkningsbidraget

TILDELTE YDERNUMRE PR. 1. JULI 2018

Region Hovedstaden
Pia Brabrand, Herlev Kommune
Morten Tang, Hvidovre Kommune
Niels Erik E. Nielsen, Dragør Kommune
Anette Sørensen, Gladsaxe Kommune
Ulrik Bohnsen, Fredensborg Kommune

Region Sjælland
Charlotte Høyrup, Lolland Kommune
Jette Kaiser, Sorø Kommune
Pia Pipenbring Hedegaard, Kalundborg Kommune
Allan Edelberg Kristensen, Lolland Kommune

Region Syddanmark
Edith Dahl, Odense Kommune
Jette Wied Hatting, Haderslev Kommune
Charlotte Gjørup Pedersen, Varde Kommune

Region Midtjylland
Ulla Sommer, Herning Kommune
Susan Møller Jensen, Aarhus Kommune
Marianne Køhler Skov, Aarhus Kommune
Roksanda Sørensen, Favrskov Kommune
Stine Anker-Møller, Ikast-Brande Kommune
Marianne Kleist, Viborg Kommune

Region Nordjylland
Katja Kildedal, Frederikshavn Kommune
Michael Bodin Schürer, Aalborg C
Anita Thenstrup, Vesthimmerlands Kommune
Jens Jacob Prasse, Aalborg Ø

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge