Her finder du blandt andet ventetidsundersøgelser, brancheanalyse og undersøgelser af selvstændige psykologers samarbejde med netværk.

Brancheanalyse om selvstændige psykologers marked

Brancheanalysen er udarbejdet for Dansk Psykolog Forening af Seismonaut, juni 2018.

Projekt om interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv

Dansk Psykolog Forenings Generalforsamling vedtog i 2016 opgave om interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv. Læs projektets undersøgelsesrapport og oplæg til dialogmøder med selvstændige psykologer.

Undersøgelser af ventetid på den offentlige psykologordning

Vi undersøger ventetider for at komme til psykologbehandling på den offentlige psykologordning to gange årligt. Læs de seneste undersøgelsesrapporter her:

Sundhedsforsikringer og netværk

Her har vi samlet al relevant materiale om forsikringsdækkede psykologydelser.

Dansk Psykolog Forening udgav i 2015 vores vejledning til selvstændige psykologer, der samarbejder med netværk. Læs vejledningen her:

Vi har skrevet en guide til selvstændige psykologer med ydernummer med fokus på, hvordan man bedst håndterer sygesikringsbehandlingsforløb, hvor egenbetalingen er dækket af en privat sundhedsforsikring. Læs guiden her:

I 2015 præsenterede Dansk Psykolog Forening vores faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser. Standarderne danner det faglige grundlag for vores arbejde på sundhedsforsikringsområdet. Læs baggrundsnotatet for standarderne her:

Hvert efterår gennemfører vi en undersøgelse af selvstændige psykologers samarbejde med sundhedsforsikringer og netværk. Læs den seneste undersøgelsesrapport her:

I foråret 2016 bragte P – Psykologernes Fagmagasin artiklen ”Velkommen til mellemmændene”. Artiklen satte fokus på de faglige udfordringer, der er fulgt med de private sundhedsforsikringers indtog. Læs artiklen her:

I 2015 bragte Psykolog Nyt en artikel om selvstændige psykologers muligheder for at forhandle vilkår med netværksvirksomheder. Læs artiklen her:

KONTAKT OS

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på her eller i startpakken? Eller brug for sparring?

Telefon: 35 26 99 55. E-mail: dp@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge