Sundhedsloven og praksisoverenskomsten

 

Tavshedspligt

Du har i henhold til sundhedsloven tavshedspligt om fortrolige oplysninger og personlige forhold. Hvis du under behandlingsforløbet skal videregive denne type information til en tredjepart (fx netværksfirmaet, forsikringsselskabet eller arbejdsgiver), kan dette kun ske, hvis du forinden har fået klientens samtykke. Samtykket kan både være mundtligt (skal journalføres) eller skriftligt. Samtykket skal vedrøre de konkrete oplysninger, som du påtænker at videregive.

Lige adgang til offentligt finansierede sundhedsydelser

Nogle netværk stiller krav om, at psykologer tager imod forsikringskunder inden for en vis tidsfrist, og det kan have den konsekvens, at forsikringskunder kommer foran borgere uden sundhedsforsikring i køen til offentligt finansieret psykologhjælp, hvor der forekommer ventetider.

Hvis du har ydernummer og indgår i et samarbejde med disse betingelser, overtræder du sundhedsloven. Dansk Psykolog Forening anbefaler, at psykologer afviser at lade forsikringskunder komme foran andre borgere på venteliste.

De etiske principper

Som medlem af Dansk Psykolog Forening er du underlagt “De etiske principper for nordiske psykologer”. Det betyder blandt andet, at du skal være opmærksom på arbejdsmæssige betingelser for brugen af dine kompetencer og metoder. Herudover har du pligt til i starten af behandlingen at videregive de oplysninger, som du har til rådighed om den samlede behandlingsramme. Disse principper skal efterleves, så klienten har mulighed for at tage stilling til, om man vil indgå i et behandlingsforløb under de givne rammer. Principperne kan blive udfordret, hvis et netværksfirma ikke ønsker, at psykologen fortæller klienten om rammerne for behandlingsforløbet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge