Information med særlig relevant for psykologer med ydernummer.

Find blandt andet information om praksisoverenskomsten og dens bestemmelser, find aktuelle takster og se eksempler på, hvordan man laver en epikrise.

Læs mere nedenfor.

KONTAKT OS

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på her eller i startpakken? Eller brug for sparring?

Telefon: 35 26 99 55. E-mail: dp@dp.dk

Afregning med regionen

Afregning med regionen sker ved hjælp af et IT system. Du skal derfor have anskaffet dig et IT system, der er MEDCOM godkendt til afregning, førend du kan afregne med regionen.

Læs mere her

Akkreditering

I perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021 skal alle psykologer med ydernummer akkrediteres af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

Læs mere her

ApS

Når du har ydernummer og samtidig driver din virksomhed som anpartsselskab, skal dine vedtægter godkendes af Dansk Psykolog Forening.

Læs mere her

Børneattest

Når man godkendes som ydernummerpsykolog, bliver der hentet en børneattest hos politiet.

Læs mere her

Epikrise

Information om afsendelse af epikrise.

Læs mere her

Flytning af klinik

Hvis du ønsker at flytte din klinik internt i regionen, skal du søge om godkendelse hos det regionale samarbejdsudvalg.

Læs mere her

Forhandling af overenskomst

Den nuværende praksisoverenskomst skal genforhandles til juli 2019. Kom til info-møder den 3. og 4. juni.

Læs mere her

IT-krav

IT-krav til autoriserede psykologer og psykologer med ydernummer.

Læs mere her

Klager

Klager, der handler om overtrædelse af praksisoverenskomsten, kan indbringes for enten det regionale samarbejdsudvalg eller for Landssamarbejdsudvalget.

Læs mere her

Konsultationstyper

Du har under praksisoverenskomsten mulighed for at yde individuel konsultation, topersoners konsultation og gruppekonsultation.

Læs mere her

Lokalaftaler

Det er blevet besluttet at indføre lokalaftaler som en forsøgsordning i den gældende overenskomstperiode (2016-2019).

Læs mere her

Minimumsafregning

Overenskomsten forudsætter, at psykologer, som har ydernummer, indgår aktivt i ordningen og tager imod de klienter, der henvises til psykologbehandling.

Læs mere her

Omsætningsgrænse

Grundet begrænsede satspuljemidler til behandling af depression og angst er der sat en omsætningsgrænse for, hvor meget den enkelte yder kan afregne med regionen.

Læs mere her

Omkostningsundersøgelse 2018

Se balancen mellem indtægter og udgifter hos privatpraktiserende psykologer (baseret på 2017-tal) .

Læs mere her

Orlov og ophør

Praksisoverenskomsten giver i nogle tilfælde ret til orlov fra ydernummeret og i visse tilfælde mulighed for orlov.

Læs mere her

Personkreds

Personkredsen er defineret i overenskomsten, og du må ikke tage klienter i behandling under sygesikringsordningen uden en gyldig lægehenvisning.

Læs mere her

Praksisdeklaration

En praksisdeklaration er en standardiseret information om dig som privatpraktiserende psykolog og din klinik til brug for klienter, myndigheder og andre sundhedspersoner.

Læs mere her

Praksishonorarer og fortolkningsbidrag

Der er faste honorarer for psykologydelser efter praksisoverenskomsten, og du skal derfor ikke selv tage stilling til honorarets størrelse.

Læs mere her

Praksisoverenskomsten

Arbejdet med sygesikringsklienter er omfattet af en række regler og retningslinjer, som er fastsat i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Dansk Psykolog Forening.

Læs mere her

Regionale Samarbejdsudvalg

I alle regioner er der nedsat et regionalt samarbejdsudvalg med repræsentanter fra henholdsvis regionen og psykologer med ydernummer.

Læs mere her

Vederlagsfri behandling, tillægsaftale

Fra 1. juli 2018 til 31. december 2021 vil unge der er mellem 18 og 20 år og har en henvisning på psykologbehandling af angst eller depression, få dækket hele honoraret af regionen.

Læs mere her

Ventetidsundersøgelser

Vi undersøger ventetider for at komme til psykologbehandling på den offentlige psykologordning to gange årligt.

Læs mere her

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge