Hvis du er i tvivl om det praktiske i forbindelse med afregningen, skal du rette henvendelse til regionens praksisadministration.

Afregningen skal sendes elektronisk til den region, hvori du har dit ydernummer. Du skal afregne inden den 10. i måneden efter den måned hvori konsultationerne er afholdt. Regionen udbetaler på baggrund af afregningen honorarer til den NemKonto, der er tilknyttet psykologens CVR- eller CPR-nummer inden månedens udgang.

Det betyder at konsultationer afholdt i februar skal afregnes inden den 10. marts. Honoraret udbetales til NemKonto senest den 31. marts.

Afregning med regionen sker ved hjælp af et IT system. Du skal derfor have anskaffet dig et IT system, der er MEDCOM godkendt til afregning, førend du kan afregne med regionen. Når du anskaffer dig et IT-system hjælper de dig med at få et lokationsnummer, som benyttes ved afregningen. Du kan også vælge selv at anskaffe lokationsnummeret gennem sundhedsdatastyrelsen.

Du kan læse mere om MEDCOM godkendte IT-systemer via linket i boksen til højre.

Når du afregner gennem dit IT-system med regionen, får regionen besked om følgende

  • Patientens personnummer, navn og adresse
  • Regionsnummer
  • Dato for ydelserne
  • Ydelsernes antal og art
  • Psykologens navn, klinikadresse og ydernummer
  • Dato for indsendelse af henvisning
  • Samlet honorar for konsultationen, patientens andel og regionens andel
  • Oplysninger til belysning af overenskomstens anvendelse efter aftale mellem parterne

Klienten skal også have udleveret en blanket med de samme oplysninger.

Der er ikke krav om at klienten underskriver afregningen. Men for at sikre dig dokumentation for, at klienten har været til konsultationen anbefaler vi, at du enten benytter kortlæser til at registrere klientens sundhedskort, eller at du gemmer en kopi af klientens kvittering som klienten har underskrevet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge