Når man godkendes som ydernummerpsykologen bliver der hentet en børneattest hos politiet. Dette kræver samtykke fra psykologen, som godkender at regionen må indhente børneattesten. Psykologen skal derfor blot underskrive samtykket, mens regionen sørger for indhentning og betaling børne attesten.

En børneattest er en dokumentation for, at en person ikke er straffet for overgreb mod børn. Der er lovhjemmel til, at regionerne kan kræve en børneattest for bl.a. psykologer, der skal praktisere for det offentlige.

RESSOURSER
  • Se Lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.
  • Bekendtgørelse nr. 1184 af 28. november 2006 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale i skolesundhedstjenesten, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse samt praktiserende børne- og ungdomspsykiatere, børnelæger og psykologer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge