*NB – Systematisk Efteruddannelse er forsinket på grund af Corona-virus. Vi giver besked, så snart projektet iværksættes.*

 

For at styrke og understøtte psykologerne uddannelsesmæssigt er det ved seneste overenskomstfornyelse aftalt at påbegynde etablering af en model for systematisk efteruddannelse.

Konkret betyder det, at ydernummerpsykologer fra 1. juli 2020 kan få kursustilskud ved deltagelse i og registrering af efteruddannelsesaktiviteter, der er godkendt af bestyrelsen for Kvalitets- og uddannelsesfonden for psykologhjælp.

Registrering og kursustilskud

Fra 1. juli 2020 kan psykologer registrere de efteruddannelsesaktiviteter, der er gennemført under ordningen.

Der ydes et kursustilskud for det antal dage, som psykologen har deltaget i efteruddannelses- eller kursusaktiviteter under ordningen og har registreret. Der ydes pr. dag 1.300 kr. i kursustilskud i op til 2 dage pr. år.

Det er i overenskomstperioden frivilligt for den enkelte psykolog at deltage i den systematiske efteruddannelse.

Temaer for efteruddannelse

En arbejdsgruppe har haft til formål at arbejde med en systematisk efteruddannelsesmodel og har udpeget tre specifikke temaer:

a) Psykopatologi, diagnostik, udredning og behandlingstilrettelæggelse
b) Behandling af psykologordningens henvisningskategorier og
c) Jura og overenskomst ift. samarbejde, udveksling og dialog med andre faggrupper.

Faglig konference

Foruden kursustilskud for registrering af efteruddannelses- eller kursusaktiviteter under ordningen, bliver der afviklet en faglig konference i løbet af overenskomstperioden som et fagligt tilbud til ydernummerpsykologerne.

Læs mere om efteruddannelse i overenskomstens bilag 7.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge