Af praksisoverenskomstens §1, stk. 2 samt §10, stk. 7 fremgår det, at der skal sendes en epikrise fra psykologen til klientens praktiserende læge ved behandlingens afslutning samt i forbindelse med at en klient skal genhenvises til behandling for depression eller angst (henvisningsårsag nr. 10 og 11).

En del af informationen til epikrisen hentes automatisk fra systemet, så som patientens navn og cpr-nummer samt lægens og psykologens kontaktinformationer.

Hvis klienten ikke giver samtykke til videregivelse af oplysninger, sendes epikrisen uudfyldt, jf. overenskomstens bilag 2 samt nedenstående link.

Udformningen af epikrisen og eksempler på udfyldningen af fritekstfelter findes her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge