Flytning af klinik internt i regionen

Hvis du ønsker at flytte din klinik internt i regionen, skal du søge om godkendelse hos det regionale samarbejdsudvalg. Konkret skal du kontakte praksisadministrationen i din region, der skal vejlede dig om proceduren for din ansøgning.

Samarbejdsudvalget godkender flytning af klinik, såfremt flytningen ud fra en konkret vurdering ikke ændrer væsentligt ved den geografiske fordeling af psykologer.

Hvis du får afslag, kan du indbringe afslaget for Landssamarbejdsudvalget, som alene har kompetence til at behandle formalitetsindsigelser, herunder forholde sig til om afgørelsen er truffet på et sagligt grundlag.
Landssamarbejdsudvalget kan således ikke træffe beslutning om flytning.

Hvis du overvejer at søge om flytning af klinik, skal du være opmærksom på overenskomstens retningslinjer for handicapvenlig adgang.

Det gælder af retningslinjerne, at der ved flytning og væsentlig ombygning af praksis skal være handicapadgang i overensstemmelse med byggelovgivningens regler på området. Retningslinjerne siger dog også, at der samtidig skal tages stilling til det konkrete behov for handicapforbedrende tiltag under specifik hensyntagen til de økonomiske konsekvenser for psykologen hermed.

Det gælder også af retningslinjerne, at der i forbindelse med vurderingen af den handicapvenlig adgang ved ansøgning om flytning tages hensyn til de eksisterende lokaleforhold i det område, som ydernummeret er knyttet til. Der kan fx. være områder, hvor det er særligt svært at finde egnede erhvervslokaler med handicapvenlig adgang eller mulighed for at etablere det.

Kontakt Dansk Psykolog Forenings sekretariat, hvis du ønsker at vide mere om overenskomstens bestemmelse om handicapvenlig adgang.

Flytning af klinik til en anden region

Hvis du ønsker at flytte klinikken til en anden region end den region, hvor klinikken var beliggende ved tiltrædelsen, skal du fremsende en ansøgning til Bedømmelsesudvalget. Anmodningen om flytning behandles som en anmodning om tiltrædelse af overenskomsten i den region, som klinikken ønskes flyttet til. Det sker i forbindelse med de ordinære ansøgningsrunder, og det er en forudsætning, at der er et ledigt ydernummer.

Betinget flytning

Betinget flytning, det vil sige flytning, der er betinget af, at to ydernummerpsykologer bytter klinikadresse, er ikke muligt.

Kontakt Bedømmelsesudvalget for nærmere information.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge