Oversigt over de planlagte og afholdte aktiviteter i forbindelse med forhandlingerne.

Mellem de politiske forhandlingsmøder mellem DP og RLTN arbejder DPs og Danske Regioners sekretariater med teknisk materiale til forhandlingerne

Processen:

29. august 2019 22:26

AFTALE OM NY PRAKSISOVERENSKOMST INDGÅET

Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har i dag, den 29. august 2019 klokken 21.53, indgået aftale om en ny treårig overenskomstaftale om psykologhjælp.

Der er udsendt nyhedsbrev til ydernummerpsykologerne her til aften.

Vi udsender snarest muligt en uddybende gennemgang af aftalen og inviterer til informationsmøder for medlemmer med ydernummer, hvor vi orienterer om aftalens indhold.

Bestyrelsen behandler aftalen i den kommende uge, hvorefter aftalen sendes ud til vejledende urafstemning blandt alle medlemmer med ydernummer.

Se pressemeddelelse om aftalen her.

29. august 2019
Der er afsluttende forhandlingsmøde mellem DP og Regionernes Lønning- og Taktsnævn (RLTN) fra kl. 13:00.

20. juni
Forhandlingerne om praksisoverenskomsten kræver mere tid
Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner forhandler i øjeblikket praksisoverenskomst og i forgårs den 19. juni mødtes parterne igen for at forsøge at lande en fælles overenskomst.
Forhandlingerne var gode og begge parter havde stort ønske om at nå til enighed. Men efter 17 timers intense forhandlinger var der dog stadig få udeståender, der skilte parterne ad.
På den baggrund blev Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner enige om, at der var brug for mere tid. Forhandlingerne fortsætter derfor den kommende tid. Det er anden gang, forhandlingerne udsættes. Sidst skete det den 23. maj.
Der når derfor ikke at blive aftalt ændringer pr. 1. juli. Den nuværende overenskomst løber videre indtil en ny er forhandlet på plads.
Det betyder også, at de nye midler i satspuljeaftalen til psykologbehandling af angstramte personer over 38 år, ikke er færdigforhandlet. Det samme gør sig gældende for udvidelsen af den vederlagsfri behandling af unge med let til moderat angst og depression, hvor der er afsat midler til at inkludere 21-årige. Udvidelserne kommer derfor ikke til at gælde 1. juli.
Vi informerer jer løbende, og så snart der er nyt.

19. juni 2019
Afsluttende forhandlingsmøde mellem DP og Regionernes Lønning- og Taktsnævn (RLTN).

24. maj 2019
I går den 23. maj 2019 blev der afholdt forhandlinger om ny praksisoverenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner.
Sidst på aftenen, efter 12 timers forhandlinger, stod det klart, at forhandlingerne ikke kunne afsluttes på mødet som planlagt. Der er behov for mere tid. Parterne blev derfor enige om at mødes igen og fortsætte forhandlingerne ved et nyt forhandlingsmøde i juni.

Det betyder, at informøderne om POK udskydes.

23. maj 2019
Afsluttende forhandlingsmøde mellem DP og RLTN

7. marts 2019
Andet forhandlingsmøde mellem DP og RLTN
Temaer behandlet på mødet:

 • Vandelsbestemmelse og ændring i autorisation
 • Systematisk efteruddannelse
 • Langsigtet strategi for efteruddannelse (specialpsykologuddannelse)
 • Sundhedsforsikringer og forsikringsselskabernes brug af psykologordningen
 • Tilgængelighed: Valg og kontakt til psykolog
 • Sammenhængende behandlingsforløb
 • Administrative udfordringer
 • Tildeling af ydernummer
 • Flyttesager
 • Uddannelsesstillinger
 • Seniorordning
 • Orlovsordning
 • Vikarordning
 • Akkreditering
 • Gruppeterapi
 • Teknologibaserede psykologydelser
 • Kapacitet i ordningen
 • Økonomi
  • Økonomiprotokollat
  • Satspuljemidler (vederlagsfri behandling af unge)
  • Ny model for økonomistyring i ordningen
  • Ny honorarmodel

17. januar 2019:
Første forhandlingsmøde mellem DP og Regionernes Lønning- og Taktsnævn (RLTN).
Temaer behandlet på mødet:

 • Omkostning- og indtjeningsundersøgelse
 • Tilgængelighed til psykolog, herunder elektronisk booking
 • Sammenhængende behandlingsforløb, herunder epikriser og henvisning til psykiatrien
 • Systematisk efteruddannelse for psykologer med ydernummer
 • Forsikringsselskabers brug af ordning om psykologhjælp
 • Administrative udfordringer i ordningen

14. november 2018
Sættemøde mellem DP og RLTN. De to parters ønsker til overenskomsten blev præsenteret og udfoldet gennem spørgsmål.

1. november 2018
Skriftlig udveksling af kravsoplæg mellem DP og RLTN. De to kravsoplæg er nu udvekslet mellem de to organisationer. Du kan læse oplæggene her.

27. oktober 2018
Godkendte DPs bestyrelse kravsbrevet.

5. juni – 26. oktober 2018
Liberalt Forhandlingsudvalg og de regionale samarbejdsudvalgsrepræsentanter har arbejdet med prioritering af de krav der er indkommet fra medlemmerne. På møde den 26. oktober blev det endelige kravsbrev fra DP færdigt gjort.

5. juni 2018
Frist for at indsende forslag til krav til fornyelsen af praksisoverenskomsten.

6.-24. april 2018
Regionale medlemsmøder om kravsforslag til praksisoverenskomsten.

5. april 2018
Debatoplæg om krav til praksisoverenskomsten udsendes til medlemmer.

FORHANDLINGSDELEGATIONER

Danske Psykolog Forenings forhandlingsdelegation:

 • Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening
 • Merete Strømming, næstformand for Dansk Psykolog Forening og psykolog med ydernummer
 • Kirsten Bjerregaard Kristiansen, formand for selvstændige psykologers sektion i Dansk Psykolog Forening og psykolog med ydernummer
 • Bodil Siedentopp, medlem af styrelsen for selvstændige psykologers sektion i Dansk Psykolog Forening og psykolog med ydernummer

Sekretariat:

 • Lis Ethelberg, forhandlingschef
 • Cornelia Persson, konsulent
 • Lars Michaelsen, konsulent
 • Mads Nørgaard-Madsen, konsulent

 

Regionernes Lønnings- og Takstnævns forhandlingsdelegation:

Politiker:

 • Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Sekretariatet:

 • Signe Friberg Nielsen, forhandlingsdirektør
 • Kirsten Jørgensen, centerchef i center for forhandling, aftaler og overenskomster
 • Helle Nørtoft Laursen, seniorkonsulent
 • Morten Stryger, konsulent
 • Peter Christian Madsen, konsulent
 • Susanne Yazdanyar, konsulent

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge