Lørdag den 27. februar kl. 5:30 blev der – efter 16,5 timers forhandling – indgået ny aftale om overenskomst om psykologhjælp mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN.

Du finder den fulde aftale i faktaboksen til højre.

Bestyrelsen har gennemgået aftalen og finder at den indeholder en række meget væsentlige elementer, som vil få betydning for den fremtidige videreudvikling af psykologordningen med offentligt tilskud.

Bestyrelsen mener at den nye Praksisoverenskomst er fremadskuende og dermed strategisk vigtig, da der er aftalt en stribe tiltag, som vi vil skulle stå på, når den fortsatte kamp for udvidelser og forbedring af ordning og af overenskomsten skal foregå.

Du finder bestyrelsens fulde anbefaling i faktaboksen til højre. Her finder du også en nærmere gennemgang af hovedpunkterne i aftalen.

Efter påske vil der blive afholdt informationsmøder om aftalen rundt om i landet.

Medlemsmøderne ligger:

  • København: 29. marts 2016 kl. 17-20
  • Aalborg: 6. april 2016 kl. 17.30-20.30
  • Aarhus: 13. april 2016 kl. 17-20
  • Odense: 14. april 2016 kl. 17-20

Du tilmelder dig via MitDP

I perioden 29. marts til 17. april vil resultatet blive sendt til urafstemning blandt alle medlemmer med ydernummer. Mere information herom følger.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge