Medlemmerne har stemt JA til Praksisoverenskomsten

Den vejledende urafstemning om den nye praksisoverenskomst sluttede torsdag den 26. september 2019 kl. 12:00.

Vi har nu fået afstemningsresultatet fra revisionsfirmaet Deloitte.

71,9 procent af medlemmerne har stemt ja til overenskomsten
23,7 procent har stemt nej
4 procent har afgivet blank stemme.

Stemmeprocenten er højere end nogensinde på 66,04 procent.

I 2016 var stemmeprocenten på 41,2 %, og dengang stemte 72,1 % ja og 23,2 % nej.

Formand for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen, glæder sig over, at et markant flertal har stemt aftalen igennem:

– Den nye aftale giver os en lang række forbedringer. Fx udvides psykologordningen nu sådan at alle borgere over 18 år kan få tilskud til angstbehandling, mens de 21-årige som en ny gruppe nu sammen med de 18-20-årige omfattes af vederlagsfri behandling for angst og depression.

– Den nye aftale skaber også fleksibilitet i psykologens og klientens tilrettelæggelse af behandlingsforløbet, idet psykologerne fremover har mulighed for at tilbyde en ny rådgivningsydelse pr. mail eller telefon, videokonsultation efter den første konsultation i klinikken samt dobbeltkonsultationer, når psykologen finder det fagligt begrundet. Aftalen giver desuden markante honorarstigninger for gruppeterapi

Eva Secher Mathiasen forstår samtidig de medlemmer, der har stemt nej til aftalen:

– Aftalen er ikke så god, som vi har kæmpet for, når det gælder honorarerne for individuel konsultation, og det er selvfølgelig stærkt problematisk, at det ikke bliver anerkendt, at psykologerne skal honoreres på et ordentligt niveau.

Bestyrelsen har godkendt forhandlingsresultatet. Vi afventer endelig godkendelse fra RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) indenfor et par dage. Derefter træder den nye overenskomst i kraft pr. 1. oktober 2019.

Om den vejledende urafstemning

Den vejledende urafsteming løb fra den 11. september kl. 12. til den 26. september kl. 12.

Afstemningen blev sat i gang via mail direkte til ydernummerpsykologerne. De kunne også stemme her via hjemmesiden.

 

Infomøder Aalborg, Aarhus, Middelfart og Roskilde

Der blev holdt infomøder for ydernummerpsykologer om aftalen i Aalborg, Aarhus, Middelfart og Roskilde.

VEJLEDENDE URAFSTEMNING ER SLUT

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge