Særlige IT-krav til psykologer med ydernummer

Elektronisk kommunikation med regioner og læger

Alle psykologer med ydernummer skal kunne modtage elektroniske henvisninger, sende elektroniske epikriser samt anvende EDI-korrespondancemeddelelse efter gældende MedCom-standarder.

Leverandører af IT-software

For at kunne leve op til de tekniske standarder for den elektroniske kommunikation skal klinikken have et IT-system, der er godkendt af MedCom. Flere leverandører kan honorere dette.

Gå til Medcoms hjemmeside for at se, hvilke systemer der er godkendt på psykologområdet.

Dansk Psykolog Forening anbefaler, at du orienterer dig om de forskellige godkendte systemer og på baggrund af dine og klinikkens behov vælger det system som matcher.

MedCom standarder

Kommunikationen mellem læge og psykolog og mellem psykolog og region foregår elektronisk efter den såkaldte MedCom-standard.

MedCom er et samarbejde mellem offentlige myndigheder og organisationer på sundhedsområdet. MedCom står for udviklingen af det danske sundhedsdatanet, kvalitetssikringen heraf og godkendelsen af de tekniske systemer på området, fx det elektroniske sygesikringssystem.

MedCom-standarden sikrer, at psykologerne kan kommunikere med den øvrige del af sundhedsvæsenet. Opfyldelsen af kravene er en betingelse for, at man kan praktisere som ydernummerpsykolog.

Fra MedCom om IT-kommunikation:

Til psykologpraksis

Hvis du oplever problemer med din IT-kommunikation, eksempelvis at du sender epikriser og bagefter får at vide, at de ikke bliver modtaget af eksempelvis den praktiserende læge, skal du i første omgang rette henvendelse til leverandøren af dit eget IT-system.

MedCom udvikler de standarder for de hyppigst forekommende kommunikationsstrømme i sundhedsvæsnet, dvs. imellem sygehuse, praktiserende læger, kommuner, praktiserende psykologer osv. MedCom har derfor ikke noget at gøre med din daglige IT-drift at gøre.

Hvis din IT-leverandør konstaterer, at problemet ikke vedrører dit IT-system og/eller netværk, bør fejlen udredes i samarbejde mellem de involverede IT leverandører, herunder eksempelvis den privatpraktiserende læges IT leverandør.

Hvis de involverede IT leverandører sammen ikke kan udrede problemet, kan MedCom kontaktes.

For at kunne hjælpe dig, har MedCom brug for at vide:

  • Hvilket it-system du anvender
  • Hvem du forsøger at sende data til/modtage data fra (fx sygehus, kommune, praksisyder, laboratorium)

MedCom kan kontaktes:

Mandag – torsdag kl. 09.00-15.45 og fredag kl. 09.00-14.00
Tlf. 6543 2030
Mail: medcom@medcom.dk

Kravene er:

  • Henvisninger skal kunne modtages elektronisk af psykologen
  • Tilbagemelding til klientens læge (epikrise) skal kunne sendes elektronisk
  • Afregning skal foregå elektronisk

De tekniske krav til kommunikationen er i overenskomsten formuleret således, at gældende MedCom-standarder skal anvendes, og at der skal kunne anvendes EDI-korespondancemeddelelser. Afregningen skal foregå efter MedRuc standarden.

Elektronisk kortlæser for sundhedskort

En kortlæser til indlæsning af sundhedskort (tidligere sygesikringsbevis) er ikke et krav men en fordel, så du har dokumentation for, at klienten har været der. Ligeledes er det en fordel med terminal til betaling med elektroniske betalingskort, så du kan afregne direkte med klienterne og spare administration med udsendelse af fakturaer og evt. rykkere. På denne måde undgår du også dårlige betalere.

Har klinikken kortlæser, er indlæsning af klientens sundhedskort tilstrækkelig dokumentation for at klienten har været til konsultationen. Har klinikken ikke kortlæser, anbefales det, at psykologen opbevarer et print af afregningsblanketten med klientens underskrift – til brug for en evt. senere kontrol fra regionens side.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge