Det er blevet besluttet at indføre lokalaftaler som en forsøgsordning i den gældende overenskomstperiode (2016-2019).

Lokalaftaler ud over overenskomsten kan indgås mellem regionen og Dansk Psykolog Forenings regionale repræsentanter (regionale samarbejdsudvalg). Vedrører aftalen en enkelt psykolog eller mindre grupper af psykologer, skal disse underskrive aftalen som tredje part. Overenskomstens parter skal orienteres om alle lokalaftaler.

Disse aftaler må ikke være overenskomststridige. Der vil blive udarbejdet en vejledning til indgåelsen af lokalaftaler.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge