Overenskomsten forudsætter, at psykologer som har ydernummer indgår aktivt i ordningen og tager imod de klienter, der henvises til psykologbehandling. Derfor indeholder overenskomsten en bestemmelse om, at hver ydernummerpsykolog som udgangspunkt minimum skal opnå en afregning med regionen på 100.000 kr. om året i 2019, stigende til 150.000 kr. i 2020 og frem. Dette krav gælder dog først, når man har haft sit ydernummer i 3 år.

For de psykologer som ikke har opnået minimumsafregningen for det pågældende år, skal regionen i første omgang undersøge, hvad der ligger bag den lave afregning. Kun i de tilfælde hvor årsagen ikke skyldes fx størrelsen af klientgrundlaget, manglende henvisninger fra områdets praktiserende læger eller forhold hos psykologen som eksempelvis sygdom, kan det komme på tale at skride til fratagelse af ydernummeret. Beslutning om fratagelse af ydernummer skal i givet fald træffes af det regionale samarbejdsudvalg i enighed. I tilfælde af uenighed skal sagen indbringes for Landssamarbejdsudvalget.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge