Minimumsafregning

Overenskomsten forudsætter, at psykologer som har ydernummer indgår aktivt i ordningen og tager imod de klienter, der henvises til psykologbehandling. Derfor indeholder overenskomsten en bestemmelse om, at hver ydernummerpsykolog som udgangspunkt minimum skal opnå en afregning med regionen på 100.000 kr. om året. Dette krav gælder dog først, når man har haft sit ydernummer i 3 år.

For de psykologer som har afregnet mindre end 100.000 kr. årligt, skal regionen i første omgang undersøge, hvad der ligger bag den lave afregning. Kun i de tilfælde hvor årsagen ikke skyldes fx størrelsen af klientgrundlaget, manglende henvisninger eller forhold hos psykologen som eksempelvis sygdom, kan det komme på tale at skride til fratagelse af ydernummeret. Beslutning om fratagelse skal i givet fald træffes af det regionale samarbejdsudvalg i enighed. I tilfælde af uenighed skal sagen indbringes for Landssamarbejdsudvalget.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge