Ophør/Opsigelse af ydernummer

Ønsker du at opsige dit ydernummer, kan det ske med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Meddelelse skal ske skriftligt til regionen og med kopi til Dansk Psykolog Forening på bvm@dp.dk.

Orlov

Praksisoverenskomsten giver i nogle tilfælde ret til orlov fra ydernummeret og i visse tilfælde mulighed for orlov. Der skal så vidt muligt ansættes en vikar, som bedømmes og godkendes efter overenskomstens regler.

En ydernummerindehaver har ret til orlov som følge af:

  • Graviditet
  • Barsel og adoption
  • Børnepasning
  • Længerevarende sygdom
  • Tvingende familiemæssige årsager

Der er mulighed for at få bevilget orlov som følge af:

  • Uddannelse
  • Egen udstationering
  • Ægtefælles udstationering

Orlov af andre grunde end de nævnte, vil normalt ikke kunne bevilges. Orlovsperioden kan være op til et år. Ansøgning om orlov sendes til Dansk Psykolog Forening, som er sekretariat for bedømmelsesudvalget. Der skal anføres begrundelse, tidsperiode samt evt. forslag til en vikar.

I forhold til regionen indtræder vikaren i orlovshavers sted under orlovsperioden. Vikaren modtager således lægehenvisninger til ydernummeret og afregner med regionen. Der oprettes ikke selvstændigt ydernummer til vikaren, som opererer under orlovshavers ydernummer. Rent praktisk foregår lægehenvisninger til samme ydernummer, ligesom betalinger sker under samme ydernummer. Hvis ikke betalingen skal indsættes på orlovshavers bankkonto, skal vikaren aftale med regionen, at hendes bankkonto oprettes under ydernummeret.

Der er andre spørgsmål vedr. praksis og evt. også privatbetalende klienter, som skal afklares, fordi de kan give anledning til tvister. Vi anbefaler, at orlovshaver og vikar indgår en skriftlig kontrakt om vikarens rettigheder og pligter i orlovsperioden. I skal også sørge for at få en aftale om den skattemæssige deling af indtægter og udgifter i forbindelse med årsregnskabet. Foreningen rådgiver ikke om private kontrakter men anbefaler at søge juridisk rådgivning hos en advokat.

Vi gør opmærksom på, at klienter har ret til at skifte psykolog, hvis de ønsker det. Skal der gives tilskud fra sygesikringen, kræver det dog, at klienten skifter til en anden psykolog med ydernummer.

Når orlov er bevilget, vil Dansk Psykolog Forening give regionen besked herom, men det kan være en god idé, at man selv kontakter regionen for at forberede dem på orlovsansøgningen.

Vikaren skal opfylde alle overenskomstens krav.

Ansøgningsskema til brug for ansøgning om orlov og godkendelse af vikar kan fås i Dansk Psykolog Forening. Vikaren skal tillige indsende ansøgningsskemaer, som også bruges i forbindelse med ansøgning om ydernummer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge